Terugval preventie plan

Wat is het

Terugval preventie is er opgericht om te voorkomen dat er een terugval komt, door het aanleren van het herkennen van de signalen die te maken hebben met de terugval zoals oude gewoontes. De tijd voor een terugval is het belangrijk de problematiek duidelijk te hebben. Terugvalpreventie word gebruikt in de mentale gezondheidszorg om aan te geven dat er een manier is om een terugval zoveel mogelijk te voorkomen. Een terugval is voor een persoon een zeer nare periode, hierdoor is het belangrijk er van te voren over te denken hoe het kan zijn en wat u kunt doen. Door te werken aan de problematiek en te herstellen kan er een terugval worden voorkomen.

Fase 1 Vooraf Voor deze fase kan gebruik worden gemaakt van een signaleringsplan die met de hulpverlener in elkaar gezet kan worden en kan worden besproken om meer een duidelijk beeld te krijgen wat het voor u betekend. Het is belangrijk te weten hoe de signalen opkomen en wat ze met u doen, de signalen die kunnen zorgen voor een terugval kunnen in een plan worden aangepakt met doelen. Het signaleren van de klachten die er zijn, hoe zijn de klachten ontstaan en het is het verloop ervan geweest. Het is belangrijk een beeld te hebben van de signalen en klachten die u heeft. De klachten die het probleem veroorzaken, te weten hoe deze voelen en opkomen en deze woorden te kunnen geven om een goed plan te kunnen maken.

Fase 2 1ste signalen Het is belangrijk te weten wat de klachten verder kunnen veroorzaken. Wat zijn gedachten gevoelens of emoties die als eerste opkomen wanneer u merkt dat u een terugval krijgt. De preventie is nodig om op tijd te kunnen starten met een plan, om er goed over na gedacht te hebben hoe u een terugval kunt voorkomen, wat u moet doen en wat u hiervoor nodig heeft. Voor een persoon is het nodig veel inzicht te hebben in de signalen, buien, hoe het opkomt en wat het met de persoon doet. Wanneer de eerste signalen zich voor doen is het belangrijk deze direct te bespreken en de problematiek bespreekbaar te maken. De eerste tekenen kunnen worden aangepakt om erger te voorkomen. Een terugval valt niet altijd te voorkomen, ook niet met de terugval preventie, soms gaat een terugval erg snel waardoor het niet eerder aangepakt kon worden, of worden signalen anders gezien.

Fase 3 actie Houd ga ik voorkomen dat ik ga terugvallen, wat heb ik nodig, wat zijn punten waar ik op moet letten en rekening mee moet houden? Het voorkomen dat de klachten zo hoog oplopen dat u een terugval krijgt. De signalen die u ervaart verminderen om niet te komen bij het oude. De weg ombuigen om te herstellen en te verbeteren om een terugval aan te kunnen. De aanpak fase is vaak de fase waarin een persoon direct in actie moet komen. Met mentale problematiek kan dit soms een probleem zijn als een persoon alleen is en veel in gedachten er is niemand die de persoon zegt actie te ondernemen. Vaak is de aanpak alleen en zelfstandig. Stel u het ergste voor wat u kunt bedenken wat zou kunnen gebeuren als u een terugval zou krijgen. Wat zou kunnen helpen het van te voren te zien, wat zijn signalen waaraan u het kunt herkennen, wat betekend een terugval voor u? Het zijn belangrijke vragen die het beeld van een terugval voor u meer duidelijk kunnen maken.

In een terugvalplan staat omschreven hoe u denkt een terugval te gaan voorkomen, waar u het aan kunt herkennen op de diverse gebieden. Om een plan te maken is het belangrijk om te signalen te kennen die te maken hebben met de problematiek, de gevolgen te weten en om te weten hoe u reageert op gebeurtenissen en situaties. Wanneer u een duidelijk beeld heeft kunt u starten met het maken van een plan met als doen een terugval te voorkomen. Het is belangrijk te weten wat signalen met u doen en hoe er meer grip op kunt krijgen of kunt verminderen.

Herkennen

Het plan geeft een duidelijk beeld in 4 fase die voor een terugval zijn. Hoe word een dip een depressie en wat zijn de verschillende fase waar u door heen gaat? Hoe kunt u deze fase voorkomen en waar moet u nu aanwerken en direct aan pakken? Waar kunt u aan merken dat u een terugval krijgt? Wat zijn signalen die u meer ervaart? Wat zijn gedachten die meer opkomen? Wat zijn activiteiten die u dan meer laat liggen? Wat betekend een terug val in wind en wat is dit verschillend met storm of tornado? Hoe ziet een tornado eruit en wat zij signalen die u dan heeft en in storm niet heeft? Wat is het verschil tussen orkaan en tornado?

Om de kans te verminderen is het belangrijk te leren van vorige momenten en te kijken hoe u deze kunt aan pakken en verbeteren. Het evalueren van een minder moment en hier te kijken hoe het zo is gekomen en wat u eraan heeft gedaan, kunt u een nieuwe oplossing zoeken en het opnieuw aanpakken. Door de oplossing steeds te verbeteren word u er steeds beter in.

Het is belangrijk een crisis noodplan te hebben voor het geval dat. In het plan staan 4 stappen om een crisis te verminderen, door de stappen regelmatig te oefenen in een lagere fase word het meer gewoon waardoor het makkelijker word toe te passen in hoge fase. Het aanleren kan even duren, in lage buien heeft het vaak direct effect.

Ik ga vaker liggen, omdat ik me moe voel. Ik ga een nieuw ritme aanbrengen en ik ga op tijd slapen en op tijd weer op zodat ik overdag meer bezig kan zijn. Ik ga hiervoor een dagplanning maken en een afleidingsschema met 10 punten voor moeilijke momenten. Terugval preventie is een juiste manier aanleren om met signalen overweg te kunnen, door het bijhouden van overzichten en schema’s kunt u een beter en duidelijker beeld krijgen van de problematiek, waardoor u meer mogelijkheden heeft om het aan te pakken. Het is belangrijk te starten met afleiding zoeken.

Het is belangrijk te praten over wat u meer maakt en wat u bezig houd, hoe meer u het kunt uiten, hoe meer u het kunt los laten, hoe meer u het kunt verwerken. Het praten is een eerste manier voor meer begrip voor de sitautie en het aangaan van hulp. Schrijf gedachten zoveel mogelijk van u af zorg ervoor dat u daarna een ademhalingsoefening doet zodat de gedachten meer rust krijgen.

Een terugval kan worden verminderd door het maken van een signaleringsplan, deze heeft 4 fase wind storm tornado en orkaan, door meer grip te hebben op de signalen en gedachten kunt u meer voorkomen dat het oploopt tot een terugval. Het is zoeken naar de balans om alles in balans te houden. Of start hiervoor het onderzoek naar uzelf om signalen beter te begrijpen.

Slechte gewoonte kunt u omdraaien naar nieuwe gewoonte die beter zijn voor uw gezondheid. Wat houd de gewoonte in stand? Het is de reden die u kan veranderen, de reden kan een motivatie zijn om het niet meer zo te laten worden. De slechte gewoonte zorgen voor een terugval, positieve nieuwe gewoonte kunt u stappen van zetten.

Behandelen

Wat is een terugval en wat betekend dit voor mij? Wat zijn signalen die het een terugval maken en geen dip? Lopen signalen hoger op welke zijn dit? Hoe kunt u herkennen dat er iets meer aan de hand is? Bent u actief genoeg bezig? Heeft u een dagplanning? Heeft u vaste activiteiten? Ik kom weinig buiten, ik vermijd veel dingen. Ik start een onderzoek om te kijken wat de oorzaken zijn, ik ga de signalen wat meer uitlichten en overzichtelijk opschrijven, zo ontstaat er een duidelijk beeld. Het beeld kan mij helpen bij het zoeken van oplossingen en mogelijkheden om een terugval te voorkomen.

Wat is een terugval en wat betekend het? het is belangrijk te lezen wat een terugval is en om uw kennis te vergroten hierover, wat de gevaren kunnen zijn en wat de gevolgen zijn voor uw dagelijks leven en gezondheid. Lees hierover bij de diagnose die u heeft. Het is belangrijk om een plan te maken hoe u een dagstructuur opnieuw gaat opbouwen en kunt aanhouden om een goed dagelijks ritme te hebben en te behouden. Het is belangrijk te letten op de activiteiten die u inplant en dat deze voldoende actief zijn en momenten met relax.

Wat zijn 1ste signalen die opkomen? Wat zijn dingen waar u het aan kunt merken? Wat gebeurt er in uw lichaam, wat veranderd er? Waar moet ik alert op zijn? Kom ik wel genoeg buiten? Beweeg ik genoeg? Hoe is de voeding? Ik heb verminderde eetlust de laatste dagen. Ik ga bijhouden hoeveel ik nog eet en schrijf dit op in een schema. Ik weet dat ik hier extra op moet letten de komende tijd om het te verbeteren om te voorkomen dat ik niet te veel afval. Wanneer het te veel word ga ik vragen om hulp.

Welke actie moet als eerst? Wat heeft hoge prioriteit en wat minder? Welke acties zijn helpend en welke niet? Wat is het effect van de actie? Wat doet u een actie met uw gezondheid? Moet de actie worden aangepast? Wat zijn slechte gewoonte? Hoe kunt u deze aanpakken? Wat is de reden dat het een slechte gewoonte is?

Wat zijn situatie die lastig zijn, die de kans kunnen vergroten? Wat zouden triggers kunnen zijn die hiermee te maken hebben? wat kunt u doen om de situatie te mijden of voorkomen? Het is belangrijk naast het preventieplan ook een plan B te hebben en te letten op verleiders die kunnen zorgen voor een terugval, het minder actief zijn en meer laten liggen. Het is belangrijk wekelijkse doelen te maken en deze te behalen om gemotiveerd te blijven om niet geheel terug te vallen. Het is belangrijk de doelen steeds te evalueren en te verbeteren om stappen vooruit te kunnen zetten en positief te blijven. Schrijf alle behaalde doelen in het positief dagboek.

Gevolgen

Terugval preventie is moeilijker bij personen met meer problematiek op verschillende gebieden of hoge diagnose. Een persoon is vaak niet bezig met het denken aan preventie en dingen voorkomen, maar meer in gedachten of ergens anders mee bezig. De preventie is voor deze personen vaak minder geschikt.

Fase 1 Vooraf Het signaleren kan lastig zijn wanneer een persoon weinig kennis heeft van de signalen en hoe deze opkomen. De gedachten en signalen heeft de persoon niet vaak ervaren waardoor ze nog niet erkent worden, hierdoor kan een persoon weinig handelen. Het kan zijn dat een hulpverlener het anders opvat waardoor er niet word gesproken over hetzelfde signaal.

Fase 2 1ste signalen Wanneer een persoon de eerste klachten te laat herkent kan een persoon al te laat zijn de preventie toe te passen of de juiste stappen te zetten op tijd. De persoon wacht te lang om het aan te pakken waardoor het al hoger kan zijn opgelopen. Wanneer signalen anders worden opgepakt of anders worden gezien kan het zijn dat een persoon sneller terugvalt. Het staat niet in het plan omschreven hoe het moet worden aangepakt, een persoon kan het signaal anders ervaren en hierdoor er niet op reageren. Een persoon kan denken 1x kan geen kwaad, dus ik doe het met het risico dat het de volgende dag hetzelfde zegt.

Fase 3 actie Wanneer een persoon niet precies weet hoe het de signalen moet herkennen om het te kunnen aanpakken, kan een persoon in deze fase weinig doen. De persoon heeft weinig kennis en inzicht in de signalen waardoor een persoon meer kan maakt op een terugval. Dit kan zorgen voor een regelmatig naar gevoel, het zorgt voor extra onzekerheid, en laat de persoon meer twijfelen over het eigen kunnen. Wanneer het een persoon niet lukt en deze valt terug kan het zijn zie je nu wel ik kan het toch niet.

Plan

Hoe zien de 4 fase er voor u uit? Wat zijn de fase die u ervaart hoe zou u deze omschrijven? Wat zijn opvallende dingen? Wat betekend wind storm tornado en orkaan voor de terugval? Het is belangrijk een verdeling te hebben in de signalen die zorgen voor een terugval, het heeft meer duidelijkheid waardoor u meer grip kunt houden en het eerder kans herkennen. Wind = somber, storm = dip, tornado = lichte depressie, orkaan zware depressie. Voor de 4 fase is het nodig om een duidelijk beeld te hebben wat er in een fase gebeurt, hoe het eruit ziet, waar u het aan kan herkennen, hoe het voor u voelt en wat de mogelijkheden zijn om het aan te pakken.

Wat kunt u leren van vorige momenten, bijvoorbeeld een vorige terugval of bij het moment van start van hulp? Hoe ging het toen? Wat waren dingen die toen niet liepen en hoe is het ontstaan? Een terugval kan voor een deel voorkomen worden door regelmatig te evalueren en te kijken waar het beter of anders kan, hier nieuwe doelen op te maken en deze aan te pakken en behalen.

Wat zijn dingen waar u meer risico mee loopt op een terugval? Bijvoorbeeld piekweken op het werk, ruzie in de familie, conflict op het werk, verhuizing, nachtdiensten moeten werken, misgelopen relatie, teleurstelling, etc. Het is belangrijk te weten wat de oorzaken kunnen zijn van een terugval voor u, om het gericht te kunnen aanpakken.

Wat zijn voor u valkuilen? Wat zijn dingen die ervoor kunnen zorgen dat u meer signalen ervaart, meer gedachten krijgt? Dit kan zijn bij bijvoorbeeld negatieve gedachten of negatiever gaan denken, meer gaan piekeren of maal gedachten. De valkuilen zij vaak dingen die u probeert te ontlopen of gaat vermijden.

Wat zijn voor u handvatten en geven u hou vast? Wat zijn dingen die u kunnen helpen en u positief kunnen ondersteunen? Bijvoorbeeld uzelf bemoedigen, met anderen praten, gedachten uitdagen met een G-schema, anti-pieker oefeningen, ontspanning, rust nemen, bewegen etc. Hiervoor is het belangrijk om een onderzoek naar uzelf te starten en de signalen en gedachten. Hoe meer signalen u herkent en weet hoe ze opkomen hoe meer handvaten u kunt vinden die een structuur en houvast geven. Leer meer grip te krijgen op de signalen met het crisis noodplan in 4 stappen naar verlichting.

Welke manieren van afleiding zoeken kunnen helpen? Welke mogelijkheden zijn er? Welke activiteiten zet u wanneer in? Wanneer helpen deze activiteiten nog wel en wanneer niet? In hogere fase gaan minderen activiteiten helpen, het zijn vaak activiteiten die u minder vaak det maar wel rust geven die op een hoge fase moment kunnen helpen. Het is belangrijk een overzicht te hebben van de mogelijkheden per fase.

Hoe blijft u gemotiveerd? Wat kan helpen de motivatie meer terug te krijgen? Wat zijn dingen die niet helpen? Maak een overzicht van beide opties om een duidelijk beeld te krijgen van motiverende dingen die kunnen helpen. Probeer dagelijks opnieuw met de aanpak van de signalen en gedachten en het behouden van de grip hierop. Houd een positief dagboek bij voor moeilijke momenten en werk met doelen.

Bij wie kunt u terecht voor hulp en ondersteuning? Wat kunnen deze personen voor u doen? Wanneer kunnen ze u wel helpen en wanneer niet? Het is belangrijk een duidelijk beeld hiervan te hebben zodat u weet wat u mag en kan verwachten aan hulp van de nader en dat er er geen valse verwachtingen komen of dingen niet worden na gekomen. Heet is belangrijk een overzicht te hebben van personen die u kunnen steunen en helpen, zodat u weet bij wie u terecht kunt. Kies hiervoor personen die u vertrouwd.