Een land geeft het geld aan de zorg uit dat het kan missen en niet wat de bevolking eigenlijk nodig heeft.

Een land geeft het geld aan de zorg uit dat het kan missen en niet wat de bevolking eigenlijk nodig heeft.

De titel van dit artikel is een zin uit het artikel van de NOS over de bezuinigingen in de zorg.

Wat is het

Door niet te investeren in de zorg, komt er alleen maar minder zorg en minder kwaliteit. De zorg kampt al jaren met een te kort, er moet eerst nog heel wat geld bij voor het weer op 0 staat. In het nieuwe zorgakkoord (prinsjesdag 2022) staat dat er word bezuinigd op de basiszorg, de zorg moet passend zijn en de zorg die nu 1 persoon krijgt word voor 2 personen geldend voor alle zorgsectoren.

De zin komt over als we moeten blij zijn met de minimale zorg die er is, als er nog wat over is kan dit naar de zorg, als er niks over is komt er niks. Het komt over als dat zorg een luxe is, dat personen ook zonder zorg zouden kunnen. Hoe minder zorg er word vergoed/in het potje zit voor bijvoorbeeld ggz, hoe minder therapieën er gegeven worden, therapie is duur en een pil veel goedkoper. De kwaliteit van de ggz gaat hierdoor zwaar achteruit.

De bevolking heeft goede zorg nodig, door minder goede zorg kunnen er veel problemen komen, dingen minder worden gezien of aangepakt, hierdoor kunnen personen meer achteruit gaan. Zorg en onderwijs zijn de 2 belangrijkste dingen die op orde zouden moeten zijn. Zonder onderwijs, geen scholing, minder kennis, kleine kans op een baan. Zonder gepaste zorg, meer problematiek, langer wachten, meer pappen en nathouden, weinig inzet herstel.

herkennen

Nederland doet het goed op de ranking van de welvaartsstatus in Europa. Wanneer er naar de zorg word gekeken is er door de bezuinigingen van de afgelopen jaren nog maar weinig over. Er is jaren hard gewerkt om de zorg te krijgen dat iedereen zorg kan krijgen als het nodig is. De zorg zoals het er al jaren voorstaat komt veel al door niet investeren en bezuinigen dit is dubbel slecht voor de zorg.

Ziekenhuis

De afgelopen jaren zijn er vele ziekenhuizen in het land gesloten, hierdoor is het veel drukker bij de andere ziekenhuizen. De wachtlijsten op de zorg nemen toe, er komt minder personeel binnen, na corona is er veel personeel ziek geworden + long covid, mentale problematiek, of vertrokken. Met corona was het erg duidelijk hoe weinig bedden het land eigen heeft, hoeveel ic bedden er zijn, er zijn maar een paar mensen van het land (17 miljoen) die hier kunnen komen te liggen.

GGZ

Bij GGZ is er al jaren een tekort aan personeel, veel personeel is er maar kort, psychiaters zijn er veel minder, wachtlijsten groeien, therapie word vaak minder voor geschreven, veel word behandeld met medicatie. Had een persoon 10 jaar geleden nog 60 minuten hulp per gesprek per week met een begeleider is dit gekort naar 40 minuten of minder. Een persoon word hierdoor veel minder minuten in een maand gezien 4 x 60 = 240 minuten of 4 x 40 = 160 minuten. Het verschil is 80 minuten per maand.

Huisarts

De huisarts heeft het de afgelopen jaren alleen maar drukker gekregen en meer taken erbij. Voor vele praktijken geld een opname stop, de praktijk zit vol. De huisarts heeft er veel papierwerk bij gekregen, hierdoor is er veel minder tijd voor de patiënten. Bij de huisarts krijg u ongeveer 10 minuten, wanneer het een iets wat groter probleem is moet u een dubbele afspraak maken.

Ouderenzorg

Over de ouderzorg is veel gesproken de afgelopen jaren dat de groep babyboomers eraan komt en er juist veel meer zorg nodig is. Nu de groep er is, word er bezuinigd op de zorg, moeten ouderen langer thuis blijven, zijn er geen verzorgingshuizen, is er een te kort in de wijk, moeten mantelzorgers het overnemen. Zoals er vroeger werd gedacht als ik later zo oud ben en ik ga ergens wonen dan is het …. dat is tegenwoordig totaal anders.

behandelen

De vraag naar zorg word in het land steeds groter in alle zorgsectoren, de vraag kan niet worden beantwoord met goede zorg. Hierdoor is de kans groot dat veel problematiek niet word gezien, of niks meer word gedaan. Door veel zorgvragen kan een persoon niet direct te recht voor hulp, hierdoor is de kans groot dat personen gaan uitvallen. De groep jongeren kamt al met mentale problematiek, een deel hiervan heeft zich aangemeld bij een GGZ, maar deze werken niet, een ander deel kan werken. De groep ggz zou kunnen gaan werken als het nu de juiste hulp krijgt om te herstellen, verbeteren.

De zorg word alleen maar duurder, maar de kwaliteit van de zorg word alleen maar minder, er word dus meer betaald voor minder. De premie stijgt elk jaar, in het land draait de economie goed en er komt genoeg geld binnen, hoe kan het dan zijn dat er dan nog steeds bezuinigd moet worden? Waarop willen ze bezuinigen, mag dat laatste beetje wat er nog is ook niet bestaan, of is dit dan alleen voor personen met veel geld die de kosten kunnen betalen?

Ziekenhuis

Door te investeren in de zorg is het een ziekenhuis met allemaal moderne apparatuur, is het een goed ziekenhuis, wat voldoet aan hoge eisen. Wanneer er word bezuinigd worden onderzoeken niet gedaan, die wel belangrijk zijn voor de kennis en behandeling. Er word geen geld gestoken in medicatie om het te veranderen (samenstelling), een andere te vinden die kan helpen. Het is nodig om steeds te blijven onderzoeken en verbeteren om een goede zorg te houden die nog jaren mee kan, door te bezuinigen, stopt dit, en gaat de zorg juist achter lopen, niet met de tijd mee, lopen andere landen voorop.

GGZ

GGZ zou met veel kleine dingen kunnen worden verbeterd. Het personeel tijdens een opname zou meer kunnen inzetten op het leven na de opname, een goede basis om verder te kunnen. Tijdens ambulant zou er meer moeten worden gedaan met huiswerk, signaleren, observeren en het aanleren hoe het moet, om te weten hoe het verloop is van de signalen om oplossingen te kunnen bedenken om het te gaan aanpakken.

Gepaste hulp is vaak minder mogelijk omdat veel van de zorg afhangt van de zorgverzekeraar wat deze vergoed en kwalitatief goede zorg vind. Als hulp niet word gezien als medisch bewezen word het niet vergoed. De behandelaar laat de behandeling afhangen van wat word vergoed, niet wat een persoon nodig heeft. De zorg is hierdoor vaak niet cliëntgericht of herstel gericht.

Een persoon word al snel als complex, te moeilijk te lastig beschouwd. Hierdoor krijgt een persoon geen gepaste hulp, voor een herstel of een verbetering. In ggz is het normaal om voor vele signalen een aparte diagnose te geven, deze zorgen ervoor dat u hulp kunt krijgen, maar het zorgt bij 4 of 5 of meer alleen maar voor verwarring, waardoor het niet word opgestart omdat ze niet weten wat het juiste nu is.

ouderenzorg

Ouderen hebben het land op gebouw naar de oorlog zodat wij hier nu zo kunnen wonen, maar wat krijgen de ouderen ervoor terug? De zorg bestaat bijna niet meer, op het pensioen/aow word al jaren gekort, een plek voor een rustige oude dag met eventueel wat hulp zit er niet meer in. Deze groep heeft ervoor gezorgd dat de zorg zo is geregeld (zorgstatus), nu dat ze zelf hulp nodig hebben is het bijna niet te krijgen.

gevolgen

Wanneer er minder kwaliteit is van hulp, er veel wachtlijsten zijn en een persoon niet direct hulp kan en mag verwachten, is de kans groot dat personen meer problematiek oplopen. Personen kunnen meer mentale problematiek krijgen en hierdoor uitvallen in de samenleving en werk. Jaren lang is er een negatief beeld van de zorg, hierdoor zijn er veel personen niet een opleiding gaan doen, hierdoor is er een groot te kort. Het is zeer onaantrekkelijk gemaakt, wat het ergens al was aangezien het niet de beste betaalde baan is, maar een baan vanuit het gevoel.

Ziekenhuis

Tijdens corona moest het ziekenhuis personeel werken zonder bescherming, later met iets wat bescherming maar lang niet voldoende. Het personeel heeft net als een militair, het leven letterlijk gegeven om andere te helpen, het hoort bij de baan, maar hoeveel andere zouden dit doen? Veel van het personeel kan niet meer werken door overlijden of long covid. Hierdoor is er een veel groter te kort ontstaan.

Hoe minder ziekenhuizen in het land, hoe minder afdelingen, hoe minder hulp, hoe meer een persoon moet wachten, hoe minder plekken er direct vrij zijn om behandeld te worden. De kwaliteit van gepaste hulp en zorg word dan steeds minder.

GGZ

In GGZ word een persoon veel minder goed geholpen, de zorg is vaak niet gepast, de persoon krijgt weinig gesprekken of nieuwe mogelijkheden om dingen te veranderen. Er zijn te veel personen die hulp vragen bij GGZ waardoor er te lange wachtlijsten zijn. De samenleving en alle crisissen zorgen voor meer druk op de wachtlijsten, meer problematiek en meer uitval.

Wanneer ggz de zorg Zou starten bij lichte stres om te voorkomen dat de stress chronisch word heeft een persoon veel kans van een herstel. Door de wachtlijsten kan de stress groeien, waardoor de persoon al chronische stress heeft voor het aan de beurt is. Bij lichte stress gaat ggz niet behandelen. De persoon gaat door in de stress waardoor er een grote kans is op overspannen of een burn-out. Wanneer het burn-out heet krijgt een persoon pas een behandeling na de tijd op de wachtlijst, na 6 maanden is iets chronisch, dus een chronisch burn-out.

huisarts

Huisartsen hebben het te druk waardoor er veel werk druk is, de huisarts heeft hierdoor veel minder rust en heeft een grote kans op een burn-out. Het kan minimaal al een week duren voor u een afspraak kan maken om de problematiek te bespreken. Hierdoor worden minder problemen besproken, wachten personen langer en kunnen er meer problemen ontstaan

ouderenzorg

De ouderen moeten langer thuis wonen met veel minder hulp, de kans is groot op vallen en het breken van de botten. De wijkverpleging komt minimaal langs, de mantelzorg heeft een baan en kan er niet altijd zijn. De ouderen zijn meer op zichzelf aangewezen en kunnen iets willen pakken en uitglijden, omdat pas de hulp in de avond of volgende dag komt. Vallen valt niet te voorkomen.

plan

In de zorg zou nooit bezuinigd moeten worden. De zorg is een basis die strikt noodzakelijk is. De zorg zou juist met alle nieuwe technologie moeten worden verbeterd. Er zou hard moeten worden gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het bezuinigingen is makkelijk, het herstel kan zeer lang duren voor we weer bij 0 zijn, daarna is het pas weer verbeteren.

De zorg zou opnieuw moeten worden bekeken en opnieuw moeten worden ingedeeld, zodat de werkdruk minder word en iedereen goed word doorverwezen om de juiste hulp te krijgen. In het land is het een recht om gepaste hulp te krijgen maar dit word veel te weinig gedaan.

GGZ

GGZ zou meer moeten werken met preventie, meer dichterbij bij de persoon staan. Het is voor veel personen een grote stap om te gaan vragen om hulp, hierdoor wachten mensen veel langer en daar komt de wachtlijst bij, de persoon gaat in de tijd van wachten meer achteruit. De zorg zou meer gepast moeten zijn met een therapie en medicatie voor de diagnose die een persoon heeft. De persoon zou elke week met een behandelaar moeten praten over de problematiek en de aanpak om wekelijks nieuwe doelen te maken om te werken aan een herstel.

De jongeren in GGZ zouden betere kansen moeten krijgen om weer een stap in de samenleving te kunnen maken, om opnieuw te starten naar de problematiek. Op dit moment is een persoon meer al “afgeschreven” en is de kans groot dat de persoon komt in de langdurige zorg. De jongeren moeten het gaan doen, om de economie draaiende te houden, uitval is eigenlijk niet mogelijk.

Er zou meer moeten worden in gezet op ervaringsdeskundige waarmee bijvoorbeeld online een afspraak gemaakt kan worden om een probleem te bespreken. Een ervaringsdeskundige heeft vaak meer ervaring en kennis van de problematiek en de aanpak dan bij ggz. Wanneer een persoon praat met een begeleider kan het zij dat de persoon niet begrepen word, wanneer dit zelfde tegen een ervaringsdeskundige word het beter begrepen, deze persoon kan het aan een behandelaar anders uitleggen, zodat u beter word gehoord. De ervaringsdeskundige heeft vaak veel tips en adviezen hoe u dingen kunt aanpakken.

ouderenzorg

In de ouderenzorg zouden de verzorgingshuizen weer open moeten voor de personen die het nodig hebben. Niet iedereen kan tot zijn of haar 100ste zelfstandig goed functionerend thuis wonen. Er zou een betere selectie gemaakt moeten worden van personen die dit kunnen en wie “meer” hulp nodig heeft. Daarnaast zouden de oude dingen zoals een verzorgingshuis en aanleunwoningen weer terug moeten om zo betere zorg te kunnen geven.