Wat denken jullie van de inwoners van Ter Apel? En Nederlanders die door de grote toestroom hun wachttijd op een woning nog groter ziet worden. Is er voor deze groep ook perspectief?

Wat denken jullie van de inwoners van Ter Apel? En Nederlanders die door de grote toestroom hun wachttijd op een woning nog groter ziet worden. Is er voor deze groep ook perspectief?

Wat is het

De kinderen uit ter Apel komen niet in de omgeving van het centrum, komen zelden buiten. De omgeving heeft hierdoor geen last van de kinderen. De volwassen daarin tegen die het goede voorbeeld zouden moeten geven zijn sommige gewelddadig. Het is een kleine groep van alle personen die er zitten die negatief gedrag uit. Negatief gedrag zorgt ervoor dat er geen status komt en de persoon terug gaat naar land van herkomst.

Woningen zijn al lange tijd een probleem in het land, het aantal woningzoekende is als jaren meer dan het aantal woningen die beschikbaar zijn. Mede door veel vluchtelingen is er meer krapte ontstaan, maar ook doordat er te weinig word gebouwd, er weinig plek is om nog te bouwen.

Herkennen

In 2019 verbleven zo’n 55.000 duizend asielzoekers in een azc, 3 procent meer dan een jaar eerder. In de centra werden in totaal bijna 17.500 incidenten vastgelegd. De grootste toename deed zich voor bij het overtreden van de huisregels (een stijging van 39 procent), gevolgd door verbale agressie en geweld. In 2022 worden er 42.384 mensen opgevangen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA, 1 juli 2022). Ruim een derde van deze groep, 15.261 mensen, is statushouder en dus wachtend op een woning.

Vroeger kon een persoon een vast contract krijgen voor een woning van onbeperkte tijd, tegenwoordig is een contract flex, waardoor er steeds veel woning zoekende blijven. Een persoon mag maximaal 2 jaar huren en moet weer verhuizen, een persoon heeft een zoektocht gehad, heeft een huis gevonden en moet direct weer gaan zoeken om binnen de 2 jaar iets te vinden.

In Ter Apel hebben veel inwoners last van de vluchtelingen, dit is al jaren bekent. In het centrum is vaak weinig begeleiding vanuit het AZC, personen mogen doen en laten wat ze willen en hierdoor ook buiten het terrein zijn. Sommige vluchtelingen komen hier met de verkeerde bedoelingen, maar dit weegt niet op tegen de groep die het rustig houd. In het nieuws word de kleine groep uitvergroot.

Woningen aan statushouder 2022 is alleen in Utrecht 450 in 6 weken, geen van deze woningen is naar iemand gegaan van de wachtlijst. Het zo eerlijker zijn als 225 huizen zouden zijn voor statushouder en 225 huizen voor de wachtlijst. Er is voor gekozen om dit niet te doen, hierdoor is het logisch dat er scheve gezichten komen, mensen op de wachtlijst moeten langer wachten.

Behandelen

Er zou meer gelijkheid moeten komen in woningen die worden toegewezen. Wanneer er meer gelijkheid is krijgt iedereen een woning. Dat zou kunnen zijn iedereen op de wachtlijst. Het zou kunnen zijn 1 woning voor een vluchteling 1 woning voor wachtlijst en zo om en om. Zo blijft het eerlijk en heeft iedereen kans op een woning. Wanneer het eerlijker zou verlopen, zouden minder personen er een probleem mee hebben.

“Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen horen sinds 1 juli 2017 niet meer automatisch bij de groep die voorrang krijgt als een gemeente een huisvestingsverordening heeft.” rijksoverheid.nl. “Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volkshuisvesting riep gemeenten begin juni in een brief op om 12,5 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen aan statushouders toe te wijzen. Tot dan toe was dat streven 9 procent. “

De gemeente kan kiezen om wel voorrang te geven, het is aan de gemeente wie meer voorrang krijgt de wachtlijst of de asielzoeker. De overheid is verplicht een statushouder een huis toe te wijzen binnen 2 weken. Van 9 % -> 12,5 % = 3,5 % stijging. Tot 2024 loopt het woningtekort naar verwachting op naar 316.000 woningen. Met name voor starters met een laag inkomen is de situatie nijpend. In de sociale huursector zijn de tekorten het grootst.

Wanneer een persoon een huis krijgt toegewezen staat dit niet in de krant, het aantal is onbekend. Wanneer een statushouder een woning krijgt is het aantal bekend. Er is in de praktijk geen duidelijk beeld wat de verhouding is. Wanneer de huizen van personen van de wachtlijst zouden worden vermeld is het duidelijk hoeveel woningen het zijn, hoeveel mensen er gaan wonen en kan er een goed beeld worden gevormd of statushouders meer woningen krijgen dan de wachtlijst.

Gevolgen

Het steeds opzoek moeten naar een woning zorgt voor veel onzekerheid, de afgelopen jaren is veel flex geworden. Het zorgt ervoor dat personen meer onzeker zijn over wonen, werk, energie. Dingen die vroeger minder zorgde voor onzekerheid, het zorgt voor meer mentale problematiek.

Door de nieuwsberichten uit Ter Apel kijken mensen heel anders naar vluchtelingen, de groep die zich misdraagt staat op de voorgrond en is over duidelijk in beeld. Door de groep word er al snel gedacht dat alle vluchtelingen zo zijn, waardoor ook opvang plekken worden geweigerd. De groep die zich gedraagt is geen nieuws, het is normaal en te verwachten en komt dus ook niet in het nieuws terwijl deze groep veel groter is.

Signalen PTSS

Inwoners van Ter Apel kan een PTSS oplopen van het geweld dat tegen de persoon is gebruikt of wat de persoon heeft gezien.

Alertheid; De persoon kan meer over de schouder kijken omdat het niet veilig voelt op straat. Hierdoor is de persoon meer alert op de omgeving om zeker te zijn dat er niks gebeurt.

Angsten; Door het geweld wat met regelmaat plaats vind kan een persoon meer angsten ervaren of bijvoorbeeld van groepen personen. Angsten om naar een sportclub te gaan in sportkleding door het lastig vallen. Angsten om naar school te gaan of werk langs een donker pad in de buurt.

Depressie; Een persoon kan meer binnen blijven, de persoon voelt zich meer vermoeid en het lukt minder goed om dingen te doen. De persoon kan door de angsten en gedachten meer somber voelen op een dag.

Herbeleving; De situatie van het geweld kan een persoon met regelmaat herbeleven zoals het toen was in gevoel, emoties, gedachten. De persoon ervaart hetzelfde als toen het is aangedaan of gezien. Hierdoor is het voor een persoon veel lastiger om het met rust te laten. Vaak komen er nieuwe groepen die het opnieuw kunnen oproepen.

Machteloosheid; personen zijn opzoek naar een woning en kunnen deze niet krijgen of vinden. Een persoon die vreemd dit land binnen komt krijgt er wel een. Een persoon die zoekende is kan zich hierdoor machteloos voelen, de persoon wil graag maar het lukt niet.

Moeite met concentreren; Door veel gedachten aan de situatie kan een persoon moeilijker concentreren, door het slechte slapen, meer piekeren kan dit erger worden. Een persoon kan veel moeilijker dingen loslaten en blijft erover denken.

Nachtmerrie en angstige dromen over het trauma; de persoon kan de gebeurtenis met regelmaat zien aan de hand van plaatjes of filmpjes tijdens de slaap. Een persoon kan nachtmerries hebben en hierdoor veel minder uitgerust zijn op een dag. Een persoon met een trauma heeft deze met regelmaat, van meerdere in een week.

Negatieve gedachten; aan de situatie kan een persoon negatieve gedachten van een groep krijgen die het hebben gedaan. De persoon kan meer negatief zijn naar het AZC. De persoon kan meer negatieve gedachten hebben over het dagelijks leven in het dorp.

Schuldgevoel; de situaties zijn vaak onverwachts, hierdoor had een persoon altijd iets anders kunnen doen, andere weg lopen, later vertrekken of …. de persoon kan zich hierdoor meer de schuld geven van de gebeurtenis.

Spanning en onrust; de persoon ervaart meer spanning en stress op een dag, door zorgen te maken, zich minder veilig te voelen, het gevoel hebben dat er zo iets kan gebeuren. De spanning en stress kunnen hoger oplopen op een dag en de persoon kan veel minder rust vinden.

Vermijden; personen kunnen meer gaan vermijden en zorgen dat ze niet langs de plekken gaan waar de groep vaak komt. De persoon kan het contact met de groep vermijden. De persoon kan meer thuis gaan zitten personen gaan mijden.

Wantrouwen; het wantrouwen van een persoon kan groeien als het keer op keer hetzelfde gebeurt, als de overheid niet ingrijpt en zorgt dat het veilig is in het dorp. personen kunnen meer wantrouwen krijgen in de gemeente als er niet meer maatregelen komen voor de groep.

Plan

Wanneer een persoon signalen ervaart van een trauma van het AZC is het belangrijk om dit te gaan bespreken met uw huisarts. Waar mogelijk doe aangifte tegen de persoon. Laat het trauma behandelen om het te kunnen verwerken. Zorg voor meer rust en houd zoveel mogelijk het dagelijks ritme aan. Dien een klacht in tegen het AZC.

Het woningprobleem kan voor een deel worden opgelost door weer een vast contract met onbepaalde altijd te geven, hierdoor zijn er veel minder woningzoekende en houden mensen hun huis. Lange in 1 huis wonen is beter voor de gezondheid dan steeds verhuizen.

Personen die zich misdragen zouden gestraft moeten worden zoals bijvoorbeeld binnen blijven. Zo lang er personen buiten lopen met kwade bedoelingen zal er een vorm van zijn. De personen zouden beter geselecteerd moeten worden van wie normaal gedrag uit buiten en wie een risico vormt.

Wanneer er vermeld word hoeveel huizen er worden toegewezen aan statushouders en hoeveel aan de wachtlijst, is te zien dat er wel veel woningen gaan naar statushouders maar in verhouding minder dan de wachtlijsten. Het blijft een duidelijk beeld geven als in elk nieuws bericht beide getallen worden genoemd.

Aan de groep vluchtelingen moet een maximum komen wat we kunnen opvangen in het land, wij zijn een klein land en kunnen wel opvangen maar niet van zulke grote groepen. Er zijn al jaren huizen te kort en hierdoor word het alleen maar krapper. Door een maximum kan het veel beter gaan op de woningmarkt. Het zijn geen grote groepen die voorrang krijgen, het worden dan enkele.

Vergelijkbare berichten