Naasten bij depressie

Wat is het

Omgaan met iemand die een depressie heeft kan heel zwaar zijn. Let daarom ook op uzelf. Het is niet de bedoeling dat u ook mentale problematiek gaat oplopen. Het is belangrijk de situatie zoveel mogelijk te verwerken. Kijk naar de mogelijkheden die er zijn en maak er gebruik van. Geef de persoon aan dat het voor u moeilijk is op het moment en dat het voor u nu zwaar valt. Wees eerlijk over wat het met u doet en praat er open over zo kunt u beide meer begrip hebben voor elkaar. Het is belangrijk om het te bespreken wat het met u doet.

Het vragen wat u voor de persoon kan doen geeft aan dat uw wilt helpen en dat u interesse heeft in de persoon er iets voor te doen. Het vragen kan zorgen dat er een gesprek komt of dat de persoon en u samen iets gaan doen. Het vragen kan zorgen dat u meer te weten komt, een persoon met een depressie zegt niet alles uit zichzelf door het te vragen en naar de kenmerken te vragen kan er een beter beeld komen wat de depressie betekend voor de persoon.

Stap als naasten niet in de rol van hulpverlener. Dit is goed voor je of deze hulp kan je helpen. Het is belangrijk dit aan de hulpverleners over te laten en de persoon te stimuleren en helpen met zoeken naar juiste hulp. Help de persoon om hulp te zoeken bij de huisarts, een (online) zelfhulp- en/of lotgenoten groep.

herkennen

Het is een zeer vervelend onderwerp om het over te hebben met de persoon. De persoon heeft in een depressie vaak van deze gedachten. Voor naasten is het een moeilijk onderwerp omdat het toch familie is, met negatieve gedachten en gevoelens. Voor u het gesprek begint is het belangrijk te weten wat een depressie is en wat het kan doen met een persoon. Wat u leest is niet de persoon maar een algemeen beeld van een persoon met een depressie, zie het als een handvat om het onderwerp te bespreken.

Het is belangrijk de gedachten en het gevoel er achter te uiten en bespreekbaar te maken. Door dit niet te doen kroppen gedachten op en kunnen deze soort gedachten vaker terugkomen, omdat er geen oplossing komt voor de oorzaak. Het uiten van naasten naar een persoon over de zorgen van een depressie kunnen moeilijk zijn om een start te maken om te bespreken. Het is belangrijk een rustig moment te kiezen en het van te voren aan te geven dat u iets wilt gaan bespreken.

Adviezen zijn vaak goed bedoeld, maar u weet niet hoe een persoon dit oppakt. Voor u kan het heel positief klinken, maar voor een persoon die somber en negatief gestemd is klinkt het vaak anders. Een advies kan overkomen als een verwijt. Met een depressie is het belangrijk om de persoon te helpen en steunen waar u kan. Vraag de persoon wat u voor hem of haar kan doen of draai het om ik kan voor jou dit … en dit … doen. Door te vragen kan er een betere band ontstaan in het contact. Een persoon met een depressie heeft vaak geen interesse in wat er gebeurt om hem heen, de personen met wie er contact is, in de tv of in iets anders. Het gevoel down voelen is voor de persoon erg lastig waardoor een persoon steeds minder uit zichzelf gaat doen, het voelt zwaar aan iets te doen.

Stel grenzen en houd ruimte voor uzelf. Plan elke dag vaste momenten voor het zoeken van meer rust, voor een moment voor uzelf. Het is belangrijk in de periode extra op uzelf te letten en te weten waar u grenzen liggen. Houd uw eigen contacten aan en probeer uw eigen leven te blijven leiden. Houd zoveel mogelijk de dagelijkse dagstructuur aan en plan momenten van afleiding, het is belangrijk om uw leven niet te laten bepalen door de persoon met de depressie, zorg voor een goede balans van hulp bieden en rust.

Behandelen

Werken geeft structuur, dit is belangrijk om vast te houden. Praat met de werkgever over de problematiek en de mogelijkheden die er zijn om tijdelijk minder uren te werken of aangepast te werken. Wanneer werken bij een werkgever niet mogelijk is houd een vaste dagstructuur aan met vrijwilligerswerk of een eigen website.

Er is een groot verschil in het vinden van hulp voor de persoon in een praktijk is de hulp vaak meer gericht op de persoon dan in een instelling. Let zoveel mogelijk op gespecialiseerde personen die bijvoorbeeld autisme behandelen zoals een autisme coach. Kies zoveel mogelijk voor een praktijk. Als naasten is het erg zwaar in een periode dat een persoon een depressie heeft en veel last heeft van stemmingswisselingen of nog weinig zin heeft iets te doen. Het kan zijn dat naasten zich veel zorgen maken, het is belangrijk in deze tijd extra op uzelf te letten en op tijd hulp te vragen om u te ondersteunen en het te verwerken.

Vaak lukt het persoon zelf niet het patroon te doorbreken, wanneer het advies dat een persoon meer moet gaan bewegen, wilt de persoon dit wel en weet dat het beter is voor het herstel, maar het lukt niet in actie te komen om het daadwerkelijk te doen. De doen knop staat vaak uit. Het advies wat dan word gegeven word vaak niks mee gedaan, door te vragen waar een persoon meer ondersteuning nodig heeft om het te laten slagen is een betere manier om een persoon weer in beweging te krijgen. Een persoon kan vaak niks met een advies zoals het loslaten van gedachten of probeer het eens. Een persoon is erg vermoeid waardoor het weinig energie heeft dingen te proberen. Voor de persoon kan en blokje om al een hele onderneming zijn. Geef aan wat er goed gaat en wat de persoon al heeft bereikt.

Vaak vinden naasten het moeilijk om aan te geven dat het problematiek ervaart van de persoon of van de situatie. Het kan zijn dat een persoon zich hier meer voor schaamt. het is een logisch gevolg van de zorgen om een persoon die dicht bij u staat. Veel personen ervaren het als zwaar. Leer beter omgaan met de signalen die u ervaart door de fase wind storm tornado en orkaan te leren kennen en toepassen. Het geeft duidelijk aan wat u moet doen in welke fase en wat u kunt gaan doen om signalen minder vaak te laten opkomen.

Het is belangrijk de gedachten zoveel mogelijk van u af te schrijven of te praten, houd hiervoor dagelijks een dagboek bij om de gedachten beter los te laten. Beweeg dagelijks actief om de signalen en gedachten meer in een balans te krijgen. Kijk voor de mogelijkheden die er zijn voor een cursus of familie bijeenkomst online. In deze bijeenkomsten kunt u veel leren over hoe u kunt omgaan met de persoon met een depressie. Probeer zoveel mogelijk dit samen te doen. Kijk in lotgenoten of ervaringsdeskundige website voor meer informatie over het dagelijks leven en een behandeling.

gevolgen

Veroordeel een persoon niet wanneer het minder interesse ergens in heeft het hoort bij de depressie, erover praten en uitleggen helpt vaak beter. Toon begrip voor de situatie van de persoon en accepteer dat sommige dingen moeilijker gaan met een depressie. Een persoon met een depressie heeft minder het gevoel van leuk of gezellig, hierdoor heeft een persoon minder plezier of leuke dagen. Het gevoel word steeds minder waardoor het alleen meer somber word. Een persoon is vermoeid, heeft weinig energie en besteed dit vaak liever aan dingen die voor de persoon goed voelen.

Een depressie gaat niet over door opgevrolijkt te worden of door meer leuke dingen te gaan doen. Het gehele leef patroon van een persoon veranderd. De persoon heeft veel meer nodig dan leuke activiteiten.

Personen kunnen afspraken afzeggen op een dag dat het minder goed gaat, het is belangrijk de volgende keer een nieuwe afspraak te maken. Heb begrip voor het afzeggen voor de gezondheid, houd het rustig en ga met de persoon het gesprek aan, vraag waarom het zo gaat en wat u nu kunt doen voor de persoon. Wat kan de persoon helpen meer op gefleurt te worden/ wat zijn dingen die positieve input geven? Wat zorgt voor een kleine glimlach? Vaak zijn het de kleine dingen in een moeilijke tijd die het net iets meer dragelijk maken.

Een persoon zou snel aangeven dat het geen hulp nodig heeft, dat het het wel alleen af kan. vaak klopt dit niet met wat de persoon echt wilt. Bied het aan en als de persoon het niet wilt is het aan de persoon blijf niet doorgaan. Reageer niet boos of verwijtend op de persoon, de persoon is het niet gelukt, het is jammer, maar pak het samen op en los het weer op zodat het in orde is. Maak hiervoor alles bespreekbaar en praat het uit. Het opkroppen kan het contact verslechteren.

Doe niet meer dan u aankunt. Anders houdt u het niet vol. Het is belangrijk duidelijk grenzen te stellen en deze aan te geven. Het is even genoeg en u heeft zelf meer rust nodig. Geef duidelijk aan wat de persoon van u mag en kan verwachten. Wanneer gedachten niet worden verwerkt kunt u meer gaan piekeren of maal gedachten krijgen, dit heeft veel invloed op de nachtrust en op het dagelijks leven. Het verwerken van de gedachten is belangrijk om een goede balans te houden in een moeilijke tijd. Zelf heeft u soms ook behoefte aan steun. Praat er over en maak het onderwerp met hulpverlening of een naasten bespreekbaar. Het is logisch dat het iets met u doet en dat u zich meer zorgen maakt. Het is belangrijk het te erkennen van uzelf dat het minder gaat, hierdoor kunt u op tijd aan de bel trekken. Durf anderen om hulp te vragen. Bijvoorbeeld praktische hulp thuis of gesprekken met een hulpverlener.

plan

Hoe kan een naasten het gesprek aan gaan over depressie met de persoon? Het bespreekbaar maken is lastig door de taboe op onderwerpen. Een persoon vraagt u niet zomaar naar depressie, oorzaak of oplossing. Let op het moment dat u het bespreekbaar wil maken, kies een groede rustige plek om het te bespreken en neem de tijd. Het bespreekbaar maken van een depressie is vaak erg lastig door de taboe die erop heerst. Hierdoor is het veel moeilijker problematiek te zien en blijft veel onder belicht. Het bespreekbaar maken begint bij open te zijn over de diagnose en wat u ervaart.

Geef de persoon altijd de ruimte zich te uiten en om onderwerpen bespreekbaar te maken, wees op en eerlijk naar elkaar toe en wat er van elkaar mag worden verwacht. Het open zijn over een depressie is belangrijk om het te verwerken, het een plek te geven en nieuwe stappen te kunnen maken. maak samen een plan hoe u de depressie te lijf kan gaan.

Maak de depressie bespreekbaar, maak er geen taboe van of en naar onderwerp om het over te hebben. De persoon heeft er last van en wilt graag hulp voor het oplossen. Wees open en eerlijk naar elkaar en maak afspraken. Geef de persoon de tijd en de ruimte de depressie en signalen bespreekbaar te maken, ga een persoon niet dwingen het er over te hebben of sturen op hulp. De persoon wil graag steun en begrip voor de situatie.

Luisteren naar de persoon kan een hele opgave zijn, wanneer een persoon met regelmaat over hetzelfde begint. Voor een persoon is het belangrijk het wel te uiten, heb geduld en ga het gesprek aan om het hoofd van de persoon meer rust te geven.Door de signalen van de persoon te leren kennen kunt merken wanneer de persoon meer last heeft van een depressie, waardoor een naasten beter op een depressie kan inspringen

Samen kunt u bouwen aan een nieuwe dagstructuur om weer meer dagelijks overdag dingen te gaan doen of meer wakker te zijn. Door af en toe het helpen en begeleiden van het doen van boodschappen of het motiveren van bijvoorbeeld schoonmaken. Het vragen naar de behandeling en de vooruitgang kan zorgen voor een positief gesprek, de persoon behaald doelen waardoor het stappen vooruit kan zetten. Het kan ook zij dat het negatief word opgepakt en een persoon zich niet behandeld voelt en de vooruitgang niet ziet.

Nodig een persoon regelmatig uit om iets leuks te gaan doen, een persoon geeft vaak aan dat het dit niet wil, maar vind het vaak wel fijn als er aandacht is of de gedachten of gevoel geuit kunnen worden. Bied de persoon een gesprek aan. Heb begrip dat de persoon zich futloos voelt en dat de persoon depressief is en hierdoor minder vaak ja zegt. De persoon voelt zich goed waardoor het de dingen niet meer kan ondernemen, wees er voor de persoon.

Houd het onderwerp depressie zoveel mogelijk bespreekbaar, maak er geen taboe van om over te praten en houd het open en eerlijk. Het is belangrijk open te zijn over een depressie om niks verder op te kroppen waardoor de persoon meer depressief kan raken. Door open te zijn kan er een goed contact zijn.

Een persoon heeft vaak vooroordelen gehoord waardoor het moeilijker tot een gesprek kan komen of de persoon niet meer de juiste woorden kan vinden om het duidelijk uit te leggen. Vermijd vooroordelen en ga gewoon het gesprek aan met de persoon over de signalen die een persoon ervaart, laat de diagnose en de gedachten daarbij zoveel mogelijk links liggen.

Vraag naar onderwerpen die te maken hebben met een depressie zoals slaap, activiteiten en voeding en maak deze bespreekbaar. Deze worden vaak verstoord door het down gevoel of veel gedachten. Door een advies hierop kan en persoon weinig mee, het is belangrijk het goed aan te pakken en het samen aan te pakken

Vragen of kunt helpen met iets geeft het gevoel gehoord te worden. Vaak zijn het kleine dingen die het net iets beter maken op een dag zoals een glimlach. Geef de persoon aan wat u voor de persoon kan doen, in plaats van te vragen aan de persoon wat u voor de persoon kunt doen. Het geeft al aan dat u de persoon graag wilt helpen. Doe zoveel mogelijk dingen samen om samen het proces door te gaan, door samen de schouders eronder te zetten door samen stappen te kunnen maken naar het herstellen. Door het samen aan te pakken zijn er meer mogelijkheden voor de persoon.

Vragen waarmee u kunt helpen kan een vertrouwd gevoel geven voor de persoon, de persoon kan zich meer gehoord en begrepen voelen. Door te vragen naar de fase wind storm tornado of orkaan komt er een duidelijk beeld van de fase, dit is belangrijk om te weten hoe u moet handelen. Door te vragen naar de gedachten kunt u meer te weten komen hoe de persoon op dat moment denkt wat veel zegt over de persoon op dat moment. De gedachten zijn vaak negatief.

Vraag ook om hulp als uw relatie of gezin, uw opleiding of uw werk eronder lijden. het is belangrijk dat de problematiek van de persoon verminderen, waardoor het minder invloed heeft op uw dagelijks leven. Het is belangrijk om hier een duidelijke grens aan te geven om er meer balans in te houden en het minder druk te laten hebben op uw huishouden. Het contact met de persoon veranderd als u meer zorg gaat dragen voor de persoon en meer de persoon gaat helpen als een mantelzorger. Probeer het contact zo positief mogelijk te houden en alles te bespreken. Probeer het contact te houden zoals het was.

Zorg dat u voldoende slaapt. Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk verwerkt op een dag, wees actief overdag zodat u meer vermoeid bent, schrijf zoveel mogelijk de gedachten van u af om het hoofd zo leeg mogelijk te maken en u beter kunt slapen. Zorg ook voor ontspanning en afleiding. Het afleiding zoeken is belangrijk om signalen niet te hoog te laten oplopen en te denken aan uw gezondheid. Afleiding zoekers zijn mogelijkheden om meer rust en ontspanning te ervaren op een dag. Start me het dagelijks oefenen van een ademhalingsoefening.