Corona nieuws trigger bij PTSS

Wat is het

Van de vele maatregelen die er zijn met corona kan een persoon veel stress ervaren, er zijn er veel en hebben een grote invloed op het dagelijks leven. Een persoon waar het stress niveau snel stijgt heeft in het dagelijks leven vaak al meer stress. De maatregelen zorgen ervoor dat een per keer dat er veranderingen zijn veel stress ervaart. Van deze stress kan een persoon van storm naar tornado gaan en als het niet oppast een orkaan worden.

De maatregelen rondom corona veranderen vaak, vaak erg heftig, een persoon ervaart het vaak als onverwachts waardoor signalen kunnen oplopen, of het is een maatregel waar de persoon anders over denkt. Het kan ervoor zorgen dat een dag er totaal anders uitziet voor de persoon als het veel stress ervaart. lockdown is iets wat nooit eerder in het land is gedaan, het is nieuw, het is vreemd en raar en niemand weet hoelang het precies gaat duren voor het weer stopt. Het binnen/opgesloten zitten, weinig contacten, weinig bewegen/buiten, geen leuke dingen zorgt voor mentale problematiek zoals een depressie.

mondkapjes plicht is een verplichting voor iedereen in het land om een mondkapje binnen te dragen. Veel personen zien niet het nut van het dragen van een mondkapje hierdoor is er een groep die dit duidelijk laat merken door ongepast gedrag te laten zien. Het gedrag heeft een grote invloed op de mentale gezondheid. sociaal distancing is voor veel mensen zeer tegenstrijdig, het hebben van contacten is voor veel dingen nodig, het praten en het doen van leuke dingen is belangrijk voor de mentale gezondheid. Normaal kan een persoon een ander gewoon zien of spreken, in het begin van corona ging het nog en was het zwaar, maar hoe langer de tijd duurt hoe meer het zorgt voor mentale problematiek.

Sporten is gezond, het bewegen is gezond, het is goed voor de mentale gezondheid en voor sociale contacten. De topsporters sporten bijna heel corona door. Hebben wedstrijden in binnen en buitenland. Het sporten voor andere inwoners van Nederland is gestopt. Het kan zeer onbegrijpelijk zijn voor een persoon, waardoor een persoon meer gaat piekeren en zich zorgen maakt.

Het stress niveau is vaak hoger omdat het weer nieuwe maatregelen zijn, de zoveelste. Het horen dat er nieuwe maatregelen zijn is een trigger voor de persoon. Elke keer opnieuw, een persoon word in corona erg op de proef gesteld voor de mentale gezondheid. Een trigger komt steeds vaker terug hoe langer corona duurt. Hierdoor kan het een trigger zijn die dagelijks terug komt. Een persoon kan hooggevoelig zijn geworden voor geluiden die harder binnen komen, meer prikkelbaar zijn op een dag, meer spanning ervaren op een dag.

Het stress niveau kan om verschillende redenen omhoog, het kan te maken hebben met gedachten die herinneringen geven aan momenten dat het moeilijk was of tegen zat. Het kan zijn dat een persoon zich meer zorgen maakt, nu er veel minder dingen kunnen en het onzeker is hoe lang het duurt. Het kan een opstapeling zijn van stress.

Wanneer het stress niveau stijgt kan een persoon zich zeer beroerd gaan voelen, de persoon kan gedachten stromen krijgen die zeer snel door het hoofd gaan. Een combinatie kan ervoor zorgen dat een persoon een crisis krijgt.Een persoon die elke dag of vaak in een week stress ervaart is overdag zeer vermoeid, krijgt meer last van pijnklachten, heeft meer moeite met functioneren en concentreren. De stress klachten kunnen steeds vaker voorkomen waardoor een persoon steeds meer kan worden beperkt in het dagelijks leven. Van stress op een hoog niveau voor meerder dagen in een week kan een persoon hartklachten krijgen of regelmatig migraine. Het zorgt veel veel spanning in het lichaam waardoor veel minder dingen mogelijk zijn, de normale dagelijkse dingen kosten veel meer moeite.

Gevolgen

Wanneer een persoon de maatregelen als een trigger heeft, ervaart het al een lange tijd veel stress. Een persoon kan hierdoor bij elke keer dat de maatregel komt dagen in de stress zitten en zich zorgen maken. De stress blijft meer hangen, een persoon kan er chronische stress van krijgen. Wanneer de klachten te veel oplopen en aanhouden krijgt u andere problematiek erbij. De gevolgen van de stress en van een crisis zijn belangrijk om te bespreken en te verwerken. De gevolgen van de stress zijn belangrijk om een onderzoek naar te doen. Wat betekend voor u? Wat krijgt u als stress hoog oploopt? Wat zijn extra signalen waar u last van krijgt? Hoe duidelijk het beeld van de gevolgen en hoe meer herkenningspunten u kunt vinden hoe eerder u een bui kunt stoppen om minder gevolgen te hebben.

De persoon is van storm naar tornado en probeert een orkaan te voorkomen. De fase van de stress kunnen snel oplopen waardoor een persoon in een zware bui terecht komt. De persoon heeft niet de kennis of kunde om het weer te laten zakken naar storm of wind. Wanneer stress toeneemt doet dit het vaak ook met de gedachten. De gedachten en de stress houden elkaar in stand. Hierdoor is het voor een persoon moeilijk in een hoge fase grip te houden op de stress, de gedachten kunnen meer maal gedachten worden of negatieve gedachten. Wanneer het stress niveau oploopt en een persoon niet kan handelen loopt het op tot een bui. De persoon leert vaak niet in de hulpverlening om te gaan met signalen, het verminderen of weer terug de balans te zoeken. Voor een persoon kan het dan ook een hele klus zijn er achter te komen wat kan helpen op dat moment.

Een persoon in een hoog stress level ervaart vaak naast de spanning, stromen van stress door het lichaam, de persoon heeft druk in het lichaam en vaak hoofdpijn of andere pijnklachten. Een persoon kan hierdoor beperkt zijn in mogelijkheden. De pijnklachten kunnen chronisch worden. Wanneer het een crisis is kan het zijn dat een persoon steeds meer moeite heeft met praten of op woorden komen waardoor een gesprek niet mogelijk is. Een persoon kan ook bevriezen door de stress waardoor het niet meer kan bewegen.

Plan

Op dinsdag is er een persconferentie hierin worden maatregelen besproken, het is een duidelijke dag en tijd om 19.00. Hierdoor kunt u zich voorbereiden op de tijd dat u weet dat er iets gaat komen. Het is belangrijk de maatregelen met iemand anders te bespreken en de zorgen te uiten. Weet u zeker dat de stress van de maatregelen komt? Het kan ook zijn de spanning van corona zelf, van de gehele situatie, van meer drukte door minder verwerken van gedachten. Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de stress en wat de oorzaak is.

Wat vind u het nare van de maatregelen? Wat zijn voor u de naarste? Wat maakt het zo naar? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben wat het maakt dat de stress zo snel stijgt als u het hoort. Het kan zijn dat vorige maatregelen naar voor u waren, waardoor het nu een trigger is. Het is belangrijk de oude maatregelen te verwerken en hulp te vragen bij het verwerken en om over de situatie te praten. De maatregelen zullen er nog lang zijn, zolang corona in het land is of nog in de wereld. het is belangrijk om te accepteren dat het nu niet anders is, het is een tijd van veel maatregelen die komen en gaan. Door het te accepteren kunt u het meer verwerken en loslaten waardoor het makkelijker kan zijn om er mee om te gaan. Maak de maatregelen en de zorgen die u heeft bespreekbaar met personen, vraag adviezen en tips van andere en kijk of het u kan helpen. Lees verhalen van lotgenoten of ervaringsdeskundige. Iedereen heeft een zware en moeilijke tijd, corona is en blijft voor iedereen nieuw en lastig, het is belangrijk hier samen door heen te komen.

Van welke fase bent u gewisseld? Kent u de verschillende fase en weet u hoe u nu moet handelen? Wanneer een stressniveau stijgt is het belangrijk om gebruik te maken van een signaleringsplan waarin duidelijk staat hoe het voel hoe het opkomt hoe u het kunt herkennen en wat u kunt doen om het te verminderen. Leer zoveel mogelijk van vorige momenten door te kijken hoe het nu zo is opgelopen, wat de trigger was, wat het veroorzaakt, dingen die u herkent van een andere keer. Door vorige momenten te evalueren kan u leren van het moment om het de volgende keer beter of anders aan te pakken. Het is belangrijk te starten met het zoeken van rust, kijk op het signaleringsplan en start afleiding zoeken. Het vinden van rust is nodig voor een fase te zakken, het kan door in een andere ruimte te gaan zotten, te gaan bewegen, sporten, schilderen, iets totaal anders te gaan doen.

Is het stressniveau gestegen van tornado naar orkaan? Dan is het een crisis. Het is belangrijk te weten wat het voor u betekend een crisis te hebben en wat u nu moet doen om het na beneden te krijgen. Het is belangrijk dat u een crisis noodplan heeft met 4 stappen om een fase terug te komen. Gebruik het plan ook in de lagere fase om het aan te leren. Bel de crisisdienst of een hulplijn voor hulp om de problematiek direct te kunnen stoppen.

Wat zijn dingen die nu moeten gebeuren, het is goed dat u heeft vastgesteld dat het oploopt, waar merkt u dit aan, wat gebeurt er? wat zijn dingen waaraan u het kunt herkennen voor een volgende keer? Het is belangrijk een plan te hebben om de stress te verlagen. Wat zijn dingen die u rust geven? Die zorgen voor ontspanning? Die kunnen helpen om de stress te verminderen? Het is belangrijk een overzicht te hebben van verschillende activiteiten die mogelijk zijn in de verschillende fase.

Wat betekenen de nare klachten voor u? Niemand bij iedere persoon gebeurt hetzelfde als de klachten hoger oplopen. Het is voor een hulpverlener dan niet duidelijk wat er word bedoeld, het is te groot omschreven. Wie kan u helpen op dit moment? Wie kan u bellen? Bij wie kunt u terecht? Wat zijn dingen die u zelf kunt doen en aanpakken om de stress te verminderen? De gevolgen van stress zijn zwaar en heftig en kunnen enkele dagen aanhouden.