Luisteren

Wat is het

Luisteren is belangrijk om elkaar goed te begrijpen. Het luisteren word niet echt altijd goed gedaan, waardoor het heel anders word opgevat of anders word begrepen dan de persoon het heeft gezegd. Wanneer er goed word geluisterd kan er een goede communicatie zijn. Luisteren en begrijpen zijn zeer belangrijk in de samenwerking, net als vragen stellen, om het beter te begrijpen.

2 herkennen

 • Als u praat, herhaalt u vaak wat u al weet. Als u luistert, leert u vaak iets nieuws. Luisteren kan niet iedereen, veel gaat langs personen heen, maar luisteren kunt u leren. Personen die echt luisteren kunnen reageren en een goede discussie voeren.
 • Personen die kunnen luisteren hebben begrip en respect voor een situatie, waar personen met problematiek terecht kunnen voor een luistert oor en voor adviezen en tips.
 • Het actief luisteren is belangrijk om alles signalen te begrijpen en te kunnen samenvatten om te kijken of u het goed heeft begrepen. Wanneer er minder word geluisterd gaat er voor een groot deel langs u heen.
 • Luisteren kan voor personen met menatle problematiek lastig zijn wanneer een persoon een vol hoofd heeft of wanneer het meer in gedachten is door piekeren. Een persoon kan zich minder concentreren in het gesprek waardoor er minder word opgeslagen.
 • Luisteren is belangrijk om de juiste antwoorden te kunnen geven, de persoon steun te kunnen geven of om het duidelijker te maken. Luisteren is zeer belangrijk om begrepen en gehoord te worden in de problematiek.
 • Door luisteren kunt u belangstelling tonen voor de andere. Het belangrijk om begrip te hebben voor de situatie. Door belangstelling is het gesprek al vaak positief. Het geeft een goed gevoel en of de persoon interesse heeft.
 • Van luisteren kunt u leren, kunt u dingen beter zien of anders oppakken. Het geeft mogelijkheden die er zijn om stappen te zetten en dingen te verbeteren.

3 behandelen

 • Actief luisteren kan helpen bij het verminderen van signalen of gedachten. Door naar muziek te luisteren en actief mee te zingen kunt u veel emoties uiten en veel stress verliezen.
 • Door te luisteren kunt u de juiste hulpvragen stellen, hierdoor kan hulp meer op uw als persoon worden afgestemd. De vragen kunnen beter worden beantwoord als ze zeer gericht zijn.

4 gevolgen

 • Door niet goed of volledig te luisteren kunnen signalen minder worden op gepakt om ze aan te pakken, een persoon kan het aangeven maar als er geen gehoor aan word gegeven heeft de persoon er niks aan. De signalen kunnen worden verkleind of kunnen verkeerd worden gezien.
 • Door minder te luisteren kunnen er communicatie problemen ontstaan, hierdoor word er zelden over hetzelfde gesproken en word er meer gediscussieerd wat geen effect heeft voor de behandeling. De tijd gaat verloren aan een welles nietes spelletje.
 • Het minder goed kunnen luisteren kan liggen aan mentale problematiek, een persoon kan zich minder concentreren waardoor het niet altijd kan reageren of een antwoord heeft op een vraag.

5 plan

 • Wanneer signalen hoog oplopen kan het soms helpen om muziek op te zetten om de gedachten of stress te verminderen. Het kan helpen actief te luisteren naar yoga nidra, gesproken audio, waar u meer rustig van word. Het luisteren naar muziek of audio kan helpen de gedachten meer met rust te laten. Alleen het luisteren naar yoga kan voldoende zijn.
 • Het actief luisteren kan helpen de concentratie en het geheugen te verbeteren. Door mee te zingen of het ritme vast te houden, kan de concentratie worden verbetert. Het ritme kan zorgen dat gedachten meer afnemen, u kunt ook lopen in het ritme wat meer rust kan geven.
 • Geef de andere persoon deze tijd om zijn/haar verhaal te doen, wacht tot de persoon klaar is en vat het samen om er daarna op te antwoorden. Val de persoon niet binnen in het gesprek, hierdoor word het een gek gesprek.
 • Veel persoon zeggen uhm als er word geluisterd maar deze reactie kan ook zorgen dat de persoon zich minder gehoord voelt, het verwacht een antwoord of een opmerking waarmee de persoon verder kan.