te laat komen

Wat is het?

Voor veel personen is het een gewoonte te laat te komen, elke afspraak. Een persoon die altijd te laat komt, komt anders over dan een persoon die op tijd is. Een persoon die op tijd is word anders beoordeeld op het werk als een persoon die te laat is. Personen die het belangrijk vinden op tijd ergens te zijn, hebben vaak zeer veel moeite met personen die dit niet doen. Iedereen ergert zich aan personen die niet op tijd zijn, maar toch gebeurt het nog regelmatig. Op tijd komen zegt veel over een persoon, zijn/haar planning, dagstructuur en hoe goed een persoon dit lukt.

Herkennen

Te laat komen is een grote ergernis, het gesprek begint vaak al anders dan wanneer iedereen op tijd is. Het wachten op een persoon roept ergernis op, het wachten duurt lang en iedereen wil eigenlijk beginnen. Personen houden meestal rekening met de tijd, zo zou 5 minuten te laat, meestal nog acceptabel zijn, maar 15 of 30 minuten niet. Een persoon heeft hierin zijn eigen grens. Het is per persoon verschillend waar de grens ligt en hoe vaak deze overschreden kan worden.

Te laatkomers zijn vaak personen die alles op het laatste moment doen. Hierdoor is er geen speling en moet het direct gebeuren anders is het te laat. Hierdoor legt een persoon zichzelf meer druk op. Een persoon wilt niet te laat komen, maar het gebeurt gewoon telkens weer. Het kan zijn dat het geen onwil is van de persoon, en dat de persoon minder goed met tijd kan omgaan of minder tijdbesef heeft waardoor het regelmatig te laat komt.

Te laat komen heeft vaak te maken met een verkeerde planning, te veel op de planning, of niet aan de hand van de planning werken. De planning word niet effectief gebruikt om overal op tijd te zijn. Een planning kan ervoor zorgen dat u altijd genoeg tijd heeft. Te laat komen komt onbetrouwbaar over, de persoon kan er niet vanuit gaan dat de afspraak doorgaat en dat deze op tijd gaat beginnen.

Een persoon die te laat is moet zich hiervoor verantwoorden en verontschuldigen. Vak is de reden die word opgegeven niet de echte maar een smoes zoals te laat op gestaan, te laat gaan slapen, brug stond open. Begin maar gewoon zonder mij, ik sluit wel aan. Het is zeer storend wanneer een persoon een gesprek komt binnen lopen. Een persoon word gestopt in het gesprek en het gesprek gaat vaak niet verder op de manier zoals het bezig was.

Anderen moeten zich maar aan mij aanpassen. Anderen hoeven zich niet aan te passen aan personen die niet op tijd komen, de andere personen zijn op tijd. De personen hoeven geen rekening te houden met een ander tijdstip dan de afspraak staat. Ze moeten me accepteren zoals ik ben (een te laatkomer) De persoon kan niet verwachten dat iedereen rekening houd met te laat komen. Wanneer dit overal zou gebeuren zullen veel dingen fout lopen. Vaak heeft wilt de persoon het niet veranderen of weet niet hoe het veranderd kan worden. Te laat komen gebrek aan respect. In sommige gevallen is het een gebrek aan respect en wil de persoon niet veranderen en vind het normaal. Maar in veel gevallen heeft het er weinig mee te maken, maar gaat het om de planning.

Behandelen

Bij te laatkomers is er een verkeerde inschatting van de tijd, de planning is te strak of te vol ingepland en hierdoor geen ruimte voor op tijd te komen. Wanneer een persoon regelmatig te laat is op zijn werk kan een persoon ontslagen worden, wanneer een persoon op tijd is, ook net op tijd, gebeurt dit niet. Het leren meer op tijd ergens te zijn, kost veel energie en doorzettingsvermogen om het te veranderen, maar waar een wil is is een weg, als u het wilt lukt het u. Draai het te laat komen om door het anders te bekijken ik wil er te vroeg zijn.

Gevolgen

Een persoon word eerder als lui gezien of als persoon die de zaken niet op orde heeft. De persoon komt over dat hij/zij minder geïnteresseerd is in het onderwerp of de afspraak. Een persoon die vaak te laat komt word als onaangenaam gezien. Een persoon waar u liever geen contact mee wilt. Te laat komen kan ervoor zorgen dat er meer ruzie, discussies ontstaan waardoor het contact alleen maar slechter word.

Te laat komen is slecht voor de gezondheid, het is een slechte gewoonte, het levert veel stress en signalen op, en het kan belangrijke dingen op het spel zetten, waardoor u meer mentale problematiek kunt krijgen. Van regelmatig verontschuldigen kan het zelfbeeld van een persoon veranderen en kan steeds makkelijker worden in het bedenken van redenen om niet op tijd te komen.

Ik spreek geen tijdstip meer af. De persoon wil geen tijdsafspraak maken en het vermijden, de persoon weet dat het moeilijk is voor de persoon om op tijd te komen. Begin maar gewoon zonder mij, ik sluit wel aan. Door vaak gestoord te worden in een gesprek, komen er minder gesprekken op gang waardoor veel meer problematiek niet word besproken en een persoon zich moeilijker kan uiten.

Anderen moeten zich maar aan mij aanpassen. Een persoon krijgt door deze uitspraak een verdraait zelfbeeld en keurt het voor zichzelf goed om niet op tijd te zijn waardoor het een gewoonte is niet op tijd te komen. Voor personen met mentale problematiek kan het zijn dat een persoon zit te wachten op de afspraak, hierdoor veel meer stress krijgt en de tijd voor de afspraak maar weinig kan doen, zoals het wachten bij een huisarts. Hierdoor kan een persoon een bui oplopen.

Plan

Het begint met het accepteren van Ik kom altijd te laat! en ik wil er iets aan gaan doen om meer op tijd te zijn. Door het te accepteren kunt u doelen maken om er aan te werken. Wat zijn de redenen dat u te laat bent? Waarom gebeurt dit vaker? Wat kan u helpen meer op tijd te zijn? probeer een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen waarom u te laat bent en wat u eraan kunt doen.

Plannen van de tijd is belangrijk bij het voorkomen van te laat komen. Door voldoende tijd in te plannen met ruimte voor uitloop en verplaatsing is minder kan op te laat te komen. Zet u telefoon 10 minuten voor zodat u 10 minuten langer de tij heeft en op tijd kan zijn. Zet afspraken in de telefoon, die u er aan herinneren dat u een afspraak heeft, plan deze 2 x in 1x 1 uur van te voren en de tijd zelf. Hierdoor heeft u genoeg tijd. Geef uzelf dat extra kwartiertje. Doe alsof u eigenlijk een kwartier eerder ergens moet zijn!

Door sociaal media vergeet u sneller de tijd. Het lezen en klikken hou u van u voorbereiden en gaan naar het gesprek. Sociaal media in de ochtend is afleiding die u niet kunt gebruiken omdat u moet opschieten, laat u telefoon zo veel mogelijk met rust alleen als u tijd over heeft.

Leg alles op een vaste plek, hierdoor is het geen zoeken naar de autosleutels of fietssleutels in de ochtend. Houd rekening met drukte en kijk naar de mogelijkheden eerder te gaan een bus of trein eerder te nemen. Kijk welke dingen u kunt doen om meer tijd te maken door dingen vooraf al te kunnen doen. Bijvoorbeeld in de ochtend is het druk, door de kleding en spullen van de volgende dag klaar te leggen heeft u meer tijd in de ochtend en een grotere kans om op tijd te komen.

Zet die snoozer uit! Sta gelijk op wanneer de wekker gaat, stap gelijk uit bed en strek en trek u goed uit en begin de dag. Zet de wekker opnieuw voor het tijdstip dat u weg moet, hierdoor heeft u meer rust in het ochtendritueel. Hoe ging het deze week? Wat ging er goed? Hoe vaak was u deze week op tijd? Hoe is het gelukt meer op tijd te komen? Kijk in een week terug naar vorige momenten om meer te leren over op tijd komen en om uzelf te motiveren het vol te houden. neem aan het eind van de week een beloning voor de inzet. Lukt het niet op tijd te zijn geeft dit altijd door, hierdoor is er meer begrip voor de situatie. Zorg dat het zo min mogelijk voorkomt.