EMDR de eerste gesprekken

Wat is het

Tijdens de voorgesprekken van EMDR word er gevraagd om het vertellen over het trauma. Bij meerdere trauma’s word er een tijdlijn gemaakt die een duidelijkheid geeft van de ernst van de trauma’s. Er gaan vaak enkele gesprekken over heen voordat u daadwerkelijk begint met EMDR. Pas na een paar gesprekken begint de eerste sessie van EMDR, wanneer er een duidelijk beeld is van de trauma’s. In het gesprek word 1 trauma helemaal uitgelicht van het begin naar het ernstige moment. Hierdoor verteld een persoon veel informatie over trauma.

Een EMDR sessie maakt veel los bij een persoon met PTSS, het is een uur praten over de nare gebeurtenis. Voor een persoon kan het overkomen of de persoon een spreekbeurt houd over het onderwerp. Het bespreken kan zorgen dat een persoon veel meer last krijgt van gedachten en hoge signalen zeker na de eerste sessie

Vaak word EMDR 1x per week gegeven, soms meerdere keren per week en soms 1x per 2 weken. Het is erg verschillend per mentale gezondheidszorg. In de tijd van EMDR is het vaak erg zwaar en de persoon is vaak erg moe of heeft meer stress. In de periode er tussen is het belangrijk goed uit te rusten en bij te komen voor een nieuwe sessie.

Herkennen

Een behandeling EMDR duurt vaak 1 uur waar een persoon het voor ruim 45 minuten heeft over het trauma. EMDR sessies maken veel gedachten los, het gaat van de ene naar de andere waardoor het druk kan worden in het hoofd. Het eerste gesprek is vaak het ergste gesprek, de persoon is nerveus, weet niet wat het precies inhoud, begint te vertellen en veel gedachten die verwerkt zijn rakelen op. De andere sessies zijn vaak anders en komen iets minder heftig over.

EMDR is een therapie waar een persoon naar uit kan kijken omdat het weet dat het een effect gaat hebben, het kan nu zwaar zijn maar er komen betere tijden als het is verwerkt, het kan een persoon motiveren de therapie af te maken. Een persoon kan erg tegen de therapie op zien omdat de sessie gaat over het naarste stuk wat een persoon is aangedaan en waardoor een persoon is beschadigd in het gevoel gedachten en emoties.

De persoon verteld over het naarste stuk wat de persoon heeft meegemaakt, het trauma, tijdens de sessie over het ergste stuk hiervan, om het te behandelen. Hierdoor kan het veel gevoelens, emotie en gedachten oproepen. Het kan voor de persoon aanvoelen of alles door elkaar gaat lopen. Na een sessie kan een persoon het gevoel hebben van vies, leeg, vol hoofd, het gevoel wat de persoon kreeg van het trauma toen het gebeurde. Een persoon kan het gevoel hebben het hele verhaal an een stuk te hebben verteld waardoor het lijkt of het een spreekbeurt was. Ook word er tijdens de sessie gevraagd om een cijfer voor hoe ernstig de persoon het nog vind om naar te kijken.

EMDR is een van de mogelijkheden voor een trauma therapie, de therapie word het vaakst voorgeschreven bij PTSS en angststoornissen. Bij sommige personen heeft het een positief effect. Het effect heeft te maken met het aantal trauma’s en hoe oud deze zijn hoeveel resultaat er is na enkele sessies. Het kan helpen bij het verwerken van PTSS en het trauma, een persoon wil graag af van de gedachten en meer rust ervaren in het dagelijks leven. Een persoon weet dat het beter is de sessie te volgen om meer te verwerken en los te laten. Wanneer een persoon meer sessie heeft gehad gaat het vaak de positieve werking ervaren van de therapie. In de eerste sessie kan het veel heviger zijn, doordat alles vers word opgerakeld, het veel los maakt, het is wennen aan de therapie.

Oorzaken

Wanneer u start met emdr is het belangrijk om een plan te hebben voor na een sessie om het te verwerken en met rust te laten, voor de sessie van het piekeren over hoe het zou gaan, tijdens de sessie om zo veel mogelijk rust te hebben om een nieuwe sessie aan te kunnen. emdr tussen de sessies in kan erg zwaar zijn, er is gesproken over het trauma wat veel oproept. De gedachten kunnen moeilijker te stoppen zijn in de week tussen de sessies in. De gedachten kunnen meer maal gedachten worden, de gedachten zijn moeilijker af te leiden of komen sneller terug. emdr tussen de sessies in zijn vermoeiende dagen, de persoon is meer vermoeid door de trauma gedachten de signalen die de sessie oproept. De sessie kunnen zorgen dat er meer gedachten zijn dan anders, hierdoor kan en persoon in een hogere fase beginnen op een dag.

Het hebben van een EMDR sessie kan erg zwaar zijn om naar het moment van het trauma te gaan, het zo te voelen als toen, erover te praten. Een persoon kan erg opzien tegen de gedachten, gevoel, emotie en wat het voor de rest van de dag betekend. Het opzien tegen een sessie, kan zorgen voor al hoge signalen voordat er word begonnen. Hierdoor is er al veel meer angst of spanning in het lichaam, het praten over het trauma kan het vergroten waardoor een persoon achteraf er veel last van heeft.

emdr kan ervoor zorgen dat er meer buien zijn, een persoon meer gaat piekeren, gaat stil zitten wat het kan verergeren. Het kan zijn dat een persoon meer last krijgt van nachtmerrie of piekeren en hierdoor minder kan slapen. emdr tussen de sessies in, kan ervoor zorgen dat een persoon meer contact opneemt met de hulpverlener omdat de persoon zich geen raakt weet met alle signalen en gedachten, als een persoon vaak belt ziet een hulpverlener dit vaak anders en kan een persoon worden gezien als daar heb je haar weer, het is nu al de zoveelste keer. Een persoon krijgt geen antwoord of hulp en kan weerstand krijgen tegen de hulp.

De persoon heeft een dubbel gevoel, de persoon weet dat het beter is om de sessie te volgen, maar de angsten die het kan oproepen door te denken aan de beelden kan het zwaar maken. Omdat het dubbel is kan het voor een persoon lastig zijn een keuze te maken gaan of niet. Omdat het zwaar valt komt er een moment dat een persoon er meer tegen op kan zien en het resultaat minder ziet. Het kost de persoon veel om de sessie te doen, hierdoor kan een persoon meer vermoeid zijn overdag waardoor de persoon meer blokkeert, het punt dat door gepakt moet worden.

Behandeling

Een persoon krijgt vaak 1x per week EMDR voor een trauma. De andere dagen kan er een ambulant begeleider langskomen 1x. De persoon zit voor een groot deel alleen naar een sessie, voor een persoon die alleenstaand is en geen contacten heeft, kan het dan juist extra zwaar zijn. Wie zijn personen die u kunnen helpen op deze dag? Wie kunt u bellen voor hulp of een luistert oor? Het is belangrijk te weten waar u terecht kunt als het zwaar of moeilijk word. Juist tijdens een sessie is het belangrijk ondersteuning te hebben van naasten, familie en vrienden.

Wanneer een persoon een goede behandelaar heeft met geduld en begrip helpt dit al veel in het contact met de persoon. Een persoon kan en durft open te spreken over de problematiek en het trauma waardoor het beter kan worden verwerkt. Het is belangrijk positief te blijven kijken naar dingen die goed gaan door de therapie of buiten de therapie, om de moed erin te houden om ook de sessie verder te gaan. Hiervoor is het voor de persoon fijn als er naasten zijn die ondersteunen of kunnen helpen met kleine dingen.

Is afhankelijk persoon welke signalen het meest opspelen, de ene persoon heeft meer last van de signalen van trauma gedachten de andere persoon meer last van hoge signalen, het kan ook een combinatie zijn. emdr tussen de sessies in is belangrijk om te praten over wat een persoon mee maakt. Vaak kan een persoon alleen terecht bij de hulpverlener, de persoon kan het moeilijker uiten bij familie of vrienden, deze hebben vaak minder begrip voor de situatie of begrijpen niet wat een persoon doormaakt. Een persoon kan zich hierdoor erg alleen voelen en het gevoel hebben er alleen voor te staan.

Gevolgen

Door een niet erkent persoon een emdr sessie laten uitvoeren kan ervoor zorgen dat u meer last krijgt van het trauma, het is belangrijk te handelen via een protocol. De richtlijnen moet op een vaste manier worden doorlopen, om het een effect te hebben. Een persoon heeft nog niet geleerd met het trauma overweg te kunnen of hoe het hiermee moet omgaan, hierdoor weet de persoon niet goed hoe het moet omgaan met de hoge signalen of met de trauma gedachten, hierdoor is de kans groot dat een persoon veel overprikkeld is en zich veel zorgen maakt.

Wanneer een persoon zich niet voor bereid kan het zijn dat het tegen veel dingen aanloopt, er is niet van te voren over gedacht wat voor invloed het kan hebben op het dagelijks leven. Het is meer als alleen therapie, het heeft invloed over de rest van de week, zeker bij de eerste sessies. Wanneer een persoon zich niet voor bereid heeft het geen plannen en geen idee wat er te wachten staat. Hierdoor kan het zijn dat er veel momenten zijn dat de persoon niet meer weet wat te doen en hoe het nu hieruit komt. Hierdoor kan een persoon meer verstrikt raken in de gedachten en hoge signalen. Wanneer een persoon zich niet voor bereid kan een persoon gaan zitten wachten tot het moment dat de sessies beginnen, letterlijk wachten. Het wachten kan zorgen dat er meer signalen zijn en de persoon meer gaat piekeren. Hierdoor kunnen signalen al veel hoger zijn bij de start.

Niet voor iedere persoon is het herkenbaar, veel signalen kunnen verdoofd worden door medicatie waardoor een persoon er minder last van heeft. Hierdoor zou een persoon ze misschien wel hebben als het geen medicatie zou hebben. De persoon kan veel meer herbelevingen ervaren en hierdoor meer trauma gedachten en hoge signalen, een persoon is veel meer prikkelbaar en het kan zorgen voor nachtmerries die vaker terug komen. Hierdoor kan een persoon vaak een paar nachten slechter slapen.

De EMDR triggerd de trauma gedachten hierdoor worden deze vaker opgeroepen om te verwerken, maar deze zijn na een sessie nog niet verwerkt en staan vol aan, hierdoor moet het eerst rust vinden voor het kan zakken. Het is erg zwaar om te praten over een trauma, het is meer als het vertellen en het uiten, het heeft ervoor al heel wat spanning plaats gevonden, de start van de emdr en het echt de sessie hebben kan na de eerste sessie zorgen voor meer vermoeidheid en meer er doorheen zitten.

Omdat signalen en gedachten op vol tempo zijn krijgt u veel meer spanning in het lichaam waardoor u meer energie kwijt bent op de dag. De gedachten kunnen als gedachten stromen door het hoofd gaan en in tornado of een orkaan. In deze fase kunnen ook de signalen zitten. De trauma gedachten houden meer bezig dan anders, om er minder over na te denken vecht u ertegen wat meer energie kost. De gedachten komen harder en vaker terug na een sessie, dit neemt vaak pas af na een paar sessies.

Plan

EMDR word toegepast op vele dingen onder andere voor angsten en PTSS. Het hebben van de PTSS kan een persoon beperken in het dagelijks leven, door emdr kunnen trauma gedachten afnemen waardoor een persoon het meer met rust kan laten en de scherpe randjes eraf gaan van het trauma. Het kan hierdoor meer leefbaar worden voor een persoon. Om deze randjes eraf te krijgen is EMDR nodig, het is 1 van de zwaarste therapieën om te ondergaan, het praten over het aller naarste wat een persoon is overkomen. Hierdoor kan er veel los komen na een sessie en tussen de sessie in, het is belangrijk hierop voor bereid te zijn.

Het starten van trauma therapie kan al een hele stap zijn, het besluit om te gaan naar een trauma therapie kan veel zorgen geven. Het is belangrijk het te accepteren om het te kunnen gaan verwerken en het te gaan aanpakken. Om gemotiveerd te blijven en door te zetten. Voorbereiden op EMDR is belangrijk om te kunnen handelen in de tijd tussen de sessies. Door het voorbereiden heeft u alles uitgezocht en weet u waar u op met letten voor een goede hulpverlener. Zo is het erg belangrijk dat de persoon een erkent diploma heeft om de sessies uit te voeren.

Voorbereiden op EMDR is het maken van plannen voor het geval dat u in hoge signalen zit, moeilijker kan slapen, minder rust heeft, het weten hoe u kunt handelen en wat u te wachten staat. Hoe meer u het overzichtelijk op papier heeft hoe rustiger de aanloop erna toe. Voorbereiden op EMDR is weten bij wie u terecht kunt in moeilijke periode, op een moment dat het zwaar valt, dat het minder gaat.

Het weten wie kan helpen en waarmee kan rust geven omdat u op die persoon kan vertrouwen en bouwen. Voorbereiden op EMDR is weten dat dingen moeilijker gaan, er zijn veel gedachten en veel signalen in de week, hierdoor kan het zijn dat u meer vermoeid bent op een dag. Het is belangrijk om het door te geven op uw werk en hiermee rekening te houden in de planning van activiteiten.

Voor lotgenoten of ervaringsdeskundige kan het heel herkenbaar zijn, het kan dezelfde of een andere ervaring zijn maar komen veel overeen. Lotgenoten weten hoe het is om een EMDR te hebben en hoe is voor en na emdr. Niet voor iedereen is het effect van EMDR hetzelfde, hierdoor is het moeilijk te zeggen of het door EMDR komt of door iets anders zoals het starten van medicatie die er vaak bij hoort. De PTSS is niet hetzelfde wanneer een persoon 1 trauma heeft worden er geen andere dingen opgeroepen zoals bij meerdere trauma, waar het effect anders is.

komt omdat EMDR een zware therapie is, het is zwaar in het onderwerp en het verwerken erna, het kan een persoon een hele week bezig houden waarover is gesproken. Een persoon heeft meer rust nodig dan anders omdat ook de gedachten zorgen voor meer spanning en uitputten. Het praten over het gene wat is aangedaan is zwaar en net zo heftig als toe u het mee maakte, de sessie kan worden gezien als een herbeleving van het moment. Hierbij komen ook alle gevoelens, gedachten en emoties op.

Na een EMDR sessie is het erg normaal moe te zijn en dat alles veel zwaarder voelt dan normaal, het is logisch na de sessie omdat u een uur heeft gepraat over het naarste wat u heeft mee gemaakt. Het kost veel spanning, angsten en energie dit te vertellen, hierdoor kan het op het moment direct er na niet zo voelen maar zich later wel zo uiten. Het is belangrijk om te weten bij wie u terecht kunt voor vragen over de EMDR, het gevoel dat het oproept en de gedachten en signalen. Het is belangrijk te lezen over EMDR en te kijken wat het los kan maken.

Een trauma zit vaak in het onder bewust zijn, hierdoor is er in een sessie een gesprek om u bij dit punt te brengen. Het trauma is diep geworteld. Er word over het naarste stuk gepraat, hierdoor word er ook in uw onderbewust zijn emoties, gevoelens en gedachten opgeroepen waardoor het nu meer bezig houd. De gedachten die worden opgeroepen kunnen een hele dag of langer bezig houden, hierdoor kan een persoon zich meer negatief gestemd voelen, het roept van alles op wat met de situatie te maken heeft. Hierdoor kan een persoon er veel meer door heen zitten als voor de sessie.

voorbereiden op EMDR is belangrijk om te weten wat u ongeveer kunt verwachten. Het is belangrijk te lezen over wat het is en wat er gebeurt tijdens een sessie. Lees de verhalen van lotgenoten die de sessie hebben gehad en hoe de ervaringen zijn geweest om een duidelijk beeld te krijgen wat het kan inhouden. In de zoektocht naar een goede hulpverlener komt u dingen tegen die niet zo vanzelfsprekend zijn, het is belangrijk te letten op de ervaring die een persoon heeft, de reviews, erkenning van bijvoorbeeld EMDR Nederland.

Het kan mooier op de website staan omschreven dan het is. Het ziet er makkelijk uit dat iedereen het kan, maar alleen met een erkende hulpverlener komt u van het trauma af. Voorbereiden op EMDR is weten dat er een lange wachtlijst is, het kan hierdoor even duren voor u aan de beurt bent. Het is belangrijk om een plan te hebben hoe u de tijd gaat door komen, de signalen en trauma gedachten zijn er en blijven tot de therapie 3 of 4 sessies hebben gehad, hierna kan het verminderen. Het is een lange tijd om te overbruggen.