Paniek bui

Wat is het

Een PTSS bui is voor een persoon erg zwaar en moeilijk er loopt van alles door elkaar heen, hierdoor kan het voor een persoon lastig zijn nog goed te functioneren. Het vergeten van medicatie kan een oorzaak hiervan zijn. De medicatie is belangrijk op tijd in te nemen voor een te kort aan de werkzame stof te voorkomen.

Voor een persoon is het een moeilijke situatie na dat er gisteren iets is gebeurt. De persoon ervaart van de gebeurtenis veel last in de vorm van PTSS signalen. De signalen lopen hoog op en hierdoor staan de trauma gedachten meer voor op. Het houd de persoon veel meer bezig dan anders waardoor een persoon minder kan functioneren. Voor de persoon is het moeilijk hiermee om te gaan op het moment en plaats de opmerking/vraag op sociaal media.

Een paniek bui is een bui die hoog oploopt met paniek en vaak angst. Een bui kan van 0-100 gaan in een paar seconde. Een persoon gaat van geen paniek naar honderd in crisis paniek. Een paniek bui is dat een persoon van het ene op het andere moment is zware paniek is, dit kan bijvoorbeeld door harde geluiden. Het leven van iemand die lijdt aan een angst- of paniekstoornis is vaak een rit in de achtbaan. Een wisselwerking van emoties, gedachtes, verwachtingen, angst, geestelijke en lichamelijke sensaties.

Paniek komt vaak voort uit angst ie hoger oploopt. De gedachten kunnen paniek veroorzaken wanneer een persoon een oplossing wilt bedenken voor iets wat lijnrecht tegen over elkaar staat. Door te blijven denken aan een oplossing en alles te overwegen en het besef dat deze er niet is kan zorgen voor paniek. Paniek kan komen door een gebeurtenis, bijvoorbeeld een inbraak. Wanneer er iemand daarna lang hetzelfde raam loopt krijgt een persoon vaak hetzelfde gevoel van angst en paniek. De gebeurtenis word dat herbeleeft, vaak houd een persoon hier een trauma van over.

Oorzaken van een PTSS kunnen zijn het vergeten van medicatie, vaak is kort er na dat de signalen hoger oplopen. De PTSS signalen kunnen doorgaan tot een bui wanneer een persoon getriggerd word door een woord of geluid. De persoon kan van 0-100 in een paar seconde van stress angst of paniek. Een bui kan ontstaan naar 1 trigger of meerdere met korte pauze.

het af en toe vergeten van medicatie kan soms geen probleem zijn om het lichaam het zelf te laten oplossen, de oplossing bij uzelf zoeken in plaats van het te verdoven. Kijk naar het moment en hoe het gaat, kijk naar de volgende keer van inname, hoeveel tijd zit er tussen, probeer het of het lukt. Het is belangrijk een plan B te hebben voor het geval als deze met een actie die rust kan geven, met de signalen begrijpen, accepteren en handelen. Het is belangrijk om te weten wat u kunt doen als het nog een keer voorkomt om een bui te voorkomen.

De paniek word op verschillende manieren veroorzaakt, het kan oplopend zijn en te veel gedachten wat paniek veroorzaakt of het kan paniek zijn door een naar moment of schik. Paniek buien kunnen ontstaan door gedachten die oplopen en verergeren naar meer negatief of het niet meer overzien wat nog kan en mogelijk is.

Een paniek bui kan overal optreden. Het heeft niet te maken met de plek waar u bent maar met de prikkels die een persoon krijgt, bijvoorbeeld door een herinnering word angst op geroepen, of een persoon schikt ergens van. Paniek kan vaker optreden wanneer een persoon vaker paniek heeft door bijvoorbeeld traumatische herinneringen, de herinneringen roepen paniek op waardoor de paniek meer dagelijks aanwezig is. Paniek buien komen vaker voor in een drukke periode of een periode waarin veel gebeurt. Vaak heeft het ook te maken met het nieuws waaruit angst kan ontstaan wat paniek veroorzaakt.

Herkennen

Vaak is het niet meteen dat een persoon een bui krijgt, er zit een tijd tussen het vergeten van het medicijn en er achter komen. De tijd erna is de reactie op het vergeten zijn. Een persoon kan in paniek raken doordat het medicatie is vergeten en hierdoor in een bui komen, als gevolg van het vergeten. Een PTSS bui kan bestaan uit veel hoge signalen met gedachten stromen. Een persoon kan in paniek raken en een herbeleving krijgen. Een persoon kan door medicatie zijn verleert hoe het moet omgaan met de signalen.

Een situatie kan soms niet zo vaak voorkomen, hierdoor heeft een persoon er normaal geen last van, maar wanneer een persoon in een sitautie komt met een trigger kan het voor een persoon veranderen, waardoor het meer last krijgt van de PTSS, zoals bijvoorbeeld bij rouw. Er is iets gebeurt wat de persoon heeft getriggerd, dit kan zijn een persoon die er hetzelfde uitziet als de dader, een begrafenis of een rouwauto, na nieuws in de thuissituatie wat heftig is, De situaties komen niet zo vaak voor waardoor een persoon er nu meer last van heeft. De persoon is niet gewent aan de signalen en moet nu veel meer moeite doen het in een balans te krijgen.

Soms kan het zijn dan een persoon lange tijd geen last heeft van herbelevingen of van ptss signalen. Wanneer er iets gebeurt, kan een persoon hierdoor getriggerd raken, het hoeft niks met het trauma te maken te hebben en kan bewust en onbewust. De PTSS signalen kunnen in periode meer of minder zijn, het kan lijken of de signalen niet of nauwelijks voorkomen, maar door 1 ding kan een persoon er ook weer veel last van hebben. Op de voorgrond is dat een persoon veel meer trauma gedachten ervaart op het moment, door een behandeling gaan gedachten meer naar de achtergrond, waardoor een persoon het meer met rust kan laten. Bij een persoon die onbehandeld is zijn traumagedachten elke dag aanwezig op de voorgrond.

Een paniek bui duurt meestal enkele minuten tot 2 uur. Het is afhankelijk van hoe goed de persoon de signalen kent en herkent en hier mee kan omgaan en naar kan handelen hoe lang het duurt dat de bui afneemt. Buien kunnen komen en gaan, aan de hand van goed een persoon er mee overweg kan en ze onder controle heeft hoe beter de persoon bestand is tegen een paniek bui.

Een bui is van rust naar paniek van 0-100 in enkele seconde. Het ontstaan van een paniek bui is voor ieder persoon anders. Het ligt aan de omgeving, hoe u zich voelt, hoe goed u komt omgaan met signalen, het herkennen en erkennen van stress, angst, paniek en hier naar kunnen handelen. Paniek en angst of bang hebben veel met elkaar te maken, vaak is het ene het gevolg van het ander.

Realiseer u dat u voorgaande bui heeft overleefd dit is positief om een nieuwe bui te gaan voorkomen, het is belangrijk meer grip te krijgen op de situatie en deze beter te begrijpen om het minder vaak zo hoog te laten oplopen. Realiseer u dat u voorgaande buien heeft overleefd, dat het zware moeilijke tijden waren, waar u heeft gevochten om eruit te komen, dat het iets over u zegt dat u dit kan. Het laat zien dat u sterk bent om hoge signalen aan te kunnen. De moeilijke lijd is achter de rug het is tijd het te veranderen naar een positieve tijd.

Dit maakt u sterker in het vinden van oplossingen die kunnen helpen, u heeft een beter beeld wat kan helpen en wat niet, wat u wel moet doen en wat niet, wat andere kunnen doen of beter kunnen laten. Hierdoor heeft u meer ervaring om het uit te leggen wat het met u doet, hierdoor kunt u meer gerichtere hulpvragen stellen waardoor er meer en beter gepaste hulp kan komen. Er kan een beter beeld komen van de problematiek. Realiseer u dat u voorgaande buien heeft overleefd, hierdoor kunt u het beter uitleggen aan iemand anders zodat u meer begrip kunt krijgen voor de situatie.

Het kan wel eens gebeuren dat u vergeet medicatie in te nemen of er veel later achter komt dat het nog moet. Vaak is het bijna tijd voor een nieuwe medicatie en zit er te kort tussen waardoor een persoon er voor kan kiezen uit te stellen. Het vergeten van 1x kan vaak geen kwaad, het heeft alleen een nadelig effect dat het lichaam de stof van het medicijn niet heeft gehad waardoor het lichaam kan gaan protesteren. De stof is belangrijk om een bui niet voor te laten komen.

De help geeft aan dat een persoon er lang geen last van heeft gehad en nu even niet weet wat het moet doen om eruit te komen. Het is de persoon erg zwaar en het lukt nu niet het zelfstandig op te lossen. Door het bericht te plaatsen op sociaal media hoopt de persoon dat iemand het leest en hulp krijgt.

Behandelen

Voor een goed overzicht is het belangrijk om de fase van een paniek bui te leren kennen en hiermee te kunnen werken voor het vinden van een oplossing. De code wind, storm, tornado en orkaan geven de 4 fase aan waar u door heen gaat voor het een crisis paniek is. Voor het omgaan met een paniek bui is het belangrijk te weten wat een paniek bui met u doen en hoe uw lichaam reageert hierop. De signalen leren erkennen en kunnen aanpakken om buien te voorkomen.

 • gaat alles goed. Wat kunt u aan pakken? Wat zijn zaken waar u extra op kunt letten? wat is hiervoor nodig?
 • matig. Het gaat gaat goed maar de signalen lopen al op en zijn moeilijk te stoppen. Wat is het plan wat u kunt toepassen als u buiten bent of op verjaardag? Hoe kunt u handelen als u thuis bent? Wat helpt in deze fase wel en wat niet? Lopen de lichamelijke klachten op of zijn ze er nog niet?
 • zware buien. De paniek loopt hoger op en de buien worden erger. Wat kunt u nu nog doen? Wat is uw noodplan? Waar is de handrem? Wat voelt u op dit moment en wat is de oorzaak dat het zo hoog oploopt? Voelt u lichaam gespannen van spieren die verkrampen?
 • crisis. De paniek heeft extreme vormen aangenomen, hierdoor bent u uw zelf net meer. Alleen met hulp kunt u uit deze fase komen. De fase had voorkomen kunnen worden door eerdere stappen te maken. Als u terug kijkt wat zou u veranderen?

Met mentale problematiek heeft een persoon veel buien, die regelmatig terug komen, op sommige buien heeft een persoon meer grip als op een andere bui, het is niet altijd mogelijk te handelen of het vinden van een oplossing voor het verminderen. Realiseer u dat u voorgaande buien heeft overleefd, er veel kennis en ervaring is, waardoor u een kans heeft het te verbeteren.

Realiseer u dat u voorgaande buien heeft overleefd, u sterk bent en het aankon, het is gelukt en dat is goed. Het is belangrijk te weten hoe u dit heeft gedaan en verder te kijken als alleen het moment dat is geweest. Het is belangrijk te leren van de bui en deze te onderzoeken. Realiseer u dat u voorgaande buien heeft overleefd en hierdoor veel meer weet van signalen en hoe deze opkomen. Hierdoor heeft u een manier geleerd om beter met een bui om te gaan of er door heen te komen. De kennis is belangrijk om meer buien te voorkomen.

Gevolgen

Het kan hoop geven maar het kan er ook voor zorgen dat een persoon zich juist slechter gaat voelen, het is al de zoveelste bui, hoeveel nog, wat moet ik hier mee? Een persoon kan het overzicht verliezen of negatief gaan denken. Realiseer u dat u voorgaande buien heeft overleefd, maar dat eer ook nog vele komen, mentale problematiek komt u vaak niet vanaf en er zijn vele momenten die een persoon kan triggeren en bij genoeg kan overprikkelen of kunnen zorgen voor een terugval.

Realiseer u dat u voorgaande buien heeft overleefd, maar dat er vanuit de samenleving weinig begrip is voor buien of hoge signalen, het kan altijd voorkomen, maar het gedrag van andere is vaak niet gepast, bescherm u hier tegen en laat de reacties zoveel mogelijk los. Realiseer u dat u voorgaande buien heeft overleefd, maar dat het kan zorgen dat een persoon door de buien veel meer druk heeft in het hoofd, waardoor het na veel buien regelmatig last heeft van hoofdpijnen en vermoeidheid. De bui kan overdag de gedachten bezig houden waardoor u meer maal gedachten krijgt waardoor u minder kunt slapen. Maar dit het probleem, de ervaring, het leed niet wegneemt, het is belangrijk om hierover te praten, het kan een zeer nare ervaring zijn voor een persoon, het kan ook zijn dat een persoon hierdoor minder contacten heeft of meer is gaan vermijden.

Om meer grip te krijgen door gebruik te maken van vorige momenten en hiervan te leren. Door de momenten te evalueren en u vragen te stellen over het moment en het verloop, kunt u beter inzicht krijgen in de problematiek en leren hoe u het anders kunt aanpakken. Maar blijf dagelijks bezig met de gedachten, signalen en het verloop hiervan, door nu te zeggen oke ik heb het overleefd, laat u het erbij zitten, maar u bent er nog niet, het is belangrijk door te pakken en nog beter te worden om de signalen aan te pakken.

Personen die hooggevoelig zijn hebben vaker last van paniek buien. Bijvoorbeeld wanneer een persoon door de overprikkeling even niet weet wat het moet doen. De geluiden zoals hooggevoelige personen deze ervaren komen vaak harder binnen dan normaal, hierdoor heeft een persoon meer last van stress, angst en paniek of een combinatie.

Ook personen die minder goed tegen geluid kunnen kunnen hier last van krijgen, het geluid herinnerd aan een bepaalde gebeurtenis die de paniek veroorzaakt. Een persoon met PTSS heeft vaak last van paniek buien door gebeurtenissen die de persoon heeft mee gemaakt en als herbelevingen terugkomen. De persoon kan hierdoor steeds meer angst of paniek krijgen. Paniek buien kunnen enige tijd wegblijven en daarna een lange tijd regelmatig op komen, dit heeft vaak te maken met dat gebeurtenissen niet zijn verwerkt en een persoon hier herinneringen aan heeft.

Een bui komt vaker voor bij mensen met mentale problematiek, bij mensen zonder deze problematiek hebben een verminderde kans en kan het 1x in het leven krijgen. Een persoon met mentale problematiek kan dagelijks of meerdere keren op een dag een bui krijgen. van paniek buien word het zelfvertrouwen en zelfbeeld vaak anders en neemt af. De siganlen die paniek veroorzaken kunnen meer blijven hangen zoals meer vastzittende gedachten of meer dagelijkse stress

Met medicatie kan het zijn dat een persoon minder kan slapen vanuit zichzelf, de persoon neemt elke dag een pil om te slapen, hierdoor lukt het niet als een persoon de medicatie is vergeten. Het hoofd van de persoon houd de persoon nog te veel bezig. Door het niet nemen van de medicatie kan een persoon zich beroerd gaan voelen, meer hoofdpijn krijgen, meer spanningen of signalen, meer vermoeid/onrust. Het kan lijken op griepklachten.Wanneer een persoon al lang medicatie neemt kan het hierdoor geen medicatie overslaan, het lichaam went eraan. Hierdoor kan het voor de persoon voelen als een bui omdat het dit minder meemaakt, maar als de persoon hetzelfde wat vaker zou ervaren het ziet als hoge signalen.

Vaak is er op de dag al van alles aan de hand en loopt de dag niet zoals gepland. Hierdoor heeft u als meer spanning of stress, nu u er achterkomt dat u het bent vergeten kan dit de druppel zijn die nog nodig was voor een bui of hoge signalen. Door het hebben van een bui kan een persoon zeer weinig het kan een tornado of een orkaan zijn waarbij de gedachten negatief kunnen gaan kleuren en een persoon veel trauma gedachten heeft. Voor een persoon komt de bui zeer onverwachts waardoor het moeilijk kan zijn te handelen.

Gisteren is het vaak bij een persoon met PTSS, een herbeleving voelt vaak aan als de dag van gisteren of van vandaag. Een persoon leeft meer in de dag van gisteren door herbelevingen. Voor een persoon is het moeilijker de dag van morgen of volgende week of volgende maand te zien. Voor een persoon kan het voelen als een tornado en de persoon weet niet goed hoe het nu moet handelen of wat het precies moet doen. Door geen reactie op het bericht kan een persoon zich meer druk gaan maken, het gevoel hebben er alleen voor te staan en zo een crisis krijgen.

Het gevoel dat nu is opgekomen kan erger worden, het niet in actie komen om deze klachten te gaan aanpakken kan zorgen dat de PTSS dagelijks terug komt en veel PTSS signalen geeft waardoor u meer buien heeft op plaatsen gaat vermijden die u aan de situatie van gisteren laten denken. Een persoon kan last hebben van een bui die sinds gisteren meer aan het opspelen is, dit kan zijn begonnen bij meer stress te ervaren op de dag en steeds meer gedachten, waardoor het nu zo is. Vaak zit er van alles voor wat het heeft getriggerd dat het nu meer opspeelt en is het een opstapeling van signalen en gedachten.

Plan

Weet hoe u kunt en moet handelen in een bui om buien minder vaak voor te laten komen en in een bui een bui te kunnen stoppen. Houd hiervoor het dagboek bij met de schema’s overzichten en vragenlijsten om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie. Schrijf, praat en schilder zo veel mogelijk van uw af en krop uw gedachten gevoelens en emoties niet op dit verergerd de situatie. Door te praten kunt u het los laten en hulp zoek bij het probleem. Vraag ondersteuning bij de huisarts en bezoek lotgenootgroepen online. Zorg voor voldoende rust en ontspanning en een vaste dagelijkse structuur.

Realiseer u dat u voorgaande buien heeft overleefd en hierdoor veel aan kan het is belangrijk meer grip te krijgen op de signalen en hiervoor te werken met fase die het duidelijk maken in welke fase u zit, wind storm tornado en orkaan, en u een beeld geven wat u kunt doen in de fase.

Afleiding zoeken

Schrijf over uw ervaringen die u heeft meegemaakt en deel deze met lotgenoten of ervaringsdeskundige. Realiseer u dat u voorgaande buien heeft overleefd, maar dat het zeer heftige momenten zijn, het is niet alleen signalen die hoog oplopen, het doet ook iets met uw gedachten, het gevoel, de emoties. Het is veel druk in het lichaam wat lichamelijke klachten kan geven, neem het niet te licht op. Het is belangrijk om dit te verwerken.

Het is belangrijk te weten welke manier van afleiding zoeken kan helpen tot de volgende medicatie kan. Wat zijn dingen die u rust geven? Wat zijn dingen die u kunnen helpen uit een bui te komen? Het is belangrijk afleiding zoeken mogelijk te maken door te gaan sporten en bewegen om de bui eruit te sporten, eruit te tekenen of te praten. Maak een crisis noodplan en pas deze toe in elke bui. Maak de PTSS bui bespreekbaar met de behandelaar, leg uit hoe het is gekomen, wat er opkwam en hoe dit voelde, wat u heeft gedaan en wat de oplossing was. Het is belangrijk het na te bespreken omdat het moment heftig kan zijn en om het te verwerken.

Zoek afleiding en doe dingen waar u plezier in heeft. Het hebben van plezier neemt vaak af, het gevoel word minder, het is belangrijk om leuke dingen te blijven doen en om deze op te schrijven in een positief dagboek voor moeilijke momenten. Het zoeken van afleiding kan helpen signalen en gedachten te verminderen.

Neem veel tijd en rust, zoek naar manieren die u rust kunnen geven en ben voorbereid op moeilijke momenten. Leer ontspanningsoefeningen toe te passen om direct klachten en signalen te verminderen en beter te kunnen slapen. Met PTSS heeft een persoon regelmatig hoge signalen die veel druk kunnen geven in het lichaam, hierdoor is het extra belangrijk om te kunnen ontspannen en de druk en pijnklachten te verminderen. Rusten kan helpen om het te verminderen, om gedachten te veranderen en kan voorkomen dat u pijnklachten heeft of krijgt.

Dagindeling

Houd een vaste dagindeling aan, ook als u slecht slaapt. Het hebben van een vaste structuur met vaste tijden werkt het beste bij PTSS, de regelmaat en vaste momenten geven duidelijkheid. Het is belangrijk als u slecht heeft geslapen de dag te beginnen en in de middag even wat te rusten, anders is de kans groot dat u het patroon gaat omdraaien en meer signalen ervaart.

Pak beetje bij beetje je dagelijkse bezigheden weer op. Let hierbij goed op wat mogelijk is en ga niet uw eigen grenzen over. Praat over het trauma en vraag hulp bij het verwerken. Het is belangrijk het op een goede manier te verwerken om het dagelijks leven weer te kunnen oppakken. Het wegstoppen van een trauma heeft geen zin.

PTSS is een diagnose waar het herstel zeer langzaam gaat, het is belangrijk om de tijd te nemen om het goed te verwerken. Voor de ene persoon is het korter dan voor de andere, het is belangrijk dat het voor u goed is en u de tijd neemt om bij te komen en te werken aan het verbeteren van de PTSS en signalen. Kijk beetje bij beetje terug op wat er is gebeurd. Het is belangrijk het moment te evalueren en te kijken hoe het zo gekomen is en wat u heeft gedaan om het aan te pakken. Door het te bekijken kunt u een betere oplossing vinden voor de aanpak.

Voorkomen

Om een aanval te voorkomen is het belangrijk te weten wat de oorzaken kunnen zijn van het krijgen van paniek, wat zijn voor u triggers die het los kunnen maken? Het is belangrijk om te weten in welke fase van paniek u bent nom een gehele aanval te kunnen voorkomen of aan te pakken. Dit zou u kunnen oefenen met een signaleringsplan waar de paniek in 4 fase word ingedeeld, met hoe het opkomt, wat u ervaart en wat de mogelijkheden kunnen zijn om het te stoppen.

Vaak valt paniek niet te voorkomen, het is er al, het is belangrijk om te weten hoe u moet handelen, door direct in actie te komen kunnen signalen verminderen. Het is belangrijk om positief te kijken naar een situatie en u af te vragen wat u er zo erg aan vind, wat zou er kunnen gebeuren en als het gebeurt hoe kunt u reageren? Door er over na te denken en oplossingen al te hebben kan het meer zekerheid geven en meer rust.

Wanneer u blijft denken dat de paniek zo kan toe slaan, is de kans groot dat het ook gebeurt. Het is belangrijk om punten, te zoeken zoals gedachten die opkomen als u in paniek raakt. Door de herkenningspunten weet u in welke fase u bent. Door te weten wat u kunt doen, kunt u anders naar de situatie kijken. Het is belangrijk om een overzicht te maken met triggers die u heeft en te kijken wat u hieraan kunt doen.

Paniek kan stoppen met het luisteren van muziek, door actief te luisteren kunnen gedachten afnemen waardoor het niet een gehele bui word. Het is belangrijk om te weten wat voor u dingen zijn in het dagelijks leven met simpele dingen wat de pan iek kan verlagen, dingen die u dagelijks kunt doen om er meer grip op te hebben en te houden.

Plan

Plan momenten in waar u even de tijd neemt voor u zelf, even een rustmoment, om bij te komen, start met het doen van een ademhalingsoefening, hoe meer de ademhaling onder controle hoe minder last u ervan heeft. Start met een wandeling om de zinnen te verzetten en om in beweging te zijn wat signalen kan laten afnemen. Paniek kan het lichaam meer uitputten, het is belangrijk om voldoende rust te nemen en wat meer te slapen, om te kunnen herstellen en het morgen weer anders te laten zijn.

Maak voor u zelf een plan waarin u alle scenario’s op schrijft en wat er kan gebeuren, wat zijn de gevolgen, hoe zou u zich voelen en wat is het gevolg hiervan. Door het plan te maken, leert u om te gaan met de paniek, het anders te bekijken. Het geeft een duidelijk beeld wat risico is en wat voor u beter kan gaan. Het kan zorgen dat u met meer zekerheid ergens aan gaat beginnen en het beter kan overzien wat u te wachten staat.

Houd een positief dagboek bij met momenten dat het goed ging maar u het moeilijk of lastig vond, deze tijden bent u ook doorgekomen en nu voelt het voor u anders, het kan helpen motiveren om dit ook aan te pakken. Het dagboek kunt u lezen op momenten dat het lastig is zwaar is, en kan het moment veranderen

De klachten die u nu ervaart kunnen alleen verminderen als de paniek en de gedachten die hierbij horen verminderen. De signalen zijn ongevaarlijk, maar kunnen door angst en gedachten zorgen voor lichamelijke klachten als hartpijn of hoofdpijnen. Het is belangrijk om opzoek te gaan naar rust door het doen van een ademhalingsoefening of door positieve gedachten in het hoofd ter brengen door bijvoorbeeld het positief dagboek.

Start een onderzoek naar de paniek en naar het verloop hoe het zo is gekomen, het is belangrijk om zoveel mogelijk te leren van elke bui of hoge signalen die u ervaart. Hoe beter u een bui kent en hoe beter u uw zelf kent hoe meer grip u kunt hebben op de paniek en de buien kunt voorkomen. Houd hiervoor een dagboek bij met schema’s en overzichten om een zo duidelijk mogelijk beeld te hebben en te krijgen wat het voor u betekend om de paniek te hebben en wat voor u deze gevolgen zijn op een dag. Niet voor iedereen werkt hetzelfde is het is zoeken naar dingen voor u helpen, die u meer rust geven, het is zeer verschillend per persoon.

Een bui stopt vanzelf, het kan enige tijd duren voor u er minder last van heeft. Het is belangrijk om bezig te gaan met verminderen, het blijven wachten tot het stopt kan voor andere problematiek zorgen. Het is belangrijk om de signalen van de bui te leren erkennen bijvoorbeeld door het maken van een signaleringsplan of door het leren van vorige momenten. Door op tijd te starten met een actie van afleiding kunt u een bui voorkomen.

In paniek is de ademhaling hoog en snel, hierdoor bent u minder uzelf. Het is belangrijk om altijd te blijven letten op de ademhaling om meer rust te krijgen. Zorg voor een andere rustige ruimte en start hier een oefening. Vele oefeningen zijn makkelijk uit te voeren en te vinden via de zoekmachine, het heeft even nodig om het aan te leren en om het ontspannend te laten werken, geef niet te snel op en blijf het proberen. Een oefening kan het verschil maken om uit een supermarkt weg te rennen of toch nog net de boodschappen te betalen en alles mee te nemen, zoals de buikoefening. Kies voor een tijdstip dat het rustig is in de winkels, hierdoor kunt u rustig alles doen en blijft de paniek zoveel mogelijk weg.

Blijf niet zitten op de plek, hierdoor blijven de gedachten instant. Door te gaan lopen of iets te gaan doen kunnen de gedachten die de paniek hebben veroorzaakt afnemen. De plek waar u nu bent heeft juist voor deze gedachten gezorgd, het is belangrijk om even naar buiten te gaan of naar een andere plek. Frisse lucht kan helpen om de gedachten te veranderen.

Paniek kan komen omdat het een situatie is waar u zich niet fijn voelt of onzeker over bent, het is belangrijk om te werken aan het zelfvertrouwen, om situaties beter aan te kunnen. Wanneer u meer zelfverzekerd bent, ervaart u minder snel paniek in een situatie of bij een persoon, het is goed, ik kan het. Het is belangrijk om motiverende en positieve ervaringen op te doen.

Door paniek of angsten kunt u soms vergeten om voldoende te eten of te drinken, ga na of dit het geval is en neem wat, hierdoor kunnen signalen makkelijker afnemen, door minder te eten kunnen signalen sneller oplopen of instant blijven. Zorg ervoor dat u ondanks de angsten en paniek u toch voldoende blijft eten met 3 maaltijden per dag of pas het aan naar kleinere porties en dan 6x per dag.

Maak de paniek bespreekbaar met andere, personen waar u het verhaal kwijt kan en waar u om steun kan vragen. Het uiten van de paniek kan helpen om het te verminderen en om het minder heftig te ervaren. Het praten over de paniek is een eerste stap naar het verwerken van de paniek.

Door de paniek kunt u meer situaties gaan vermijden, het is belangrijk om alle activiteiten te blijven doen, neem er meer tijd voor of neem iets mee dat u meer rust geeft, zoals het luisteren van muziek. Hoe meer u gaat vermijden, hoe vaker de paniek terugkomt, hoe meer last u ervan heeft, hoe meer u binnen blijft of dingen gaat ontlopen. Hoe meer u gaat vermijden, hoe meer kans er is dat het vaker voorkomt, het zorgt voor meer paniek en angsten.

Paniek kan komen door dingen die u niet kan vinden, door meer opgeruimd te gaan leven, krijgt u meer rust, heeft u alles snel gevonden en komen buien minder vaak op. Het is belangrijk om opzoek te gaan naar dingen die het veroorzaken en voor deze dingen een oplossing te zoeken om zoveel mogelijk van de paniek te kunnen uitzetten, zoek zoveel mogelijk de kleine dingen die het veroorzaken.

Onderneem ontspannende activiteiten, zoals sporten of wandelen, doe dit met een grote regelmaat om u te kunnen ontladen en alles te stoppen in de sport. Hoe vaker u dit met regelmaat doet hoe minder snel de signalen oplopen, waardoor u meer rust ervaart op een dag, er is makkelijker grip te houden op de signalen.

Zelftest

Hoe meer vragen u met ja kunt beantwoorden hoe groter de kans is dat u een paniekaanval heeft, Vanaf 5 ja antwoorden is de kans op paniek groot. Voor de zelftest heeft u papier en een pen nodig.

 1. Heeft u het benauwd? Gaat u ademhaling sneller?
 2. Heeft u spanning in het lichaam?
 3. Duurt het langere tijd? (enkele minuten tot 1,5 uur)
 4. Heeft u een gejaagd gevoel?
 5. Heeft u een licht gevoel in uw hoofd?
 6. Heeft u hartkloppingen, versnelde hartslag?
 7. Gaat u trillen of zweten?
 8. Ervaart u meer angsten?
 9. Heeft u het gevoel dat u er geen controle over heeft?
 10. Voelt u zich duizelig?
 11. Gaat u wazig zien?
 12. Heeft u tintelingen in uw voeten of handen? Of voelt het gevoelloos?
 13. Voelt u zich misselijk?
 14. Gaan gedachten en gevoel door elkaar lopen?