De stress wil niet wilt stoppen

Wat is het

De stress wilt niet stoppen en daarom lopen signalen vaak hoog op, hierdoor is het moeilijk om te concentreren op werk of nog goed te functioneren zoals op het werk. Veel dagelijkse dingen geven stress zoals het doen van boodschappen. Door de stress ben ik meer beperkt geraakt in mogelijkheden. Door de vele gedachten die de stress veroorzaakt pieker ik veel meer hierdoor heb ik een verminderde eetlust en kan ik minder goed slapen. Mijn hoofd voelt vol aan, hierdoor kunnen gedachten stromen ontstaan die op hoge snelheid door het hoofd gaan.

herkennen

De stress wilt niet stoppen en daarom is het erg zwaar overdag, ik wil wel dingen gaan doen, maar de stress houd het tegen, het lukt steeds moeilijker om te motiveren om door te gaan, om dingen te blijven oppakken en door te zetten. Het kan erg demotiverend werken. Hierdoor heb ik vaak depressieve klachten. De stress wilt niet stoppen dit kan zorgen voor paniek gedachten, hierdoor ervaar ik meer paniek, als er een geluid is, kan ik hiervan schikken en kan het een bui worden waardoor het geluid veel meer is dan alleen de stress. Dit stuk word vaak minder gezien bij het vragen van hulp.

De stress wilt niet stoppen en daarom zijn signalen zo hoog dat er lichamelijke klachten komen. Ik heb vaak last van benauwdheid als de stress hoog is er is dan te veel druk om door mij neus adem te halen. Ik heb door de druk en spanning vaak migraine en hartklachten.

Door dat de stress moeilijk te stoppen is, is dagelijks leven een stuk lastiger geworden. Door de stress die er dagelijks is, is er geen rust meer overdag, hierdoor is het blijven zoeken naar rust. Het is vermoeiend elke dag te blijven zoeken naar oplossingen en mogelijkheden om het te verminderen. Het blijft zoeken naar dingen die het verminderen na lange tijd zijn er veel dingen die niet meer helpen.

De stress wilt niet stoppen waardoor benauwdheid toeneemt, ik meer gaan letten op hoe ik adem haal, als ik veel stress heb is dit vaak met mijn mond open en niet door de neus. Hierdoor moet het veranderen naar de neusademhaling door meer rustiger te gaan ademen. De ademhaling zegt veel over mijn stress.

gevolgen

De stress wilt niet stoppen en daarom zijn er veel lichamelijke klachten, hoe vaker de stress hoog is in de week hoe vaker de pijnklachten terug komen hoe groter de kans is op veel meer schade. De pijnklachten kunnen ook in een combinatie met benauwdheid hierdoor word het extreme spanning, extreme gedachten in soorten en hoeveelheid, met veel pijn , hierdoor word alles door elkaar in stand gehouden waardoor de cirkel moeilijk te doorbreken is.

Ik heb vele oplossingen bedacht die de stress kunnen verminderen, vaak word gezegd de gedachten loslaten of afleiding zoeken, vaak is dit in deze stress niet mogelijk. Het loslaten is dan juist het probleem wat aanhoud, de gedachten zijn meer vastzittende gedachten die de stress veroorzaken. Voor het kunnen veranderen van deze fase is het belangrijk inzicht te hebben in de signalen en actie die helpend zijn. Het kunnen veranderen en omdraaien kost veel oefening.

De hoge stress zorgt voor veel spanning in mijn lichaam, de druk die ik ervaar is alsof ik word opgeblazen. Ik krijg veel last van hoofdpijn en regelmatig last van hartklachten. Doordat de stress er elke dag is raak ik hierdoor beperkt in mogelijkheden, de stress, spanning, druk put uit. De stress begint meestal met gedachten, deze zijn vaak nog mild maar nemen steeds meer toe en kunnen steeds negatiever gaan kleuren. Hier door is negatief denken vaak makkelijker dan positief. De gedachten houden de stress in stand en andersom.

De stress wilt niet stoppen en daarom lopen gedachten en stress vaak samen, hierdoor heb ik veel meer gedachten omdat ik steeds moet bijkomen en even ga zitten of liggen. Het actief bezig zijn is moeilijk door alle spanning, het lichaam kan op tilt slaan van de stress en dat moet voorkomen worden.

plan

De stress wilt niet stoppen en daarom ben ik begonnen met een duidelijk overzicht te maken van afleiding zoeken en te kijken wat mij rust geeft. De hoge signalen kunnen verminderen door gedachten te veranderen met muziek, door het van mij af te schrijven, door erover te praten. Ik ben begonnen met schilderijen, ik nam een groot doek, verf en begon zo maar luk raak strepen te zetten. Het helpt om gedachten gevoel en emoties te uiten op een doek en hierbij te denken ach we zien wel wat het word, anders was ik toch lekker bezig.

De stress wilt niet stoppen en daarom ben ik begonnen met het maken van een crisis noodplan, ik wilde meer grip krijgen op de signalen, ik wilde dat het lager bleef, hierdoor ben ik de 4 stappen gaan toepassen in de verschillende fase om het noodplan een gewoonte te maken, ermee te oefenen en het werkend te laten zijn om de fase nu zo min mogelijk te hebben.

De stress wil niet stoppen daarom ben ik een onderzoek begonnen naar de oorzaak van de stress en waarom dit niet wou stoppen. Ik kam er achter dat het veel met gedachten te maken had en dat dit veel invloed heeft op elkaar, daarnaast dat gedachten, stress en voeding samen vak ook niet goed gaat. Het onderzoek naar mezelf heeft nieuw dingen in beeld gebracht waardoor er meer van begrijp en nu meer meer kan.

Realiseer

u dat u voorgaande buien heeft overleefd, maar dat er altijd verbeterpunten zijn, blijf dagelijks letten op de signalen en houd deze in balans, door op tijd te reageren wanneer het iets oploopt, te weten hoe u kunt handelen, en wat u kunt doen of moet doen. Maak een plan met verbeterpunten voor een maand en werk hieraan, evalueer naar een maand en maak een nieuw plan, zo kunt u stappen zetten.

Realiseer u dat u voorgaande buien heeft overleefd, maar er altijd doelen zijn die belangrijk zijn aan te pakken, start met kleine wekelijkse doelen om dingen meer bij te gaan houden. Probeer het doel uit en evalueer het na een week en pas het doel aan met een verbetering. Schrijf de behaalde doelen en alle positieve momenten op in een positief dagboek, u heeft het gehaald, het is gelukt, het geeft kracht om door te gaan, het houd de motivatie erin om door te zetten.

Realiseer u dat u voorgaande buien heeft overleefd, door er een moment meer bij stil te staan ziet u hoe ver u al bent gekomen, welke stappen al zijn geweest, wat u al heeft gedaan, u bent op de goede weg, het is belangrijk om deze weg te houden. Realiseer u dat u voorgaande buien heeft overleefd, hierdoor heeft u veel ervaring die een ander persoon kunnen helpen, zoals u heeft u dit overleeft, hoe is het gekomen, wat heeft u gedaan, het zijn vragen die andere lotgenoten bezig houden, door kennis en ervaring te delen, kunnen andere een stapje hoger beginnen met de aanpak.

In hoeverre heeft u geleerd de signalen onder controle te houden en gebruik te maken van een signaleringsplan in de fase wind storm tornado en orkaan? Door hier gebruikt van te maken kunt u leren meer grip te krijgen op de fase en niet te laten oplopen, het plan geeft duidelijk aan wat er moet gebeuren. Start een onderzoek naar u zelf om meer te leren over de PTSS en wat dit voor u betekend. het is belangrijk te letten op de signalen en te weten hoe deze opkomen om met vorige momenten te leren hoe u deze kunt herkennen, erkennen en stoppen.

5 stappen

1 Noem vijf dingen die je kunt zien

2 Noem vier dingen die je kunt voelen

3 Noem drie dingen die je kunt horen

4 Noem twee dingen die je kunt ruiken

5 Noem één ding waar je blij van word