1 op de 5 ontvangt geen professionele hulp bij PTSS, terwijl zij zeggen dit nodig te hebben.

1 op de 5 ontvangt geen professionele hulp bij PTSS, terwijl zij zeggen dit nodig te hebben.

nos.nl

Wat is het

De personen die PTSS hebben en niet de juiste hulp, hebben zeer weinig kansen om verder te komen, om te herstellen, het is leren omgaan met een PTSS, het klinkt erg makkelijk het leren omgaan met een trauma en herbelevingen, maar in de loop van de jaren word een persoon meer gevoelig voor traumatische ervaringen waardoor het meer kansen heeft een trauma op te lopen of het als zeer naar te ervaren. Een persoon is beschadigd in het gevoel, emoties en gedachten waardoor een persoon meer binnen kan blijven omdat de angsten te groot zijn voor contacten of situaties.

Een persoon heeft hulp nodig bij het verwerken van een PTSS, wanneer dit niet geboden word kan een persoon meer getraumatiseerd raken en blijft de PTSS onbehandeld wat zeer veel schade geeft aan het dagelijks leven. Wanneer een persoon geen hulp krijgt zoals bij een CPTSS omdat de persoon complex is moet de persoon het zelfstandig zien aan te pakken, grip op te krijgen en verbeteren, zonder hulp

Herkennen

Het is een grote groep die geen hulp krijgt bij het behandelen van een PTSS. De persoon geeft aan hier wel hulp voor te willen hebben maar krijgt deze niet om verschillende redenen. Het niet aan kunnen en mogen gaan van therapie voor herstel is schadelijk voor de persoon en kan zorgen voor meer achteruitgang. Een persoon die niet mag en kan leren om met een trauma of PTSS overweg te kunnen met daarbij goede betrouwbare hulp kan ervoor zorgen dat een persoon opgeeft, het niet meer kan overzien, dat de schade die de persoon heeft opgelopen aan het gevoel, emoties en gedachten verder groeit en de problematiek groter word.

PTSS is een diagnose die sinds 1980 als een diagnose word gebruik, er is nog niet zoveel over bekend en hulpverleners kennen niet altijd de signalen van een PTSS of de lange termijn gevolgen, een PTSS word niet altijd erkent door de behandelaar waardoor een PTSS onbehandeld blijft. Een persoon kan blijven aangeven dat het een trauma heeft maar de hulpverlener kan zich hierin niet vinden. Het zorgt ervoor dat het averechts werkt op het contact.

Personen hebben last van de signalen die horen bij de PTSS, zoals herbeleving, nachtmerrie, vermijden. Deze signalen kunnen ook anders worden gezien waardoor een persoon geen diagnose PTSS heeft maar een andere diagnose krijgt. De herbelevingen en nachtmerries zijn overduidelijke signalen van PTSS en komen niet bij een andere diagnose voor.

Personen die een trauma hebben weten waar ze last van hebben, de signalen worden vaak zeer duidelijk doorgegeven. Voor het vaststellen van een PTSS zijn veel signalen die lijken op andere diagnose. Een onbehandelde PTSS zorgt ervoor dat een persoon word beperkt in het dagelijks leven en in de mogelijkheden die er zijn.

PTSS word vaak niet gezien als complex, wanneer een persoon een CPTSS (complex of chronisch PTSS) heeft of een MCPTSS (Meervoudige Complexe PTSS) wel. De laatste twee hebben grote kans dat de hulp te weinig is, niet word opgestart, het ander word gezien, er meer diagnose zijn die het verwarrend maken en van het kastje naar de muur worden gestuurd. De personen handelen zelfstandig in het dagelijks leven met een onbehandelde CPTSS en MCPTSS omdat het door hulpverleners als complex word gezien, niet word begrepen, niet denken aan te kunnen of durven. Een persoon word niet geholpen in het verwerken van het trauma. Voor een persoon is het zeer onbegrijpelijk dat het niet word geholpen, terwijl het aan alles merk dat de persoon achteruit gaat en hulp vraagt.

Een persoon staat soms meer dan een jaar op de wachtlijst, waardoor het voor veel personen al hogere signalen zijn voor het kennismakingsgesprek plaats vind. Een persoon heeft in het jaar op de wachtlijst niks geleerd, aangepakt of veranderd waardoor veel klachten erger zijn. De persoon kan niet direct , volgende week, terecht bij de hulpverleners voor een aanpak. Een persoon kan zeer lang wachten op een intake, en wanneer de intake is een afwijzing krijgen omdat de persoon complex is en weer worden doorverwezen naar de huisarts, waardoor de persoon opnieuw op de lange wachtlijst moet.

Voor een persoon is het zeer frustrerend als het op elke manier aangeeft waar de persoon last van heeft, de persoon het op elke manier duidelijk maakt en hier geen gehoor bij krijgt. De persoon gaat de hulpverleners als steeds meer onbetrouwbaar zien en niet helpend. Een persoon maak overzichten en schema’s en legt het an de hand van deze uit, maar een hulpverlener blijft aangeven het niet te begrijpen

Gevolgen

Een persoon kan niet zelfstandig over een trauma heen stappen, het loslaten, het verwerken, het is iets dat dagelijks terug komt, de persoon dagelijks bezighoud, heel veel invloed heeft op de persoon. Het is een patroon geworden wat doorbroken moet worden wat alleen kan met juiste begeleiding en behandeling. Een persoon is vaak alleen waardoor er geen hulp is op momenten dat een persoon er meer last van heeft, buien en herbelevingen kunnen heel de dag opkomen, hulpverleners zijn er tussen 9-17 en daarna moet een persoon de crisisdienst bellen ook in het weekend.

Vaak word er alleen gekeken naar het trauma tijdens een behandeling, niet naar de signalen die een persoon ook ervaart van de PTSS, een behandelaar ziet vaak geen buien of hoge signalen en is er niet op het moment om het aan te pakken of in te sturen, in deze momenten zit een persoon hier alleen mee en moet er zelf een weg in vinden. Wanneer een behandelaar geen buien kent begrijpt de behandelaar niet wat het met een persoon kan doen, wat het voor de persoon betekend, en kan er niet begeleid worden in een bui. Er kan alleen achteraf over worden gesproken, het evalueren. Een persoon word niet geleerd de PTSS beter te begrijpen of anders aan te pakken.

Het niet krijgen van de juiste hulp kan ervoor zorgen dat een persoon het gevoel heeft er alleen voor te staan en alles zelfstandig te moeten leren om er beter mee overweg te kunnen. Een persoon krijgt steeds minder vertrouwen in de hulpverlening en moet opzoek naast de hulp die er is, naar andere hulpverleners om het aan te pakken. Een persoon kan door hulpverleners al uitbehandeld worden gezien, terwijl het nog nooit hulp heeft gehad voor trauma of PTSS. Ik moet al die tijd toch wachten en het zelf oplossen dus wat heeft het nog voor zin om te praten.

Een persoon word al snel als complex gezien waardoor een persoon vaak aan het lijntje word gehouden en geen hulp krijgt bij het verwerken van de trauma’s. Hulpverleners geven aan dat het te zwaar is, te veel is, te moeilijk is of welke vorm dan ook, de persoon is verplicht zelfstandig een weg te vinden in de PTSS. Door een complex persoon niet te helpen word de persoon vaker opgenomen wat meer geld kost dan het behandelen en leren omgaan met de PTSS.

Vanuit de samenleving word er gezegd zoek hulp, vanuit de hulpverleners word er gezegd zoek hulp, de persoon zoek hulp en vraagt hulp, maar word niet gehoord, niet begrepen en niet geholpen, het trauma of PTSS bestaat niet. Een persoon is bij hulpverleners maar wacht en wacht, met vele redenen van hulpverleners zoals je moet eerst stabiel zijn voor je met emdr kan beginnen, je bent te complex, wij kunnen je niet verder helpen wij zijn niet specialistisch genoeg. Een persoon krijgt een verkeerd beeld van hulp vragen als het moet wachten en het zelf moet oplossen.

Een persoon ervaart op een dag veel angsten of stress en geeft dit vaak direct aan bij de intake. Stress word vaak niet gezien als iets dat hoort bij de mentale gezondheidszorg om het aan te pakken. Hierdoor blijft de stress onbehandeld en een persoon gaat van gewone maar moeilijke hanteerbare stress naar chronische stress die dagelijks aanwezig is. Hulpverleners geven aan ach die stress.

en persoon kan niet herstellen als het trauma niet is verwerkt of is aangepakt, in sommige gevallen krijgt een persoon een andere diagnose waardoor trauma en PTSS niet meer bespreekbaar zijn. Een persoon moet zwijgen over de gebeurtenissen en het dagelijks leven met gevoel en gedachten. Hierdoor moet een persoon het opkroppen en zelf een weg in vinden. Het verzwijgen is doen of er geen trauma’s zijn terwijl de persoon er veel last van heeft, voor de persoon werkt het averechts en het verslechterd de PTSS en de persoon krijgt er een nieuw trauma bij.

Een persoon word niet gehoord in de problematiek en de ernst van de situatie op het moment. Er is geen begrip voor de problematiek die de persoon dagelijks ervaart. Het geeft een verkeerd beeld over de ernst van de PTSS die de persoon dagelijks moet ervaren, het klopt niet met het gene wat moet gebeuren. De persoon krijgt geen kans om het te herstellen of te verbeteren en word aan zijn, haar lot overgelaten. Het voelt voor de persoon erg oneerlijk en onrechtvaardig wanneer het wel steeds vraagt om hulp.

Voor de persoon word het steeds meer uitzichtloos, de persoon blijft maar schreeuwen dat het hulp nodig heeft en heeft diverse noodkreten dat het zo niet langer kan, het moet anders, de persoon wil het anders, maar kan het niet alleen, het werkt averechts op de persoon die het steeds meer als negatief gaat ervaren. Voor een persoon zijn er geen mogelijkheden verder te komen of te herstellen als hulpverleners niet meewerken aan het herstellen van een PTSS. Een persoon kan hierdoor zeer negatief gaan kijken naar de hulpverleners, samenleving en mogelijkheden die er zijn, het overzicht verliezen en vaak in een crisis komen.

Plan

1 op de 5 personen die niet de juiste hulp krijgen is een grote groep die het op een andere manier moet aanpakken. Het is belangrijk te weten wat nog kan helpen, wat nog mogelijkheden zijn en wat u zelf kunt veranderen door een onderzoek te doen naar u zelf en te kijken naar de signalen erover te lezen op het internet en de adviezen en tips uit te proberen. Het is belangrijk het er niet bij te laten zitten en zelf te starten met een eigen plan van aanpak om er meer grip op te krijgen.

Wanneer u geen hulp krijgt bij de problematiek die u ervaart, kunt u het bespreekbaar maken met de behandelaar, vaak geeft deze hieraan geen gehoor omdat het niet in het behandelplan staat of de behandelaar het niet wil wijzigen. Maak een melding bij de klachtencommissie en de manager van de afdeling. Als dit niet voldoende werkt kijk naar de mogelijkheden voor de geschillencommissie en rechtbank, vraag hiervoor hulp van het juridisch loket. Het is belangrijk om uw hulp op te eisen waar u recht op heeft.

Het is belangrijk om opzoek te gaan naar andere hulp en u in te schrijven voor PTSS behandeling. Het is belangrijk in de tijd op de wachtlijst een plan te hebben hoe u meer grip houd en krijgt op de signalen en waar u op moet letten. Probeer in deze tijd zoveel mogelijk overzichten te maken van het verloop van de signalen zodat u een duidelijk beeld heeft voor de intake en de juiste hulpvragen kan stellen. Probeer te leren met vorige momenten om het anders en beter aan te pakken.

Wat zijn de signalen waar u last van heeft? Hoe vaak komen deze voor? Wat zijn oplossingen die kunnen helpen de signalen te verlichten en aan te pakken? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de problematiek door het overzichtelijk te maken in een mindmap of dagboek. Door te weten welke signalen het zijn kunt u een signaleringsplan maken aan de hand van de fase wind storm tornado en orkaan om meer duidelijkheid te krijgen wat het verschil is in fase en welke afleiding zoeken mogelijk is. Start hiervoor een onderzoek naar u zelf om de signalen beter te begrijpen en te herkennen zodat u ze steeds een stapje voor kunt blijven.

Wanneer u geen hulp krijgt is het belangrijk uw eigen pad te kiezen en te doen wat u zelf nog kunt. Laat het er niet bij zitten en pak de signalen op en aan, het wachten zorgt alleen maar voor achteruitgang, meer grip kan helpen een dag beter door te komen. Het plan dat u maakt voor u zelf is belangrijk om een balans te krijgen in de problematiek waardoor u meer rust kunt vinden op een dag. Het is belangrijk te weten welke manier van rust zoeken kan helpen in welke fase.

Lees op het internet naar de manieren om signalen aan te pakken, kijk naar de lange termijn gevolgen en waar u op moet letten bij de signalen. Probeer de adviezen en tips uit om het aan te pakken. Kijk bij andere diagnose of signalen als u door de lijst van mogelijkheden bent zoals voor stress bij hooggevoelig. Maak gebruik van de hulplijn die er is voor een luistert oor in tijden dat het minder goed gaat.