Kan ik van het mondkapje een trauma oplopen?

Wat is het?

Voor veel mensen is het makkelijk een mondmasker te dragen, personen met een traumatische ervaringen hebben hier vaak meer moeite mee. Hoeveel last een persoon heeft van het dragen van een mondkapje is afhankelijk van het trauma en hoe goed deze is verwerkt. Wanneer een persoon is behandeld en de trauma gedachten kan loslaten heeft het minder last van een nare ervaring van het dragen van een mondkapje. Personen met PTSS kunnen een nare ervaring hebben met benauwdheid of angstervaring. Wanneer een persoon benauwd is geweest tijdens een trauma, kan een persoon dit zich herinneren wanneer het een mondmasker draagt. Hierdoor kan een persoon in een herbeleving komen of een angst en paniek bui krijgen. Voor personen die dit ervaren is het dragen van een mondmasker vaak niet mogelijk en word er eerder een spatscherm gebruikt.

2 herkennen

Het dragen van een mondmasker kan voor een persoon met een trauma erg naar zijn. Het dragen kan herinneren aan het trauma toen een persoon het benauwd had, in angst was. PTSS kan zorgen dat een persoon meer angst of stress ervaart tijdens het dragen van een mondmasker. Het dragen alleen kan meer stress geven of herbelevingen die een persoon ervan kan krijgen.

Door het dragen van een mondmasker kan een persoon meer alert worden op de omgeving. De persoon is vaak een van de weinig met een mondmasker wat een onveilig gevoel kan geven. Hierdoor kan een persoon meer angst ervaren of sneller schikken. Een persoon kan meer angsten ervaren waardoor het meer trauma gedachten oproepen. De persoon kan dagelijks meer last ervaren wanneer het mondmasker langer gedragen word. Een persoon moet veel moed hebben de angsten te doorstaan om het mondmasker te dragen. Een persoon moet het in deze tijd ervoor over hebben er aan te wennen.

Door het dragen kunnen signalen sneller worden opgeroepen en hierdoor sneller door schieten naar een bui. Een persoon heeft meer hoge signalen voor tijdens en na het dragen van het mondmasker. Een persoon kan zich meer zorgen gaan maken over het dragen van het masker vooraf waardoor het meer angst kan krijgen en uitstelgedrag kan krijgen. Om het masker maar niet te hoeven te dragen. Wanneer de persoon het mondmasker op heeft ervaart het hoge signalen, deze blijven nog lang aan houden. Het is elke keer een naar moment voor de persoon.

Een trauma kan nadat het is behandeld lang weg blijven en geen gedachten meer oproepen. Doordat het masker lang word gedragen en dagelijks kunnen de gedachten vaker terugkomen. Deze gedachten kunnen dan net zo erg zijn als herbelevingen of een bui veroorzaken, terwijl de persoon ervoor geen last van had.

3 behandelen

Het kan liggen aan het soort mondkapje dat u draagt dat er meer herinneringen opkomen. Bijvoorbeeld wanneer het kapje te strak zit of meer irriteert. Het kan helpen een andere vorm van een mondkapje te proberen. Probeer nare herinneringen op tijd te stoppen door de fase te kennen van wind storm tornado en orkaan. De fase geven aan welke beelden kunnen opkomen waar aan u het kunt herkennen en het eerder kan stoppen door gedachten te veranderen.

Hoe beter het trauma is verwerkt hoe minder signalen een persoon ervaart bij het dragen van een mondmasker. De angst en paniek die het dragen van het mondmasker kan oproepen heeft vaak niks met het mondmasker zelf te maken maar met de gebeurtenis die een trauma heeft veroorzaakt wat word opgeroepen wanneer het mondmasker word gedragen.

Sommige personen kunnen door het trauma dat is opgelopen geen mondmasker dragen. Het mondmasker geeft te veel angsten of paniek wat benauwdheid kan veroorzaken. Vraag hiervoor een medische verklaring bij een arts zodat u het kunt aantonen bij vragen en niet steeds hoeft uit te leggen. Zoek naar een mondmasker die minder signalen veroorzaakt, er zijn verschillende vormen en manieren van bevestigingen of van een andere stof, hierdoor zit elk masker anders, het kan zijn dat een ander soort masker de klachten minder hoog laten oplopen.

4 gevolgen

Voor personen met PTSS kan het dragen van een masker zeer vervelend zijn. Door de herbelevingen en meer gedachten en hoge signalen, moet een persoon meer energie hebben deze te kunnen weerstaan. Een persoon kan overdag veel meer signalen en gedachten hebben met een masker op omdat de gedachten van de ochtend voor een deel de dag kunnen bepalen.

Doordat het masker nare momenten geeft kan een persoon besluiten dat het te veel nare momenten zijn geweest en het hierdoor niet meer durven te dragen. Een persoon gaat meer plekken vermijden om het masker niet op te hoeven. Een persoon vermijd vaak al enkele dingen en dit kan het vermijd gedrag vergroten. Hierdoor kan een persoon in een sociaal isolement terecht komen en depressief worden.

Wanneer een persoon het mondmasker als naar ervaart, heeft het nog een zeer zware tijd. De persoon moet iets doen tegen zijn zin in wat meer stress en paniek kan veroorzaken. Hierdoor kan het een opstapeling worden van angsten en paniek, waardoor het hoger oploopt dan anders. Trauma’s die een persoon heeft opgelopen en heeft ervaren zijn in het hier en nu gedachten, die niet onder controle zijn en het dagelijks leven van een persoon beïnvloeden. De persoon heeft te weinig mogelijkheden de gedachten te stoppen waardoor het een bui kan krijgen of veel meer angst of paniek.

5 plan

Door te oefenen met het dragen van het masker thuis met muziek kunnen gedachten aan een trauma minder opkomen. Hierdoor krijgt u meer een gerust gevoel bij het dragen. Probeer het masker te dragen in een supermarkt met eerst muziek op en dit een paar keer tot het goed voelt daarna met de koptelefoon in de nek en daarna zonder.

Oefen dagelijks met het dragen van het masker. Begin met 5 minuten en bouw dit elke dag met 1 minuut erbij op. Zet de tv aan of doe een ademhalingsoefening om de gedachten af te leiden. Oefen op een plek waar het veilig voelt en waar het rustig is. Hierdoor ervaart u minder signalen van de PTSS en meer rust. Oefen met relaxen als u het masker op heeft. Leer de buikoefening met de hand op de buik toe te passen. De oefening kunt u buiten ook toepassen als u meer rust nodig heeft door uw buik zo ver mogelijk in te trekken en vast te houden en los te laten.

Probeer meer rust te vinden in het dragen van het mondmasker. Door het op te zetten wanneer u bijvoorbeeld net wakker bent en nog fit om boodschappen te gaan doen. Door het moment in de ochtend te plannen bent u net wakker waardoor u meer tegen triggers en gedachten kan. Door het te dragen op een moment dat u zich het beste voelt op een dag ervaart u het beter als op slechte momenten.

Het is belangrijk om de trauma gedachten onder controle te krijgen en te leren om om te gaan met het gevoel dat de gedachten losmaakt. Het masker is niet de oorzaak van signalen of buien, dit zijn de trauma gedachten waar geen controle over is, die opkomen zetten en kunnen oplopen tot een bui. Het is belangrijk om te weten hoe een bui ontstaat en wat u kunt doen om het gevoel te verminderen. Het stoppen van de gedachten werkt hetzelfde als wanneer een persoon een bui heeft in de supermarkt van stress of angst maar nog boodschappen moet gaan doen.

Het stoppen van herbelevingen is veel oefen en meer grip hierop krijgen; door ze van te voren te kunnen herkennen aan de stress die opkomt of aan beelden die u ziet. Hoe eerder u kunt stoppen hoe makkelijker het word en hoe meer u er kunt stoppen. Het afleiden van de gedachten kan soms helpen net de herbeleving voor te blijven of gedachten te veranderen waardoor de herbeleving kan afnemen. Door gedachten niet te kunnen veranderen blijft u in een herbeleving. Het leren omgaan met een herbeleving kan bij traumatherapie.

Hoe ging het vorige moment met het dragen van een mondkapje? Hoe lang ging het goed? Kijk naar de positieve ervaring, vorige momenten en probeer deze uit te bouwen. Het is goed om een mondkapje te dragen, ik ben goed bezig. Het is belangrijk te praten over het gevoel wat het mondmasker losmaakt. De signalen die u ervaart kunnen veranderen, door er dagelijks mee bezig te zijn kunt u minder last ervaren van het mondmasker. Door te praten kunt u advies vragen en lotgenoten vragen wat hun tips zijn en het onderwerp bespreekbaar maken waardoor u het niet opkropt.