Corona depressie

Wat is het

Reden in coronatijd voor een depressie kunnen zijn: rouw, ontslag en werkeloos, veranderingen, lockdown, sociaal distiging, negatieve nieuws, minder leuke dingen. Een persoon die meer depressieve klachten ervaart is geen aansteller. De periode met Corona is zwaar voor elk persoon met of zonder andere problematiek. De andere problematiek kan het juist verergeren. Het gevoel van meer alleen zijn, niet weten, onduidelijkheid, veel zorgen en stress kunnen er voor zorgen dat een persoon meer somber is op de dag en minder plezier ervaart in dagelijkse activiteiten.

Voor iedereen is het een nieuwe vreemde tijd en is het wennen om met het virus en de regels om te gaan. Personen met mentale problematiek hebben meer kans op een depressie, maar ieder persoon heeft een kans tijdens Corona, het is belangrijk om goed op de signalen te letten en op tijd actie te ondernemen.

Herkennen

De maatregelen kunnen zwaar en moeilijk zijn om de tijd door te komen. En lastig vol te houden wanneer niet iedereen zich er aanhoud. Wanneer er meer besmettingen zijn of schaarste kan er meer angst komen. Hoe hoger de besmettingen en maatregelen hoe hoger de angst en somberheid kunnen oplopen. Omdat het een opstapeling van situaties is, hebben meer personen kan op een depressie. De kans om een depressie op te lopen is erg groot, doordat corona op meerdere gebieden ligt. Corona doet bij iedereen wat, de ene persoon ervaart meer angsten en de andere persoon ervaart meer somberheid en depri klachten.

Een persoon kan zich door de heftigheid, vermoeidheid minder goed concentreren op het werk. Het is een gehele verandering om thuis te werken en een nieuw dagritme te krijgen. De personen zijn meer uit balans. Het is een vreemde tijd waar van alles in gebeurt in een zeer korte periode. Dit maakt dat het zo heftig binnen komt.

Wanhoop kan ontstaan door dat veel dingen rondom Corona niet duidelijk zijn, er nog weinig over bekent is. Door de onduidelijkheid, minder contacten en het oplopen van de besmettingen kan het voor een persoon meer uitzichtloos of wanhopig overkomen. Het niet weten wat nu te doen. Wanneer er meerdere personen zijn overleden aan het virus kan een persoon een schuldgevoel krijgen wanneer de persoon 1 van de weinig van de familie het wel overleeft. De persoon kan negatiever gaan denken en hierdoor is er meer kans op suïcide gedachten.

behandelen

Let in de coronatijd extra goed op signalen die horen bij een depressie. Het is belangrijk om op tijd actie te nemen en een gehele depressie waar kan te voorkomen. Let op naasten en buren die de signalen kunnen hebben. Signalen van een depressie zijn nu met corona moeilijker te zien. Een persoon met een depressie zit vaak binnen, met de lockdown zit iedereen binnen, hierdoor valt het veel minder op dat een persoon depressief is, of word.

Als naasten is het fijn voor de persoon dat u er dagelijks bent en naar de persoon wilt luisteren en helpen, maar dit kan ten koste gaan van uw eigen nachtrust, of gezondheid, voorkom uitputting. Neem tijd voor uzelf, zoek zo nodig professionele hulp en word geen hulpverlener. Een persoon met een depressie is vaak besluiteloos en kan moeilijk kiezen, het is belangrijk om te kiezen om de grenzen duidelijk kort en bondig aan te geven en deze op te schrijven.

Het is belangrijk te letten op de signalen die u ervaart van een dip of depressie, door een lockdown kunnen klachten groter worden en sneller oplopen. Door op tijd in te stappen kunt u een depressie voor een groot deel voorkomen. Er zitten kunnen veel dingen tegenzitten, hierdoor is de kans op klachten groter, het is belangrijk om momenten goed te verwerken en het meer los te laten. Doe dit zoveel mogelijk in stappen.

Ik kan het aan. Ik kan dit. Het is belangrijk overtuigd te zijn van uw eigen kunnen en hiermee aan de slag te gaan. Door goed bezig te zijn kunt u steeds meer gemotiveerd raken. Het gaat goed ik doen het goed. Het is in Corona tijd moeilijk maar het is belangrijk om positief te blijven denken en ook de positieve kant te blijven bekijken. Alleen met positieve gedachten komt u verder en kunt u minder klachten oplopen voor uw mentale gezondheid. Hier krijgt u positieve energie van, plan positieve activiteiten op een dag, het maakt blij en vrolijk.

Tijdens de Corona word er minder bewogen, het is belangrijk om dagelijks de spieren te bewegen door oefeningen of thuissport. Hierdoor kunnen klachten van somber of depressieve klachten verminderen. Door te bewegen blijft u minder in het piekeren hangen. Start met dagelijks 15 minuten een combinatie van yoga en rek en strekoefeningen.

Gevolgen

Het depressief voelen is anders dan een dip. Personen die nu in de lockdown zitten hebben mer dip klachten, een persoon meer niet lekker in zijn/haar vel. De persoon is niet gewent aan dit waardoor het snel in een dip kan komen. Een dip is anders als in een zware depressie. Het hebben van een depressie is voor een persoon erg zwaar en moeilijk vol te houden, met corona erbij kan het extra zwaar zijn.

De sociaal distiging zorgt ervoor dat er veel minder contacten zijn en dat er minder leuke momenten zijn. De persoon is minder sociaal. Het minder leuke dingen doen kan ervoor zorgen dat het gevoel van plezier hebben verminderd, hierdoor kan er minder plezier zijn in het leven en in de toekomst omdat niemand weet hoe lang het gaat duren. De informatie/nieuws zorgt voor veel piekeren en malen. Hierdoor is een persoon veel meer bezig met alles wat niet kan, en wat nu tijdelijk niet mogelijk is. Het nieuws kan als een bom binnen komen en de gedachten vasthouden, waardoor een persoon alleen denkt over corona en alles wat hiermee te maken heeft.

Door de onzekere periode kan een persoon meer besluiteloos worden en het moeilijk vinden een kant te kiezen wat goed is. Het zijn veel dingen die elkaar tegen spreken of wat niet geheel is onderzocht. Doordat veel personen zich minder goed aan de regels houden komen er steeds meer mensen met signalen, de afstand gaf voor veel personen een veilig gevoel, door de afstand niet te houden zijn er meer mensen met buien van stress of angst.Veel personen die zich niet aan de regels houden zijn boos, agressief of bedreigen.

Slapeloosheid of te veel slapen. Door het piekeren en malen kan een persoon steeds meer in een dip komen en minder goed herstellen. De gedachten kunnen aanhouden, waardoor een persoon minder nachtrust heeft. De persoon is meer vermoeid overdag en heeft minder energie dingen te doen. Slechte concentratie of moeilijkheden om tot een besluit te komen. Door de vele gedachten die een persoon heeft, het minder goed slapen en eten, word de concentratie van een persoon minder. Hierdoor is een persoon meer somber en down gestemd op een dag.

Plezier beleven is in tijden van corona veel moeilijker hoe minder plezier een persoon heeft hoe meer het somber gestemd is, hoe meer kans er is op negatieve gedachten, hoe meer kans er is op een depressie. Door corona word een groot deel van het plezier afgenomen, hierdoor blijft er een zeer klein stuk over. Wanneer dit langer aanhoud is het voor de persoon lastiger er echt plezier aan te beleven. Wanhoop, Door de vele besmettingen die oplopen kan een persoon het ervaren als wanhoop. Voor de persoon voelt het of er geen mogelijkheden zijn om het onder de duim te hebben of te houden. Of wanhoop om de gezondheid mocht de persoon besmet raken wat dan?

Negatief denken, suïcide gedachten. Corona komt vaak negatief in het nieuws, het is ook een negatief onderwerp, hierdoor gaat een persoon sneller negatief denken, het positief denken word alleen maar lastiger. Niemand weet hoelang corona aanhoud hierdoor is het moeilijker positief te blijven denken. Wanneer een persoon minder goed kan omgaan met de gedachten kunnen het vastzittende maal gedachten worden die in herhaling door het hoofd gaan. Het woord Corona kan een woord trigger zijn die steeds opnieuw gedachten oproepen en meer gevoelens en emoties.

Hierdoor kan en persoon meer angstig zijn op een dag. Door de meer stress en gedachten heeft een persoon meer last van geluiden of geuren en kan sneller overprikkeld raken. De negatieve gedachten kunnen toenemen hoe langer Corona aanhoud. Het steeds opnieuw oplopen van besmettingen en overleden mensen is niet hoopvol. Hoe minder personen een persoon om zich heen heeft hoe meer kans een persoon heeft op negatieve gedachten, vastlopen, hoop opgeven, eenzaamheid en hoe groter de kans op een depressie.

Slechte eetlust of te veel eten. Door de corona en alles wat er rondom heen gebeurt kan het zorgen dat een persoon minder gaat eten, of juist meer gaat eten. De persoon heeft meer kan op emotie eten en overgewicht. Zeker in de coronatijd is het extra zwaar als iemand overlijd aan corona. Het is anders dan het ooit is bedacht dat het zo moeten gaan. Een persoon kan het niet zo uitvoeren als de persoon dit gewild had. Hierdoor kan een persoon een schuldgevoel krijgen en veel meer gaan piekeren.

Depressieve gedachten kunnen zeer nare gevolgen hebben. Een depressie kan voor naasten erg zwaar en moeilijke tijd zijn. De naasten moet stevig in de schoenen staan om iemand met een depressie te kunnen helpen of ondersteunen. Een persoon met een zware depressie kan voor naasten een zware belasting zijn. Naasten gaan maar door en vergeten zichzelf. Vraag op tijd hulp wanneer het zwaar word, maak het onderwerp bespreekbaar voor meer begrip en een oplossing. Praat over uw zorgen, zorg ervoor dat u het goed verwerkt en er geen last van gaat krijgen als meer piekeren, aanhoudende stress of spanning

Een persoon kan minder zelfvertrouwen of een verlaagd zelfbeeld krijgen wanneer het minder contacten heeft, door de ernst van het nieuws, door andere problematiek, of omdat de regels lastig zijn uit te voeren. Van de onzekerheid op de lange termijn kan een persoon meer onrust ervaren over de dag, het is onduidelijk en het blijft veel zorgen geven. De onzekerheid zorgt ervoor dat een persoon anders reageert en moeilijker kan functioneren. Door het meer thuis zitten, alleen zijn, negatieve gedachten kan een persoon meer gaan vermijden en dit word een nieuwe gewoonte. Nu onbewust door de lockdown, maar de oorzaak is het niet willen of durven naar buiten te gaan. Hierdoor kan een persoon in een sociaal isolement komen.

plan

Op het internet vind u vele zelf testen, het is belangrijk te kijken naar de signalen die u ervaart om vast te stellen dat u een depressie heeft of dat het depressieve klachten zijn. Het maken van een zelftest kan onbetrouwbaar zijn. Lees voor meer informatie over depressie op een betrouwbare website zoals bij de thuisarts.nl en kijk naar de diagnose depressie in de dsm, het handboek van alle diagnose. Scoort u hoog, maak dan een afspraak met uw eigen huisarts.

De klachten rond Corona kunnen lang aanhouden hierdoor is er een grote kans op chronische klachten van dagelijks meer stress of angsten. De persoon heeft geen zin meer dingen te doen en gaat meer slapen. De persoon moet bezig zijn met weinig energie en is vermoeid, hierdoor is een persoon erg prikkelbaar en hoeft er maar weinig te gebeuren om een persoon een bui te laten krijgen.

Een persoon kan denken ach het valt wel mee ik ga geen hulp vragen. De persoon weet dat de wachtlijsten lang zijn. Hierdoor moet een persoon het zelf zien op te lossen wat met een depressie niet mogelijk is. Een persoon komt hierdoor met veel grotere klachten later bij de hulpverlening en moet langer werken voor een herstel. Door de lockdown gaat een persoon meer denken waardoor gedachten steeds meer negatief kunnen gaan kleuren. Door de hoeveelheid gedachten kan een persoon moeilijker concentreren en minder goed functioneren. Hierdoor gaat de kwaliteit van het leven achteruit.

Hoe langer depressieve gevoelens of een dip blijft hangen en het niet word aangepakt hoe groter de kans is dat iemand een depressie oploopt. Van een lockdown is de kans zeer groot. Een depressie kan worden behandeld met anti depressiva. Er is een groot verschil tussen depri en depressie. Een depressie kan lang aanhouden depressieve gevoelens kunnen van kortere duur zijn en kunnen vaak makkelijker worden aangepakt.

Mensen met mentale problematiek hebben hier een groter kans op dan personen die sinds corona klachten beginnen te krijgen. Het kan iedereen overkomen om depressief te worden. Daarom is het in corona extra belangrijk te letten op andere. Voor personen die een depressie hebben kan het naar overkomen als mensen in de lockdown roepen dat ze depressief zijn. De personen hebben nog geen depressie en vallen hier nog niet onder. De depressie is zwaar en een dagelijkse strijd om de dag door te komen. Wanneer u er iets over wilt zeggen kunt u beter zeggen depri of down.

De ervaring die u nu op doet, kan andere personen helpen, die met soort gelijke klachten zitten of om de klachten voor een groot deel te voorkomen. Door uw ervaringen te delen kunnen andere ervan leren en kunnen zware depressie in corona tijd meer worden voorkomen. Het delen van uw ervaring kan via een eigen website of via sociaal media. Leer van vorige momenten om de signalen aan te pakken. Door te kijken hoe een signaal eerder was, en wat u hier aan heeft gedaan het te verminderen en te kijken naar het effect, kunt u nu de oplossing verbeteren en mogelijkheden vinden voor afleiding zoeken om signalen minder te laten opspelen.

Wanneer u signalen ervaart van depressieve klachten is het belangrijk om deze te accepteren om te kunnen herstellen van de signalen die u ervaart en om de stap te kunnen zetten om hulp te vragen.Zoek de signalen op die u ervaart, en kijk hoe andere deze hebben aan gepakt, erkennen en herkennen.

Praat over hoe u zich voelt en wat corona met u doen. Doe dit met iemand die u vertrouwd, dit kunnen naasten of vrienden zijn, maar ook de mentor op school of een vertrouwenspersoon. Het is erg belangrijk u gevoel en emoties te uiten, zeker tijdens Corona. Door het op te kroppen kunt u meer mentale problematiek krijgen. Het uiten geeft meer rust, minder gedachten en kan helpen bij het vinden van een oplossing. Personen die een depressie hebben mee gemaakt, weten wat u nu door maakt en kennen het gevoel. Een depressie is al veel verder dan somber of een dit. Op het internet vind u vele tips en adviezen hoe u het kunt aanpakken om het te verbeteren van ervaringsdeskundige of lotgenoten.

Leer hiervoor de fase van wind, storm, tornado een orkaan.Plan zoveel mogelijk op rustige momenten om boodschappen te gaan doen en doe dit zo min mogelijk op spitstijden of in het weekend. Hierdoor is het meer rustig om uw boodschappen te halen waardoor het makkelijker is met depressieve klachten om het te doen.Probeer elke dag naar buiten te gaan voor een klein rondje te wandelen (blokje rond het huis) of te lopen. Ook in lockdown is het belangrijk elke dag frisse neus te hebben en te krijgen. Het wandelen zorgt ervoor dat u even uit het huis bent met de vele gedachten, gevoelens en emoties van de hele dag binnen zijn, hierdoor kunt u meer rust vinden in een korte wandeling.

Start dagelijks met minimaal 15 minuten ontspanningsoefeningen zoals een ademhalingsoefening voor het slapen gaan. Hierdoor is het lichaam meer in rust en kunt u beter inslapen.Plan leuke momenten op de dag om even de tijd voor uzelf te nemen. Laat alles de boel de boel en doe waar u zin in heeft. (tijd nemen voor uzelf). Maak er elke dag een beste dag van, ook in deze lastige tijd.

Geniet van de kleine dingen.Houd een dagboek bij met aantekeningen van uzelf en hoe u zich voelt, wat corona met u doet, wat u bezig houd. Door de gedachten van u af te schrijven kunt u het voor dat moment meer parkeren en meer met rust laten. Houd een positief dagboek bij met daar in positieve dingen die goed gaan, die motiveren, die moed geven of kracht om door te zetten. Door het boek er bij te pakken als u somber bent kan het een zetje geven door te pakken en morgen weer opnieuw te beginnen.

Plan een project om te gaan doen nu u thuis bent, het bezig zijn is zeer belangrijk, met een project bent u langere tijd bezig en kunt u uw gevoel en emoties in kwijt. Neem bijvoorbeeld het grootste schildersdoek die u kunt vinden en uit u hierop met verf, stiften of iets anders leuks.Geef de problematiek aan bij personen waar u op kunt bouwen en die u kunnen helpen in deze periode. Het is belangrijk om te praten en momenten samen te hebben om het aan te kunnen en de tijd door te komen. Vraag de personen om hulp als u het nodig heeft.

Maak bewuste keuze, zoals het stellen van grenzen wanneer het u even allemaal te veel word, geeft het aan en sluit u niet af van andere, hierdoor kunt u gaan vermijden. Leer duidelijk u grenzen te stellen en deze aan te houden.Wanneer het een moeilijke tijd is bel met een hulplijn voor een luistert oor.Het is belangrijk in de lockdown en met alle zorgen en stress die u ervaart goed te blijven eten. Het is belangrijk om een goed voedingspatroon aan houd. Door de stress kunt u veel meer gaan snoepen of emotie eten. Hierdoor kunt veel aan komen of veel afvallen.

Het is belangrijk als u zich somber voelt of depressieve gevoelens heeft, contact op te nemen met de huisarts en te overleggen wat u kunt doen. Een depressie kan alleen samen worden aangepakt en opgelost. Een persoon moet zich voorbereiden op opmerkingen zoals stel je niet aan egoïst. De persoon wilt graag op de wachtlijst, het is belangrijk om begrip te hebben dat een persoon hulp vraagt en de stap gaat zetten om te gaan herstellen van de depressie.

Lees over een depressie en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Het is belangrijk de gevolgen te kennen en herkennen bij u zelf, wat gedachten kunnen zijn die opkomen en hoe het voelt. Hoe beter beeld u heeft van de signalen die er mee te maken hebben hoe meer punten u heeft om aan te pakken om te voorkomen dat het een depressie word. Het is belangrijk geïnformeerd te zij over een depressie om er meer over te kunnen zeggen.

Praat over dingen waar u zich zorgen overmaakt. Het is belangrijk het gevoel en de emoties te uiten om het meer los te kunnen laten. Het praten kan nieuwe inzichten geven en helpen om weer een stap vooruit te kunnen maken. Samen moeten we deze tijd door, met alles wat er bij komt kijken, met begrip voor elkaar gaat dat beter.

Het is belangrijk een dagstructuur aan te houden met een dagelijks vast ritme, het kan dat er minder activiteiten zijn gepland maar het is belangrijk een ritme te houden in opstaan en slapen, voeding en hier zoveel mogelijk een balans in te houden. Zorg voor positieve momenten die u kunnen helpen in de moeilijker tijd, schrijf deze op in een positief dagboek en lees deze regelmatig. Het kan helpen in een moeilijke tijd om meer motivatie te vinden om door te gaan. Met positief denken kunnen stappen worden gezet, kunt u blijven kijken naar mogelijkheden die er zijn en kan uw leven ondanks corona door gaan.