Informatie naasten PTSS

Wat is het

Het is belangrijk om informatie, tips en adviezen over PTSS, CPTSS en MCPTSS te delen. Hoe meer ervaringen er zijn hoe beter beeld er kan komen over PTSS en de hulp die daarbij hoort. Start een blog of website, deel het op sociaal media, of start een workshop of cursus. Praat met lotgenoten over PTSS en hoe zij dit aanpakken, vraag waar u op kunt letten en wat u kunt doen, op sociaal media vindt u vele ervaringsdeskundige met PTSS. Lotgenoten maken hetzelfde mee als u, of hebben de ervaring al.

Lees de DSM V over PTSS en kijk van naar welke stukken op uw van toepassing zijn. Diagnostische DSM-V-criteria van PTSS. Hoe meer punten u zich kunt erkennen hoe meer kans u heeft dat u een PTSS heeft. Maak zo min mogelijk zelftesten maar lees de dsm en informatie op thuisarts.nl of op deze website.

Zorg ervoor dat de basis kennis van PTSS op orde is zodat u weet wat PTSS kan betekenen voor de persoon. Het kan een start zijn om te beginnen over PTSS en daarna door te gaan over het trauma. Door basis kennis kunt u meer begrip tonen voor het trauma en de huidige situatie. Omdat dit een trauma is komt het regelmatig terug. Wanneer een persoon hier zelden over praat stopt deze het weg en ontkent het trauma voor zichzelf er is niks aan de hand. Een persoon wilt vaak niet over het trauma denken omdat het herbelevingen oproept.

Het is belangrijk om te weten hoe goed u de persoon kent en de persoon u om deze vraag te stellen. in veel gevallen is het onbeleefd om in een kennismaking of een pril contact dit te vragen. Het direct vragen naar een trauma in het eerste gesprek is de persoon voor het blok zetten. Wanneer de persoon komt voor een behandeling verteld de persoon hier in het eerste gesprek van zelf over.

Herkennen

Het trauma dat een persoon meemaakt is vaak onthouden als een nare herinneringen met herbelevingen waar een persoon nog regelmatig aan terug denkt. Voor een persoon is het goed om te praten over het trauma om het te verwerken, maar een persoon komt vaak uit zichzelf wanneer het hierover wil praten. Door een persoon er na te vragen roept het gelijk herinneringen op.

Een trauma zegt iets over een situatie, het zegt niks over de persoon of hoe het met de persoon gaat. De persoon weet vaak niet hoeveel leed er achter zit, wat de persoon allemaal heeft moeten doorstaan en wat de gevolgen hiervan zijn, naast de PTSS. Het trauma is vaak een zeer persoonlijk verhaal, hierdoor is het vaak lastiger om het er over te hebben. Het heeft iets gedaan met de persoon in het gevoel, emoties, gedachten. Trauma hebben vaak te maken met geweld, ongelukken of iets zeer naars.

Het krijgen van inzicht in signalen en de problematiek, door een onderzoek te starten naar u zelf en de signalen die u heeft. Hoe duidelijker beeld u heeft van de problematiek hoe gerichter u de vragen kunt stellen. een trauma doet veel met een persoon en kan een persoon in zijn gevoel, gedrag, gedachten en emoties veranderen. Hierdoor is het belangrijk hierop extra alert te zijn en deze juist aan te pakken.

Door te weten welke signalen er op de lange termijn zijn kunt u veel problematiek voorkomen zoals chronische ptss symptomen. Door er doelen van te maken het te voorkomen heeft u oplossingen om de problematiek in balans en onder controle te houden. De signalen van ptss zijn voor iedereen anders, er zijn lijstjes en overzichten met de signalen, maar niet elke ptts is hetzelfde en heeft dezelfde uitwerking op een persoon. Door te weten wat de gevolgen kunnen zijn van buien en signalen, hoe deze op komen en oplopen kunt u deze steeds eerder stoppen dor er dagelijks mee bezig te zijn.

Een persoon heeft meer buien, die hoog kunnen oplopen. De signalen komen te pas en te onpas opzetten waardoor er moet worden gehandeld in elke situatie. Hiervoor is het nodig meerdere oplossing te hebben om de reageren op een bui en de te stoppen. Niet elke oplossing werk in elke bui, en niet elke oplossing werkt altijd.

Lees over de diagnose online op betrouwbare website, beperkt het aantal website met lezen, hierdoor ziet u alleen meer gevolgen van de ptss die misschien niet van toepassing zijn, het is u eigen ptss en geen algemene ptss. Kijk op thuisarts voor meer informatie. Praten over ptss kan heel erg moeilijk en zwaar zijn, de tijd na het gesprek kan het herbelevingen oproepen en kan zorgen voor meer maalgedachten of piekeren. Plan een moment in om het te bespreken hierdoor heeft u meer tijd zich voor te breiden.

Een persoon met PTSS is hooggevoelig, hierdoor kan het snel buien krijgen. Vraag naar de triggers die een persoon ervaart zoals woord trigger of geur trigger door dit minder of niet te gebruiken kan een persoon minder buien ervaren in het contact. Blijf luisteren, want de persoon zit nog vol emoties en heeft de traumatische ervaring nog geen plek kunnen geven. Het is voor een persoon een situatie zoals de ernst van toen. Geef de persoon de ruimte om erover te praten. Kap een gesprek niet zomaar af omdat er geen tijd is, maak er altijd een einde aan.

Een PTSS kent vele stemmingswisselingen op een dag, het is belangrijk hier elke dag rekening mee te houden en begrip voor te hebben. De schommelingen zijn al erg naar voor de persoon. Door de schommelingen kan een persoon veel meer last hebben van stress waardoor een persoon meer last heeft van spierpijnen en hierdoor minder dingen kan doen. Een persoon met PTSS word veelal beperkt in het dagelijks leven. Bespreek wat u kunt doen voor de persoon om hierin te ondersteunen. Voor het herstelproces is het belangrijk om een ieder een eigen rol te geven en de persoon mee te laten denken beslissen in het herstelproces en wat er gaat gebeuren. Het is belangrijk het proces samen te doorlopen en weer zo meer vertrouwen te krijgen in eigen kunnen en personen

Gevolgen

Hulpverleners zeggen bij de intake vaak wat is dan precies het trauma wat jij hebt meegemaakt? Het is dan lastig in een intake hierop te reageren en hier duidelijk een uitleg over te geven. De trauma’s die een persoon heeft meegemaakt zijn vaak lastiger bespreekbaar doordat er weinig over bekend is en er veel taboe op heerst. Na een intake is de persoon vaak alleen met alle trauma gedachten en is er geen nazorg.

De gevolgen van een ptss kunnen zijn dat een persoon erg beperkt raakt in het functioneren van het dagelijks leven. Hierdoor veel dingen zoals werk moeten opgeven en meer thuis komen te zitten. Het wilt niet zeggen dat u geen last meer heeft van het trauma of restverschijnselen heeft na een behandeling, er zijn enkele die geheel herstellen maar meestal blijven personen meer hooggevoelig voor triggers.

Het accepteren van het hebben van een diagnose kan erg lastig zijn. Het kan ook een bevestiging zijn en duidelijkheid geven. Het is belangrijk om het te accepteren dat het zo is en om de juiste hulp in te gaan zetten. Het hebben van een ptss is niet niks, het is een trauma uit een nare gebeurtenis. Deze gebeurtenis kan niet worden verwerkt zonder dat het is behandeld. Vaak kan het lang goed gaan, maar op den duur krijgt u er last van.

Over ptss en mentale problematiek zijn veel vooroordelen, de kunnen voor veel andere problematiek zorgen. Een persoon kan hierdoor meer gaan vermijden, zich minder belangrijk voelen of minderwaardig, minder zelfvertrouwen hebben en een verlaagd zelfbeeld. Over PTSS is nog veel taboe, hierdoor zijn onderwerpen moeilijk en vaak niet bespreekbaar, hierdoor kan een persoon het meer opkroppen en er niet meer over willen en kunnen praten omdat het te diep van binnen zit. Hierdoor kan de juiste hulp niet gegeven.

Het luisteren naar de persoon met nare traumatische verhalen is vaak erg zwaar denk goed aan uw zelf en geef aan als het u even te veel word. Geef duidelijk aan wat u voor de persoon kunt betekenen en waar u in kunt helpen. Vraag ondersteuning voor uzelf bij de ggz familie vertrouwenspersoon. Een vraag ‘Was er iets wat je had kunnen doen?’ kan de ander aan het denken zetten en kan helpen in de verwerking. Het kan er ook voor zorgen dat een persoon een herbeleving krijgt door het denken aan het nare moment. Stel vragen zo kort en duidelijk mogelijk.

Wanneer u al uw energie nodig hebt om te overleven, blijft er geen energie over voor anderen. Dit veroorzaakt bij de ander vaak een gevoel van afwijzing en afsluiten. In een relatie (volwassenen en kinderen) kan dit tot grote problemen leiden. Bijvoorbeeld een persoon gaat naar een verjaardag en gaat 10 minuten later weer weg. Dan is er weinig begrip waarom de persoon weg gaat of de vraag wat is er, waarom ga je? Terwijl dit kan komen door een slechte nachtrust en dat de persoon nu veel stress en onzekerheid voelt.

Neem de controle niet over van een persoon, ondersteun de persoon waar mogelijk is en help de persoon bij het herstellen en het leven weer op de rit krijgen. De persoon houd graag de controle zelf omdat er iets is aangedaan geeft het een goed gevoel, wanneer het word overgenomen is een persoon nog iets kwijt. Probeer het maar te vergeten of kan je er niet over heen stappen geven een naar gevoel van niet gehoord worden in het probleem, niet de ernst ervan willen zien en het niet willen of kunnen begrijpen. Het geeft een verkeerd beeld van naasten of hulpverleners en kan schadelijk zijn in het contact.

Plan

Maak PTSS klachten en signalen bespreekbaar, blijf er niet meer rond lopen, het vergeten is niet mogelijk, vroeg of laat krijgt u er meer last van. Het is belangrijk om het trauma te verwerken en te laten behandelen om weerde draad goed op te kunnen pakken. het open zijn over PTSS is erg lastig het is een taboe onderwerp en het zijn situatie waar u niet te koop mee loopt, daarnaast zijn er vele vooroordelen wat het lastig maakt het te bespreken terwijl het erg belangrijk is.

Het uiten van het gevoel en emoties is belangrijk bij het verwerken en meer grip krijgen op de signalen. Het bespreekbaar maken kan helpen om uw hart te luchten een luistert oor te krijgen of meer begrip voor de situatie. Kies personen die u vertrouwd om het aan te vertellen en kies een beperkt aantal personen. Het blijven zitten met de gedachten en signalen kan ervoor zorgen dat u zich alleen voelt staan in de problematiek en het kan zorgen voor meer mentale klachten.

Wanneer u open bent over de problematiek en het bespreekbaar maakt zijn er mogelijkheden voor een oplossing en het verwerken van de nare gebeurtenis en om het los te kunnen laten en een nieuwe start te maken. Door gesloten te blijven en er niet over te praten kan zorgen dat de problematiek anders word opgepakt en dat u niet de juiste hulp krijgt.

PTSS is een diagnose waar u dagelijks mee bezig moet zijn om het onder de knie te krijgen en om beter om te gaan met de signalen die het met zich mee brengt. De ene dag gaat het beter dan de andere dag, hierdoor zijn er veel wisselingen en kan het erg zwaar zijn op een dag. Geef niet op en zie elke nieuwe dag als een nieuwe kans.

Lees informatie op het internet over PTSS, verdiep u in de diagnose en welke gevolgen dit kan hebben voor het dagelijks leven van de persoon. Lees over de signalen en gevolgen die een persoon kan ervaren elke dag. Lees ervaringen van ervaringsdeskundige en lotgenoten of een betrouwbare website van thuisarts.nl voor medische informatie.

Ga opzoek naar de juiste hulp die passend is vaak is dit EMDR. Vraag hulp bij het verwerken van het trauma aan lotgenoten via een forum of via een groep online of via een mentale gezondheidszorg. Door erover te praten kunt u het voor een deel verwerken en kunt u de ervaringen en tips van andere horen om ze zelf uit te proberen.

Kies personen met wie u wilt delen dat u een ptss heeft. De personen hoeven niet alles te weten maar wat voor hun belangrijk kan zijn. Maak een keuze wat u wel en niet wilt vertellen en stel hier voor uzelf een grens. Het bespreken van een trauma is voor een persoon die u vertrouwd. Zorg voor dagelijks 15 minuten actieve beweging en 15 minuten relaxen, door het zoeken van afleiding in muziek en hierop te concentreren en mee te zingen kunt u een deel van de stress kwijt en kunt u gedachten makkelijk stoppen en veranderen

Tips

Signalen

Het kan overkomen als het kan overkomen als een check of het wel een trauma is, hoe er is het dan? Wat het je mee gemaakt dan? En hoe is dat dan zo gelopen? (uithoren) Het kan voor de persoon die de vraag stelt overkomen als een stoer verhaal, net als sterke verhalen van zeemannen of kampvuur. (sensatie) Ik wil graag een lijst zien van alle trauma’s (hoeveel, ernst)

Soms worden signalen minder goed/duidelijk doorgegeven zoals lange tijd slecht slapen. Wanneer een persoon ouder is kan het goed zijn dat de persoon een trauma heeft, het is belangrijk na te vragen waarom de persoon slecht slaapt? Wat de persoon wakker houd? Wat de gedachten zijn? Hierdoor word het duidelijk wat het probleem is, niet iedereen geeft het even duidelijk aan maar het navragen en uitvragen van PTSS en de signalen is zeer belangrijk.

Een trauma is een zeer nare pijnlijke situatie voor een persoon. wanneer een persoon over verteld raakt geëmotioneerd en roept het direct het beeld op van toen. Hoe de persoon reageert op de vraag is afhankelijk van de persoon, hoe goed deze erover kan vertellen en hoe goed de persoon ermee overweg kan en het aantal trauma’s dat de persoon heeft.

Om een PTSS duidelijk te maken aan een ander is het belangrijk om de juiste signalen te kennen en herkennen bij uzelf. Hiervoor is het belangrijk te letten op de signalen die u ervaart, de ernst ervan en hoe vaak het voorkomt. Met dit beeld kunt u hulp vragen en duidelijk uitleggen waar de problematiek zit. Houd hiervoor dagelijks een dagboek bij.

Helpen

Wees er altijd voor de persoon en steun de persoon, ga samen het traject door, kijk waar u kunt helpen en maak samen een plan. Door het samen te doen heeft de persoon iemand om op terug te vallen en om het te bespreken. Dit kan motiveren om de zware therapie aan te gaan. Lees over de diagnose en wat dit kan betekenen, houd dit als een soort van basis. De lijstjes die u online vind is niet de persoon. Elke persoon heeft zijn eigen signalen, het is belangrijk om hier na te vragen en te kijken hoe het voor de persoon is. De diagnose PTSS is geen persoon de persoon is de persoon.

Zorg voor duidelijkheid en structuur op een dag. Geef de persoon de tijd en de ruimte het te verwerken en de mogelijkheid te herstellen. Verplicht niet om er over te praten, als de persoon er iets over kwijt wil verteld deze het wel. Wees open en eerlijk naar elkaar toe.

Vaak hebben naasten niet het geduld het verhaal voor de 100ste keer aan te horen, hierdoor voelt de persoon zich minder begrepen en gehoord. Niet praten over trauma’s kan tot gevolg hebben dat een persoon een PTSS krijgt. Een gesprek over trauma roept altijd veel herinneringen op, deze kunnen van het trauma zijn of dingen die hieraan gelinkt zijn. Een persoon kan hier een dag last van hebben en hierdoor minder goed de dag doorkomen.

Vraag de persoon of de persoon over het trauma wilt praten, of het er iets over kwijt wilt. Het nare ophalen zorgt voor veel problematiek op de rest van de dag. De persoon kan aangeven dat een ander keer beter uitkomt omdat nu de stress of angst hoog is. Hou rekening met het trauma en de triggers van de persoon en weet hoe u deze kunt voorkomen.weet u hoe hoog de stress is van de persoon? of hoe de gedachten lopen in wind storm tornado of orkaan?

Weet hoe u kunt handelen als een trauma gedachten en een herbeleving hoog oplopen. maak een crisis noodplan voor deze situatie. Maak het trauma overzichtelijk met schema of een mindmap. Houd dagelijks het dagboek bij met signalen waar de persoon last van heeft en de mogelijke oplossingen.

Leren

Houd bij hoeveel plekken of personen of andere dingen u vermijd. Waarom vermijd u deze plekken? Er is een manier om er weer in rust heen te gaan of rust in te vinden. Ga naar de plekken met een muziekje op en probeer er 5 minuten te zitten en vertrek dan weer. Bouw dit steeds verder uit. Probeer een weg te vinden in de trauma gedachten die u bezig houden op een dag. Door de gedachten op te schrijven in een dagboek, door het bij houden van overzichten en schema’s, door erover te praten. Zorg dagelijks voor afleiding zoeken aan de hand van de 10 punten uit het schema.

De persoon moet weer opnieuw leren vertrouwen te krijgen in de omgevingen en de samenleving. Het zelf kunnen aangeven wat de persoon nodig heeft geeft meer inzicht in wat de problematiek voor de persoon betekend. Stel vragen aan de persoon over het trauma en vraag hierbij door voor meer informatie. Laat de persoon hierbij de grenzen zelf bepalen hoe veel de persoon erover kwijt wil. Wanneer een persoon er niet over wil praten is het belangrijk dit te accepteren en niet aan te dringen. Maak een nieuwe afspraak om het te bepreken.

Leer zoveel mogelijk van vorige momenten van signalen en kijk terug wat er niet goed ging. Waarom ging het niet goed en wat was hiervan de oorzaak? Hoe voelde dit voor u? Wat heeft u gedaan om het op te lossen? Door te weten hoe het voelde en hoe het opkwam kunt u de volgende keer eerder reageren door te kijken waardoor het kwam en de oplossing te verbeteren kunt u steeds beter controle houden.

Leer omgaan met het de herbelevingen en verminderde nachtrust door overdag actief bezig te zijn uw zinnen te verzetten en ‘s avond enkele relax oefeningen te doen. Probeer dagelijks op nieuw om de gedachten te veranderen door iets positiefs te denken of dat de reden er nu niet meer is, zie wat er nu wel is. Leer u een manier aan om om te gaan met de signalen die komen kijken bij een PTSS. Door de signalen in te delen in fase zoals code wind storm tornado en orkaan. Door behandeling van de PTSS kunnen trauma’s verlichten en heeft u minder vaak een herbeleving of nachtmerries

Vragen

Direct vragen ben jij… het woord …. roept gedachten op. Heb je een trauma? trauma roept herbelevingen op. Hierdoor kan de persoon een herbeleving krijgen of in een stress, angst paniek bui te recht komen. dit kan direct van 0 -> 100 of pas naar het gesprek komen. De persoon heeft hier niet op gerekend het is onverwachts. Onverwachtse dingen zijn triggers. Na het direct vragen in een eerste gesprek voelt de persoon zoals toen de trauma’s zijn aangedaan, er is meestal weinig vertrouwen nog, maar de persoon verteld er wel over.

Overvallen door de vraag. geëmotioneerd door de vraag, gesprek word daarna moeilijk voor de persoon. persoon heeft na het gesprek last van herbelevingen. Voor naasten is het vaak duidelijk dat er een verandering is of is het moeilijk te verbergen. De naasten weten vaak ook van de situatie dat het een trauma kan zijn. Dan zou het meer direct kunnen worden gevraagd.

Vraag de persoon of de persoon over het trauma wilt praten, of het er iets over kwijt wilt. Het nare ophalen zorgt voor veel problematiek op de rest van de dag. De persoon kan aangeven dat een ander keer beter uitkomt omdat nu de stress of angst hoog is. Hou rekening met het trauma en de triggers van de persoon en weet hoe u deze kunt voorkomen.weet u hoe hoog de stress is van de persoon? of hoe de gedachten lopen in wind storm tornado of orkaan? Weet hoe u kunt handelen als een trauma gedachten en een herbeleving hoog oplopen. maak een crisis noodplan voor deze situatie. Maak het trauma overzichtelijk met schema of een mindmap. Houd dagelijks het dagboek bij met signalen waar de persoon last van heeft en de mogelijke oplossingen.

Direct vragen ben jij… het woord …. roept gedachten op. Heb je een trauma? trauma roept herbelevingen op. Hierdoor kan de persoon een herbeleving krijgen of in een stress, angst paniek bui te recht komen. dit kan direct van 0 -> 100 of pas naar het gesprek komen. De persoon heeft hier niet op gerekend het is onverwachts. Onverwachtse dingen zijn triggers. Na het direct vragen in een eerste gesprek voelt de persoon zoals toen de trauma’s zijn aangedaan, er is meestal weinig vertrouwen nog, maar de persoon verteld er wel over.

Vraag altijd eerst of de persoon het erover wilt hebben of dat u een afspraak kunt maken om het later er over te hebben zodat de persoon voorbereidingstijd heeft. Vraag of de persoon tijd heeft een gesprek hierover te voeren en of het wel uitkomt, een persoon kan na het gesprek nog een afspraak hebben en zit wel met de gedachten aan het trauma.

Schrijven

Door het bijhouden van een dagboek met de signalen de ernst de hoeveelheid en de gevolgen. Leer de momenten van tornado en orkaan kennen en deze aan te pakken en te voorkomen. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de verschillende fase, waardoor problematiek makkelijker uit te leggen is. Door het bijhouden kunt u gedachten van u afschrijven, schema’s bijhouden met alle signalen waardoor u een duidelijk beeld krijgt van het probleem en het met een behandelaar makkelijker kan bespreken.

Schrijf samen een familiebrief waarin u uitleg dat u een PTSS heeft. Wat dit voor u betekend en waar de andere persoon rekening mee kan houden. Bekijk naar wie u de brief wilt sturen.Geef aan waarmee u de persoon kunt helpen, maak de PTSS altijd bespreekbaar zodat de persoon zich begrepen en gehoord voelt. Probeer zoveel mogelijk alles samen aan te pakken en mogelijkheden te bekijken hoe de problematiek kan worden aangepakt. Ga mee naar gesprekken met behandelaren zodat u ze vragen kan stellen zodat u de persoon beter kunt begeleiden.Leer de trigger van de persoon met ptss, te herkennen en samen op te lossen.

Een persoon met PTSS heeft vaak behoefte eraan het verhaal vaker dan 10 keer te uiten dit omdat het traumatisch is en het opkropt in het hoofd. Een trauma word herhaaldelijk in het hoofd afgespeeld als een film. Geef hierbij niet aan dit hebben we al een keer besproken dit geeft de indruk dat de persoon het er niet over mag hebben en zich niet mag uiten.

Trigger

Probeer u zoveel mogelijk te wapenen tegen vooroordelen, door erover te lezen, door voor u zelf een oplossing te bedenken hoe u erop reageert en door te beginnen met het vergroten van het zelfvertrouwen door een cursus of sport. Praat met lotgenoten, lees de ervaringsverhalen en de tips en adviezen, deel uw ervaringen of stel vragen. Lotgenoten hebben veel kennis van de problematiek die u heeft.

Vraag welke triggers een persoon heeft en leer ze begrijpen hoe deze opkomen en wat ze met een dag van een persoon kunnen doen. Wees er voor elkaar en steun elkaar waar nodig. Voorkom triggers en extra prikkels in het contact.Wat betekend een herbeleving voor je? Kan je uitleggen hoe dit voelt of opkomt? De persoon kan leren te kijken naar vorige momenten om meer te leren om te gaan met een herbeleving en de gedachten die er bij komen kijken . Door het te vragen kan er meer begrip komen van de naasten naar de persoon en van persoon naar naasten.

Vergelijkbare berichten