Hoe ga ik om met eigen fouten?

Wat is het?

Het is een slechte gewoonte om fouten of dingen die niet goed gaan te niet te herkennen. Door het te ontkennen geeft u uw zelf gelijk dat het goed gaat wat het eigenlijk niet gaat, hierdoor krijgt u een verdraaid beeld van de situatie. Het is belangrijk om de gewoonte af te leren om beter contact te hebben en behouden met personen die voor u belangrijk zijn. Door de gewoontes kunnen sociaal leven, werk en dagelijks leven op het spel komen te staan.

Herkennen

Fouten maken doet iedereen, toch hebben veel personen er moeite mee om toe te geven dat de persoon fout zit, of iets niet geheel juist heeft gedaan. Het maken van fouten geeft vaak een negatief gevoel, bij personen met mentale problematiek kan het zorgen dat een persoon het gevoel krijgt zie je nu wel ik kan het toch niet, het lukt ook niet. Door het erkennen van fouten kunt u leren om de fouten anders aan te pakken en dit in de toekomst te voorkomen. Door het erkennen van fouten kunt u accepteren dat het niet geheel klopte, waardoor er mogelijkheden ontstaan om het aan te pakken en te verbeteren. Het erkennen kan zorgen dat u kunt groeien en dat u verder kunt met het nemen van stappen.

Wanneer een persoon niet kan toegeven dat het niet juist gaat, kan dit ervoor zorgen dat het contact met een persoon in de weg gaat staan. Het onderwerp kan niet besproken worden waardoor een persoon zich eraan gaat irriteren. Het erkennen is verantwoordelijkheid nemen voor iets wat minder goed gaat, in een bedrijf is dit zeer belangrijk voor het vertrouwen in de persoon. Door geen verantwoordelijkheid te willen nemen komt er meer wantrouwen naar een persoon. Vaak is er een meningsverschil of een persoon goed of fout zit, hierdoor is het lastig het onderwerp te bespreken en ontstaat er een discussie die hoog kan oplopen. Het is belangrijk om te komen met goede punten waarop het echt bewezen kan worden.

Behandelen

Door het ontkennen blijft een persoon stil staan, door het erkennen kan een persoon groeien. Het toegeven van fouten is voor instanties en personen erg moeilijk en het gebeurt zeer zelden dat het word toegegeven of het onderwerp hier om heen word besproken. Hierdoor blijven veel dingen onbespreekbaar die van invloed zijn op het contact met een hulpverlener.

Gevolgen

Fouten maken kunnen een sterk negatieve invloed hebben op onze eigenwaarde, gedachten, gevoel, emoties, gedrag en zelfbeeld. Door fouten kan een persoon faalangst oplopen waardoor het steeds moeilijker word om zichzelf te uiten en om dingen bespreekbaar te maken. De persoon ervaart angst om te spreken, of om dingen te doen. Door het ontkennen kan een persoon vaker ruzie hebben of in een conflict terecht komen, omdat het niet word uitgesproken en de persoon niet eerlijk is over de gebeurtenis en de gevolgen. Het ontkennen is weglopen voor het onderwerp te bespreken, niet het gevoel willen of kunnen voelen, hier geen houding aan kunnen geven.

Door fouten kan een persoon meer negatieve gedachten krijgen en is er een kans op meer somberheid, en depressie. De persoon kan het minder goed overzien. Door te geloven dat een persoon nooit fouten maakt, heeft een persoon een verkeerd denkpatroon, het is menselijk om dingen af en toe te vergeten of niet geheel juist te doen. Door te geloven geen fouten te maken denk een persoon geweldig te zijn en kan hierdoor naast zijn schoenen gaan lopen. Het ontkennen zorgt er voor dat een persoon niet eerlijk kan zijn, hierdoor kunnen ander zich afvragen waar en persoon nog meer niet eerlijk over is. Hierdoor kan het contact kapot gaan.

Plan

Fouten zijn er om te leren, alleen met vallen en opstaan word mens wijs. Door op te geven naar de eerste keer op de fiets door een val zal een persoon nooit leren fietsen. Hoe meer u kunt leren uit vorige momenten hoe meer inzicht u krijgt in de problematiek, waardoor u sneller kan reageren om erger te voorkomen.

Toegeven van fouten maakt dat een persoon er van wil leren, het geeft vertrouwen, is eerlijk, betrouwbaar en het kan gebeuren. Door het uit te spreken en oplossingen te bedenken kunnen veel andere gevolgen worden voorkomen. Zit u echt fout of toch niet? het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de gebeurtenis, door hier het gesprek over aan te gaan en beide te komen met feiten, vermijd dat u gaat verwijten of naar elkaar wijzen. Wat zijn dingen waar u tegen aanloopt? Wat zijn dingen die minder goed gaan? Het is belangrijk zelf inzicht te hebben in uw eigen kunnen, gevolgen die dit kan hebben en wat dit doet met andere personen.

Door het niet erkennen kunt u geen doelen maken die u verder kunnen helpen. Het begint bij het accepteren dat er iets minder goed gaat waardoor er een doel van kan maken om er beter op te letten en het anders aan te pakken. Praat over de dingen die u dwars zitten of waar u zich zorgen over maakt. Vaak zijn dit de dingen die met dit onderwerp te maken hebben en nog niet geheel verwerkt zijn.