Tips bij contacten

Tip 1

Praat over de gedachten die bezig houden.

Het is belangrijk de gedachten te verwerken zodat deze minder bezig houden. Iedereen kent de gedachten en het gevoel, hierdoor kan het makkelijker zijn erover te praten. Maak de gedachten bespreekbaar bij hulpverleners als ze te veel bezig houden en uw dag beïnvloeden. Ga op zoek naar lotgenoten met dezelfde problematiek en vraag zo zij dit aanpakken. Kijk naar de mogelijkheden van een contact moment buiten om erover te praten tijdens een wandeling, vaak praat het dan makkelijker.

Wanneer u mentale problematiek heeft heeft u vaak te maken met kritiek of dingen, het word vaak niet begrepen en veel personen vinden het aanstellen. De personen weten vaak niet meer dan ze ergens hebben gehoord of hebben gelezen van de problematiek. De personen hebben wel kritiek maar weten niet wat u heeft meegemaakt, wat er is gebeurt, hoe het thuis gaat.

Tip 2

Mensen die kritiek op u hebben, weten vaak helemaal niet wat er in uw leven gaande is.

Wanneer een persoon een trauma heeft opgelopen en kritiek krijgt van dat de persoon zich aanstelt of er maar overheen moet stappen kan dit erg naar zijn voor de persoon met een PTSS. Er is geen begrip voor de situatie, terwijl de persoon die het zegt verder niks weet van het trauma, hoe het is opgelopen, wat er is gebeurt, wat dit met u heeft gedaan, wat voor invloed het heeft op uw dagelijks leven. Vaak is het omdat de personen weinig kennis hebben van PTSS, zich weinig kunnen inleven of kunnen voorstellen wat een trauma met een persoon kan doen.

Door een trauma staat het hele leven van een persoon op zijn kop, de persoon is het naarste van het naarste overkomen. Hierdoor is een persoon beschadigd in het gevoel, gedachten en emoties, hierdoor kan een persoon veel mentale problematiek krijgen, moeilijker slapen, moeilijker functioneren. Een trauma kan een persoon beperken in het dagelijks leven als het niet word behandeld.

Kritiek uiten op mentale problematiek geeft aan hoe een persoon denkt over wat het inhoud, hoe ernstig het is en hoe serieus de persoon het neemt. Iedereen in de wereld heeft een kans mentale problematiek te krijgen of op te lopen. Hoe zou de persoon het zelf vinden als deze kritiek naar hem of haar word geuit? In de wereld zij we om elkaar te helpen en te steunen waar kan, ook wanneer deze persoon mentale problematiek zou krijgen, het helpen en het samen aanpakken zou beter werken om meer begrip te krijgen en om de taboe van mentale problematiek te doorbreken.

Een trauma is voor elk persoon anders, personen hebben een ander soort trauma, ander signalen, andere gedachten, maakt andere dingen los. Het is het trauma van de persoon, het gevoel van de persoon. Kritiek op dat een persoon erover heen moet zijn, gaat nergens over als de persoon het naarste van het naarste heeft meegemaakt, het heeft tijd nodig om van te herstellen, het kost veel tijd het gevoel en emoties weer onder controle te krijgen en dingen los te laten.

Voor u kritiek uit op een persoon is het belangrijk te weten wat het met de persoon doe, is het wel het juiste moment, wil de persoon er iets over kwijt, wat zijn de gevolgen van een gesprek voor de persoon? Wanneer u een duidelijk beeld heeft van het trauma van de persoon en hoe het voor de persoon is om een trauma te hebben en u het gevoel kent, kunt u er positief iets van zeggen.

Tip 3

Vergeet niet dat je gewoon mens bent.

Een persoon met mentale problematiek krijgt een diagnose, maar een diagnose is niet de persoon. De diagnose zegt iets over de problematiek die de persoon heeft, het zegt iets over de signalen die een persoon ervaart. De persoon is geen lijstje met signalen, elke mentale problematiek is voor ieder persoon anders, ervaart het anders, voelt anders, heeft andere uitingen.

Ondanks de mentale problematiek en tegenslagen die u te verwerken heeft, ben u gewoon mens. Door de problematiek en hulp die u krijgt kan het gevoel soms anders zijn. Een persoon met problematiek kan zich veel minder gehoord voelen, of iedereen het weet, dit kan een persoon erg onzeker maken. Op mentale problematiek heerst taboe waardoor vele onderwerpen niet besproken kunnen worden, een persoon moet de gevoelens en emoties vaak opkroppen of zelf een weg in vinden. Naast de taboe heerst er veel vooroordelen over diagnose, hierdoor kan een persoon veel minder zichzelf zijn en zich uiten.

Wanneer een persoon mentale problematiek heeft en zich blijft gedragen als een gewoon mens is het voor de persoon makkelijker vol te houden dan toe geven aan het ziek zijn, het ziek voelen, een persoon kan hierdoor meer of sneller opgeven, het uitzichtloos gaan zien. Mentale problematiek is niet aan de buitenkant zichtbaar, alleen bij zeer ernstige gevallen, hierdoor weet niemand van de problematiek als u het niemand verteld, hierdoor kunt u gewoon verder leven als gewoon persoon waar niks is veranderd. Met of zonder problematiek de wereld is er voor iedereen.

Naast de mentale problematiek blijven dingen gewoon normaal, als het even tegenzit kan dit meerdere oorzaken hebben, het hoort bij het leven, niet bij de problematiek of diagnose. Het is belangrijk een grens te hebben in problematiek en wat hoort bij het dagelijks leven. Het mag gewoon dat u zich een dag minder lekker voelt, geeft het duidelijk aan en stel uw eigen grenzen wat voor u goed voelt. Stel grenzen wanneer u niet wilt praten over een onderwerp en geeft duidelijk aan wat het doet, vraag om begrip voor de situatie.

Zoek dingen die voor u goed voelen, die u motiveren, die u kunnen helpen, die voor u de dag beter maken, probeer van deze dingen zoveel mogelijk gebruik te maken om meer grip op gedachten en signalen te krijgen en hierdoor meer balans in het dagelijks leven. Houd hiervoor een signaleringsplan, schema en een positief dagboek bij. Zeg dagelijks tegen uzelf: ‘ik ben goed genoeg, ik geloof in mezelf en ik houd van mezelf.’

Tip 4

Probeer met iemand over uw spanning te praten zodat het ruimte krijgt.

Het is belangrijk de gedachten te uiten en het gevoel wat er bij en dingen bespreekbaar te maken om het te kunnen verwerken en te zoeken naar mogelijkheden om het probleem aan te pakken en op te lossen. Het praten is al een deel verwerken waardoor spanning kan afnemen.

De gedachten geven stress, van stress kan een persoon veel gedachten krijgen het is een cirkel waar u in blijft zitten, het is belangrijk door te praten en te leren meer grip te krijgen op de stress. Het is belangrijk te lezen over stress en wat de gevolgen zijn en om te kijken wat mogelijkheden kunnen zijn om het te voorkomen.

Kijk naar de online mogelijkheden van het volgen van een cursus voor stress en hier beter mee omgaan. Lees verhalen van lotgenoten en ervaringsdeskundige hoe u beter met stress en spanning kan omgaan. Probeer de tips en adviezen uit.

Tip 5

Wees duidelijk over mentale problematiek

Het aangeven dat u mentale problematiek heeft kan helpen met het leren omgaan met de problematiek, om het te gaan begrijpen, om inzicht te krijgen en om het te kunnen aanpakken om te kunnen herstellen. Vaak is mentale problematiek een vaag begrip, niemand weet precies wat het is of inhoud, het is een gevoel of zijn gedachten, die voor iedereen anders zijn, hierdoor is er al snel ruis op de lijn.

Duidelijkheid kunt u krijgen door een schema te maken en deze bij te houden en aan de hand van het schema een gesprek te voeren. Door van te voren vragen op te stellen om het duidelijker te maken en deze mee te nemen naar het gesprek. Duidelijker kan het worden door te lezen over mentale problematiek, te praten met lotgenoten.

Maak een signaleringsplan, wat u meer inzicht kan geven in signalen die u op een dag ervaart, hoe dit opkomt en wat het met u doet. Het geeft een goed beeld van de problematiek die er op dit moment is. Door er bij te zetten wat mogelijkheden kunnen zijn om de verschillende fase te verminderen is het een uitgebreid plan waarmee u veel duidelijkheid kunt krijgen en geven aan een ander.

Wanneer het voor u zelf nog niet duidelijk is kan u het ook niet duidelijk uitleggen, het is en blijft zoeken naar woorden die zouden kunnen passen. Het is belangrijk voldoende zelf inzicht te hebben in de problematiek om de juiste hulpvraag te kunnen stellen zodat u gepaste hulp krijgt. Bijvoorbeeld ik heb de laatste dagen veel last van nachtmerries, ik heb iets naars meegemaakt ik denk dat ik een trauma heb, ik heb hierdoor weinig geslapen en ben erg vermoeid.

Let op dat u niet tegen iedereen zegt dat u mentale problematiek heeft, veel personen begrijpen de problematiek niet, hebben vooroordelen of vinden het eng, hierdoor krijgt u een reactie die vaak niet gepast is in de situatie. Wees duidelijk tegen de mensen waarbij het moet zoals naasten of hulpverleners. Vaak word er door andere gezegd ach valt wel mee, of iedereen heeft wel iets, kan je er niet over heen stappen.

Tip 6

Lees over PTSS en zorg dat u goed op de hoogte bent wat het kan inhouden voor een persoon.

Het is een algemeen beeld van PTSS, dit is niet de PTSS die een persoon heeft. Voor een persoon is het fijn om te praten met personen die er meer van weten als alleen de basis, het kan helpen dingen weer anders te gaan zien, er kan meer begrip komen voor de situatie.

Het lezen over PTSS kan helpen om meer duidelijkheid te krijgen over waarom een persoon zo reageert, hoe u kunt helpen in een situatie, door vragen te stellen aan een persoon kan u er achter komen wat het voor de persoon inhoud. Het is belangrijk de persoon dat de persoon hierbij aangeeft hoeveel er over het trauma word gesproken, geen gesprek moet ook mogelijk zijn. Hoe beter u de situatie begrijpt hoe meer steunfiguur u kunt zijn voor de persoon.

Het is belangrijk te weten wat een trigger voor een persoon kan betekenen. Wat het bij iemand los kan maken en wat u beter niet kunt doen op dat moment. Door al ingelezen te zijn kunnen vele trigger worden voorkomen zoals het gebruik van woorden of geluiden. Het gevolg hiervan kan zijn dat een persoon een herbeleving krijgt, het is belangrijk om te weten wat het betekend voor een persoon, er zijn vele dingen die een persoon op dat moment niet meer lukt, het is belangrijk te weten hoe u kunt handelen en wat het niet erger maakt.

Door te lezen over PTSS heeft u minder vooroordelen naar een persoon, zoals het is nu lang genoeg geweest je moet erover heen zijn, kan je niet over je trauma’s heen stappen dan? Het kan voor een persoon zeer naar zijn om het te moeten horen en er een tekst en uitleg aan te geven. Het kan zorgen dat het contact kapot gaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *